Cesta

Aktualizováno : 31/01/2012

shopping

Pojištění

Pojišťovací společnosti mohou nabízet své produkty v celé EU. Buď si v jiné zemi otevřou pobočku nebo své služby nabízejí přes hranice (přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatelů).

Pro vás je důležité, že můžete porovnávat ceny pojišťovacích produktů (životní pojištění, pojištění domácnosti, autopojištění apod.) v celé Evropě a vybrat si produkt, který je pro vás nejvýhodnější.

Tato možnost se týká pouze soukromého pojištění a penzijního připojištění. Nevztahuje se na pojistné na sociální zabezpečení ani na zákonný systém důchodového pojištění týkající se vašeho zaměstnání.

Jestliže sjednáváte pojištění u pojišťovny z jiné země EU, budou si orgány vykonávající dozor nad pojišťovnami v zemi pojistitele a ve vaší zemi vyměňovat tyto informace:

  • míra rizika spojená s pojištěním, které hodláte uzavřít
  • solventnost pojistitele
  • druhy rizik, které může pojistitel na základě povolení poskytovat v zemi, v níž je usazen

Většina pojišťovacích produktů je nabízena prostřednictvím zprostředkovatelů (pojišťovacích makléřů, agentů). Ti jsou povinni vám před podpisem smlouvy sdělit tyto informace:

  • jaký je jejich vztah k pojišťovací společnosti
  • zda jednají jako pojišťovací agenti nebo makléři

Rovněž musí písemně uvést:

  • vaše požadavky a potřeby v oblasti pojištění
  • zdůvodnění rad a doporučení, které vám ohledně pojišťovacího produktu poskytli

Na základě těchto informací se můžete rozhodnout, zda vám nabízená pojistná smlouva vyhovuje.

Pomoc a poradenství

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Footnote

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.