Navigačný riadok

Najčastejšie otázky – Osobné financie


Odpovede na otázky vypracovala Európska poradenská služba pre spotrebiteľov. Trápi vás iný problém? Obráťte sa na najbližšie Európske spotrebiteľské centrum. English

Otvorenie bankového účtu

 • Na internete som videl reklamu francúzskej banky s ponukou lacného bežného účtu. Aké sú výhody vlastnenia bežného účtu v inom členskom štáte EÚ? A aké sú možné riziká?

  Ako osoba s bydliskom v EÚ si môžete kúpiť produkty a služby v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ. Banka sa však môže rozhodnúť, že vám účet nezaloží.

  Mali by ste sa dôkladne oboznámiť s tým, čo bude pre vás vlastnenie účtu v zahraničí znamenať v praxi. Ak napríklad pracujete v zahraničí, váš zamestnávateľ môže od vás požadovať, aby ste si v miestnej banke otvorili účet, na ktorý vám bude posielať mzdu. Alebo francúzska banka, ktorej ponuka vás zaujala, môže otvorenie účtu podmieniť adresou vo Francúzsku.

  Je tiež možné, že otvorenie účtu si bude vyžadovať vašu osobnú návštevu, počas ktorej si banka overí vašu identitu. Ak máte účet v zahraničí, je možné, že niektoré bežné transakcie budú trvať dlhšie a komunikácia s bankou bude zložitejšia.

Správa účtu

 • Aké poplatky musím zaplatiť, ak prevediem peniaze z môjho účtu na účet v inom členskom štáte?

  Za prevod peňazí na účet v inom členskom štáte zaplatíte rovnaký poplatok, ako by ste zaplatili za prevod vo vašom členskom štáte.

  Poplatky za rôzne transakcie sa medzi peňažnými inštitúciami líšia. Jedinou zákonnou požiadavkou je, že prevod na účet v inom členskom štáte nemôže stáť viac ako rovnaký typ transakcie realizovanej medzi dvoma domácimi účtami (za predpokladu, že ide o prevod sumy menšej ako 50 000 EUR).

 • Aké poplatky zaplatím, ak si v zahraničí vyberiem z bankomatu hotovosť?

  Ak máte bankový účet vedený v eurách a z bankomatu si v inom členskom štáte vyberiete hotovosť v tejto mene, zaplatíte rovnaký poplatok ako platíte pri výbere hotovosti v eurách doma.

  Ak si však vyberiete hotovosť v inej mene (napríklad v českých korunách alebo britských librách), budete musieť zaplatiť viac.

 • Počas dovolenky v Británii som si z bankomatu vybral 100 libier. Banka mi za tento výber naúčtovala poplatok. Je to v poriadku?

  ÁNO - v prípade výberu hotovosti v inej mene ako v eurách vám môže banka za výber z bankomatu naúčtovať osobitný poplatok.

  Ak si v inom štáte EÚ vyberiete z bankomatu hotovosť v eurách, vaša banka vám za túto transakciu nemôže naúčtovať viac ako na Slovensku.

 • Súkromné dôchodkové sporenie spoločnosti, v ktorej pracujem, spravuje penzijný fond so sídlom v inom členskom štáte. Je môj budúci dôchodok chránený?

  ÁNO   – spoločnosti môžu profitovať z výhod, ktoré ponúka jednotný trh EÚ a zakladať penzijné fondy v rôznych členských štátoch. Spoločnosti tak môžu ušetriť a váš dôchodok môže byť vyšší.

  Penzijné fondy musia v celej Únii dodržiavať prísne pravidlá, ktoré slúžia na zaistenie vysokej miery ochrany vkladov sporiteľov. Investičné pravidlá EÚ napríklad zaväzujú penzijné fondy, aby vaše peniaze investovali spôsobom, ktorý je pre vás najvýhodnejší.

 • Žijem na Slovensku a chcem si kúpiť práčku od predajcu v Nemecku. Budem musieť za bankový prevod zaplatiť poplatok?

  V prípade súm nižších ako 50 000 EUR platí, že bankový prevod v eurách medzi dvoma členskými krajinami nestojí viac ako bankový prevod v rámci jedného členského štátu.

  To znamená, že prevod na účet predajcu v Nemecku vás nebude stáť viac ako prevod hotovosti na iný účet na Slovensku. Pri prevode použite číslo účtu predajcu v tvare IBAN a uveďte BIC kód jeho banky.  Inak vám možno banka naúčtuje dodatočné poplatky.

Úvery, pôžičky a hypotéky

 • Moja manželka pracuje v Belgicku a chceme si tam kúpiť dom. Jej banka však odmieta pri rozhodnutí o poskytnutí hypotekárneho úveru zohľadniť môj príjem (ja pracujem vo Francúzsku). Nejde o prípad nezákonnej diskriminácie?

  Je na banke, či vám úver poskytne.

  Banka vás síce nemôže odmietnuť na základe vašej štátnej príslušnosti,   ale skutočnosť, že vaše stále bydlisko, pracovisko a nehnuteľnosť, na kúpu ktorej má byť poskytnutý hypotekárny úver, nie sú v tom istom štáte, môže pre ňu znamenať príliš veľké riziko.

Poistenie

 • Keď som si kúpil v zahraničí dom, uzavrel som aj poistenie nehnuteľnosti. V mojej krajine takéto poistenie zahŕňa právnu ochranu v prípade problémov s uznaním vlastníckeho práva. Moja zmluva o poistení nehnuteľnosti však neobsahuje žiadne ustanovenia o úhrade nákladov za právne služby. Sú tieto služby do poistenia zahrnuté automaticky?

  TO NIE JE ISTÉ – v mnohých členských štátoch EÚ sa poistenie nehnuteľnosti a poistenie právnej ochrany uzatvára zvlášť. Je možné, že poistenie právnych služieb budete musieť uzavrieť zvlášť.

Pomoc a poradenstvo