Διαδρομή πλοήγησης

Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
  
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
  
	Διαδώστε το στο google+
  
	Μοιραστείτε το στο linkedIn

Τα επιγραμμικά σας δικαιώματα

Στην ΕΕ, έχετε ορισμένα βασικά δικαιώματα όσον αφορά την πρόσβαση και τη χρήση των επιγραμμικών υπηρεσιών και δικτύων, μεταξύ των οποίων το Διαδίκτυο είναι το συνηθέστερο. Τα δικαιώματα αυτά περιγράφονται λεπτομερώς στον Κώδικα επιγραμμικών δικαιωμάτων στην ΕΕ English.

Ίσως χρειαστεί να ασκήσετε τα δικαιώματα αυτά σε περιπτώσεις όπως οι ακόλουθες:

  • μετακομίζετε και θέλετε να έχετε σύνδεση με το Διαδίκτυο στη νέα σας κατοικία
  • αντιμετωπίζετε πρόβλημα σχετικό με ηλεκτρονική αγορά
  • έχετε πρόβλημα που αφορά το συμβόλαιό σας με τον πάροχο Διαδικτύου ή ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Μάθετε περισσότερα: