Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
  
	Споделете по „Twitter“
  
	Споделете в Google+
  
	Споделете в linkedIn

Вашите права онлайн

В ЕС съществува основен набор от права относно достъпа до онлайн мрежи и услуги (най-често интернет) и тяхното използване. Тези права са обяснени подробно в Кодекса на онлайн правата в ЕС English.

Сред случаите, в които може да ви се наложи да използвате тези права, са:

  • премествате се и искате да имате интернет връзка в новото си жилище;
  • сблъсквате се с проблем, когато купувате нещо онлайн;
  • имате свързан с договор проблем с вашия интернет доставчик или онлайн услуга.

Научете повече за: