Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 31/01/2012

shopping

Kindlustus

Kindlustuspakkujad võivad müüa oma tooteid kõikjal ELis kas luues teises liikmesriigis ettevõtte, pakkudes teenuseid piiriüleselt või kasutades vahendajaid.

Seega võite otsida Euroopa turult parimaid kindlustustoodete (elukindlustus, kodukindlustus, liikluskindlustus jne) pakkumisi.

See kehtib ainult eraettevõtetest kindlustuse ja pensionifondide pakkujate puhul ning ei hõlma sotsiaalkindlustust ega kohustuslikku vanaduspensionit.

Kui ostate kindlustuse teisest ELi liikmesriigist, vahetavad selle riigi ja teie elukohariigi kindlustusvaldkonna eest vastutavad asutused omavahel järgmist teavet:

  • riskid, mis on seotud kindlustusega, mida kavatsete osta
  • kindlustusandja maksevõime
  • riskid, mida kindlustusandja on volitatud katma oma asukohariigis.

Enamus kindlustustoodetest müüakse vahendajate ja agentide kaudu. Nad peavad teile esitama teatavat kindlat teavet enne lepingu sõlmimist, nagu:

  • nende suhe kindlustusettevõtjaga
  • kas nad tegutsevad agendi või vahendajana.

Nad peavad ka selgelt kirjalikult esitama järgmist:

  • teie kindlustustaotlus ja -vajadus
  • põhjused, miks nad teid seoses kindlustustootega nõustavad.

Selle teabe põhjal saate otsustada, kas pakutav kindlustusleping on teie jaoks õige valik.

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Footnote

Käesoleval juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.