Навигационна пътека

Актуализация : 31/01/2012

shopping

Застрахователно дело

Застрахователните компании могат да продават продуктите си в ЕС, като се установяват в други страни членки или като предоставят услугите си в чужбина директно или чрез посредници.

Затова можете да търсите на европейския пазар най-изгодните сделки или застрахователни продукти (животозастраховане, застраховка на жилище,  застраховка на автомобил и пр.).

Това се отнася само до частни застрахователни и професионални пенсионни фондове, а не до вашите социалноосигурителни и задължителни пенсионни права, свързани с трудовата ви кариера.

Когато купувате продукт от застраховател в друга страна от ЕС, властите, които отговарят за регулирането на застрахователното дело в съответната страна и във вашата страна, ще обменят информация относно:

  • нивото на риска, свързан със застраховката, която смятате да купите;
  • платежоспособността на застрахователя;
  • видовете риск, за които застрахователят има право да застрахова в страната, в която се намира.

Повечето застрахователни продукти се продават чрез застрахователни посредници (брокери, агенти). Те трябва да ви предоставят известна информация преди подписването на договор, включително:

  • връзките им със застрахователните компании;
  • дали действат в качеството на агент или брокер.

Застрахователните посредници трябва ясно да посочат писмено:

  • вашите застрахователни изисквания и нужди;
  • причините за всеки съвет, който ви дават относно застрахователния продукт.

Въз основа на тази информация можете да вземете решение дали предложеният застрахователен договор е добър избор за вас.

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Footnote

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.