Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
  
	Přidej na Twitter
  
	Přidej na google+
  
	Přidej na linkedIn

Osobní finance

Aktualizováno : 31/01/2012

shopping

Pojištění

Pojišťovací společnosti mohou nabízet své produkty v celé EU. Buď si v jiné zemi otevřou pobočku nebo své služby nabízejí přes hranice (přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatelů).

Pro vás je důležité, že můžete porovnávat ceny pojišťovacích produktů (životní pojištění, pojištění domácnosti, autopojištění apod.) v celé Evropě a vybrat si produkt, který je pro vás nejvýhodnější.

Tato možnost se týká pouze soukromého pojištění a penzijního připojištění. Nevztahuje se na pojistné na sociální zabezpečení ani na zákonný systém důchodového pojištění týkající se vašeho zaměstnání.

Jestliže sjednáváte pojištění u pojišťovny z jiné země EU, budou si orgány vykonávající dozor nad pojišťovnami v zemi pojistitele a ve vaší zemi vyměňovat tyto informace:

  • míra rizika spojená s pojištěním, které hodláte uzavřít
  • solventnost pojistitele
  • druhy rizik, které může pojistitel na základě povolení poskytovat v zemi, v níž je usazen

Většina pojišťovacích produktů je nabízena prostřednictvím zprostředkovatelů (pojišťovacích makléřů, agentů). Ti jsou povinni vám před podpisem smlouvy sdělit tyto informace:

  • jaký je jejich vztah k pojišťovací společnosti
  • zda jednají jako pojišťovací agenti nebo makléři

Rovněž musí písemně uvést:

  • vaše požadavky a potřeby v oblasti pojištění
  • zdůvodnění rad a doporučení, které vám ohledně pojišťovacího produktu poskytli

Na základě těchto informací se můžete rozhodnout, zda vám nabízená pojistná smlouva vyhovuje.

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?

Footnote

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.