Navigacijski put

Podijeli na 
	Podijeli na Facebook
  
	Podijeli na Twitteru
  
	Podijeli na google+
  
	Podijeli na linkedIn
  
    Adresa e-pošte

Vaša prava na internetu

EU nudi svojim građanima osnovna prava o pristupu mrežama i mrežnim uslugama, prvenstveno internetu, i njihovoj uporabi. Ta prava podrobnije su objašnjena u Kodeksu EU-a o pravima na internetu.

Možda biste željeli primijeniti ta prava u pojedinim slučajevima navedenima u nastavku:

  • preselili ste u novi dom i željeli biste u njemu imati internetsku vezu
  • naišli ste na poteškoće pri kupnji na internetu
  • imate problem oko ugovora sa svojim pružateljem internetskih usluga ili određenom mrežnom uslugom.

Saznajte više: