Naršymo kelias

Siųsti draugams 
	Skelbti „Facebook“ 
 
	„Twitter“
 
	Bendrinti „Google+“
 
	Skelbti „linkedIn“

Jūsų teisės elektroninėje erdvėje

Atnaujinta 2014-03-14

Pirkimas elektroniniu būdu

Nuo 2014 m. birželio 13 d. visoje ES bus taikomos naujos vartotojų teisių taisyklės. Sužinokite daugiau apie savo naujas teises English ir kitus pokyčius.

Informacija prieš perkant

Prieš pirkdami produktą arba paslaugas turite teisę iš pardavėjo gauti aiškią, teisingą ir suprantamą pagrindinę informaciją, pavyzdžiui, informaciją apie:

 • pagrindines produkto savybes;
 • kainą, įskaitant mokesčius, ir laikotarpį, kurį ji galioja;
 • pristatymo kainą;
 • mokėjimo, pristatymo arba atlikimo tvarką;
 • pardavėjo tapatybę ir jo pašto bei e. pašto adresą;
 • tai, ar turite sutarties nutraukimo teisę;
 • minimalią trukmę (sutarčių atveju).

Ši nuostata taikoma perkant iš Europos Sąjungoje įregistruotų elektroninės prekybos pardavėjų, bet NETAIKOMA perkant elektroninių aukcionų svetainėse.

Visada pravartu išsiaiškinti, kur pardavėjas įregistruotas. Tai, kad interneto adresas baigiasi „.eu“ ar „.lt“ ir t. t., dar NEREIŠKIA, kad pardavėjo buveinė yra ES ar kad jis joje įregistruotas.

Atsitikimas

Lenkas Andžejus iš elektroninės prekybos pardavėjo nusipirko knygų, bet iš jo kredito kortelės buvo nuskaičiuota daugiau negu galutinė suma, kuri buvo nurodyta pardavėjo interneto svetainėje.

Kadangi pagal ES teisę pardavėjai įpareigoti nurodyti teisingą ir išsamią kainų informaciją prieš klientui perkant internetu, Andžejus apie šį atvejį pranešė tiek bendrovei, tiek atitinkamoms Lenkijos įstaigoms. Joms įsikišus skirtumas Andžejui buvo kompensuotas.

Informacija, kuri turi būti jūsų sutartyje

Sudarant sutartį su paslaugos teikėju pastarasis privalo jums suteikti šią informaciją (arba užtikrinti, kad ją galėtumėte greitai ir lengvai gauti bet kuriuo metu):

 • savo pavadinimą (vardą ir pavardę) ir adresą;
 • e. pašto arba interneto svetainės adresą;
 • prekybos registro numerį;
 • profesinės kvalifikacijos pavadinimą ir PVM duomenis (jei taikoma);
 • profesinės asociacijos, kuriai paslaugų teikėjas priklauso, pavadinimą (jei taikoma);
 • kitą informaciją, kuri sudarytų galimybę greitai ir be problemų susisiekti su paslaugų teikėju.

Sutarčių tekstas privalo būti parašytas paprastai ir suprantamai; sutartyje negali būti keliama nesąžiningų sąlygų English.

Interneto abonementas

Interneto tiekėjas privalo jums suteikti informaciją apie:

 • įvairių abonementų ir paslaugų rinkinių kainas ir mokesčius;
 • standartines sąlygas;
 • paslaugų kokybę (pavyzdžiui, parsisiųsdinimo greitį).

Atsitikimas

Rumunė Laura norėjo namuose įsivesti internetą, bet nebuvo tikra dėl siūlomų įvairių paslaugų rinkinių kokybės.

Laimei visi paslaugų teikėjai, kaip reikalaujama pagal teisės aktus, savo interneto svetainėse buvo pateikę pakankamai informacijos. Dar daugiau informacijos Laura gavo iš Rumunijos nacionalinės elektroninių ryšių reguliavimo institucijos.

Paslaugų teikėjas taip pat privalo:

 • pakankamai anksti jums pranešti, jeigu jis nori keisti sutarties sąlygas (pavyzdžiui, padidinti kainą);
 • jums leisti nutraukti sutartį, jei naujos sąlygos jūsų netenkina, ir už tai netaikyti nuobaudų;
 • siūlyti tinkamą minimalų sutarties laikotarpį, pavyzdžiui, 1 metų. Minimalios 2 metų trukmės ar ilgesnio laikotarpio sutartys yra neteisėtos.

Atsitikimas

Erikas norėjo įsivesti internetą bute Londone 1 metams – kol studijuos pagal universiteto mainų programą, bet keli paslaugų teikėjai jam pranešė, kad minimalus abonemento laikotarpis yra 2 metai.

Pasikonsultavęs su nacionaline elektroninių ryšių institucija ir išsiaiškinęs, kokias turi teises, Erikas vėl kreipėsi į paslaugų teikėjus ir gavo abonementą tik 1 metams.

Reikia daugiau pagalbos?

Reikia daugiau pagalbos?

Neradote ieškomos informacijos? Reikia išspręsti problemą?