Navigatsioonitee

Jaga 
	Jaga Facebook´is
 
	Jaga Twitter´is
 
	Jagage Google+ vahendusel
 
	Jaga linkedIn´is

Teie õigused internetis

Ajakohastatud : 14/03/2014

Ostud internetis

Alates 2014. aasta 13. juunist hakkavad kõikjal ELis kehtima uued tarbijaõiguste eeskirjad. Tutvuge uute õiguste English ja muudatustega.

Teave enne ostmist

Teil on õigus saada müüjalt enne ostu tegemist toote või teenuse kohta  selget, õiget ja arusaadavat olulist teavet.
 Muu hulgas järgmist teavet:

 • peamised tooteomadused;
 • hind koos maksudega ning kui kaua see kehtib;
 • saatekulud;
 • maksmise, saatmise või toimimisega seotud korraldused;
 • müüja isik (andmed) ning tema füüsilne ja e-posti aadress;
 • kas teil on õigus ostust loobuda;
 • lepingute puhul: miinimumkestus.

See kehtib ostude puhul, mis on tehtud registreeritud internetikauplejatelt, ning MITTE ostudelt, mis on tehtud veebipõhistel oksjonisaitidel.

Alati on hea kontrollida, kus müüja on registreeritud. Internetiaadress, mis lõpeb „.eu”, „.ie”, või „.co.uk” jms lõpuga, EI garanteeri, et müüja asub ELis.

Näidisjuhtum

Poolast pärit Andrzej ostis mõned raamatud internetimüüjalt, kuid tema krediitkaardilt võeti maha summa, mis oli suurem, kui ostu-müügi hetkel müüja veebisaidil kuvatud lõplik summa.

Kuna ELi õiguse kohaselt peavad müüjad esitama õige ja täieliku hinnateabe enne, kui klient sooritab internetis ostu, siis teavitas Andrzej sellest nii asjaomast ettevõtet kui ka Poola ametiasutusi. Pärast ametiasutuste sekkumist, tagastati talle hinnavahe.

Teave, mis peaks olema esitatud teie lepingus

Kui sõlmite teenuseosutajaga lepingu, peab teenuseosutaja teile esitama järgmise teabe (või tagama, et saate asjaomase teabe kiiresti ja hõlpsalt mis tahes ajal):

 • nimi ja füüsiline aadress;
 • e-posti aadress või veebisait;
 • äriregistri number;
 • ametinimetus ja käibemaksuga seotud üksikasjad (kui on asjakohane);
 • kutseorganisatsioon, kuhu teenuseosutaja kuulub (kui on asjakohane);
 • mis tahes muu teave, mis võimaldab saada teenuseosutajaga kiirelt ja tõhusalt kontakti.

Lepingud peavad olema kirjutatud selges ja arusaadavas keeles ning ei või sisaldada ebamõistlikult kahjustavaid lepingutingimusi English.

Internetiteenused

Teenuseosutaja peab teile andma järgmist teavet:

 • kehtivad hinnad, määrad ja tasud, sealhulgas valikuvõimalused ning paketid;
 • standardtingimused;
 • teenuse kvaliteet (näiteks allalaadimiskiirused).

Näidisjuhtum

Rumeeniast pärit Laura soovis saada internetiühendust, kuid ei olnud kindel erinevate pakutavate pakettide teenuse kvaliteedis.

Õnneks esitasid teenuseosutajad oma veebisaitidel piisavalt teavet (mis on ka seaduse kohaselt nõutav). Laura sai veelgi enam teavet Rumeenia reguleerivalt asutuselt elektroonilise side valdkonnas.

Teenuseosutaja peab samuti:

 • teavitama teid aegsasti, kui ta soovib lepingut muuta (näiteks tõsta oma teenuste hindu);
 • võimaldama teil lepingust trahvideta  taganeda juhul, kui te ei ole uute tingimustega nõus;
 • seadma lepingutele mõistlikud miinimumperioodid, näiteks 1 aasta. Kahe- või enama aastased miinimumlepingud on ebaseaduslikud.

Näidisjuhtum

Eric soovis saada oma korterisse üheks aastaks (Londonis vahetusüliõpilasena viibimise ajaks) internetiühendust, kuid mitmed teenuseosutajad väitsid talle, et minimaalne lepinguperiood on kaks aastat.

Pärast elektroonilise side valdkonna riikliku reguleeriva asutusega konsulteerimist ning oma õigustest teavitamist võttis Eric uuesti teenuseosutajatega ühendust ning ta sai internetipaketi vaid üheks aastaks.

Vajate ikka veel abi?

Vajate ikka veel abi?

Te ei leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendust vajav probleem?