Navigatsioonitee

KKK - Isiklikud rahaasjad


Need küsimused laadis üles ja vastas neile Euroopa tarbijanõustamise teenistus. Kas teil endal on ka küsimusi? Võtke ühendust kohaliku Euroopa tarbijakeskusega. English

Pangakonto avamine

 • Internetis surfates leidsin ma pakkumise, mis hõlmas pangakontosid ühes Prantsusmaa pangas. Millised eelised on pangakonto avamisel mõnes teises ELi liikmesriigis? Millised on seonduvad riskid?

  ELi elanikuna võite osta tooteid ja teenuseid mis tahes ELi liikmesriigist. Kuid on pankade otsustada, kas nad loovad teile pangakonto.

  Peaksite pöörama suurt tähelepanu sellele, mida pangakonto omamine välisriigis teile tegelikkuses tähendab. Näiteks võivad mõned tööandjad nõuda, et teil oleks kohalik pangakonto, kuhu nad teile palka maksaksid. Samas võib ka teid huvitav Prantsusmaa pank nõuda, et teil oleks Prantsusmaa aadress.

  Võib-olla peate konto avamiseks isiklikult panka minema, et tõendada oma isikut. Kui teie konto asub välisriigis, võivad mõned tavalised pangatehingud võtta kauem aega ning kaebuse esitamine võib teile keerukam olla.

Igapäevapangandus

 • Elan Belgias, kuid soovin ühelt Saksamaa edasimüüjalt osta pesumasinat. Kas ma pean maksma teenustasu, kui ma maksan pangaülekandega?

  Vähem kui 50 000 eurose ülekande puhul ei maksa rahvusvaheline pangaülekanne eurodes ELi piires teile rohkem kui pangaülekanne ühe ja sama riigi kahe pangakonto vahel.

  Seega ei maksa teie pangaülekanne Saksamaa edasimüüjale rohkem kui siis, kui te teeksite ülekande mõnele pangakontole Belgias. Veenduge, et esitate oma pangale edasimüüja pangakonto BIC- ja IBAN-koodid. Vastasel juhul peate võib-olla maksma lisatasu.

 • Kui palju ma pean maksma, kui ma võtan välismaal automaadist sularaha välja?

  Kui teie pangakontol on eurod ning te kasutate mõnes teises ELi liikmesriigis sularaha väljavõtmiseks sularahaautomaati, ei maksa te selle eest rohkem kui sularaha väljavõtmisel oma koduriigis.

  Kui võtate sularahaautomaadist raha välja muudes valuutas (Taani kroon, Suurbritannia naelsterling jne), peate te maksma lisatasu.

 • Kui palju pean maksma selle eest, et kanda raha oma pangakontolt mõnes teises ELi liikmesriigis asuvale pangakontole?

  Teilt ei tohi mõne teise ELi liikmesriigi pangakontole raha kandes nõuda suuremat teenustasu, kui te peaksite maksma kahe pangakonto vaheliste tehingute puhul teie koduriigis.

  Erinevate maksete teenustasud eri institutsioonide vahel on siiski erinevad. Ainus õiguslik nõue on, et teise ELi liikmesriiki tehtava ülekande teenustasu ei oleks suurem riigisisese ülekande teenustasust sama tüüpi ülekande puhul (kui ülekantav summa on väiksem kui 50 000 eurot).

 • Minu tööandjaks oleva ettevõtte erapensioniskeemi haldab ühes teises ELi liikmesriigis asuv pensionifond. Kas minu pensionihüvitised on kaitstud?

  JAH   – Ettevõtjad võivad kasutada ELi ühtse turu eeliseid ja luua pensionifondid mõnesse teise ELi liikmesriiki. See võib kaasa tuua kokkuhoidu teie tööandjale ning võimalik, et ka suuremaid pensionihüvitisi teile.

  Nii teie koduriigis kui ka mõnes teises ELi liikmesriigis asuvad pensionifondid peavad järgima rangeid reegleid, et tagada kõrge turvalisuse tase. ELi investeerimiseeskirjades nõutakse näiteks, et pensionifondid investeeriksid teie raha teile parimates huvides.

 • Võtsin Ühendkuningriigis puhkusel olles sealsest sularahaautomaadist välja 100 naelsterlingit. Minu viimaselt pangaaruandelt on näha, et minult võeti selle tehingu eest teenustasu. Kas see on lubatud?

  JAH – Kui võtsite sularahaautomaadist välja muud valuutat kui eurosid, võivad tehingus osalevad pangad teilt teenustasu võtta.

  Kui te võtsite mõnes teises ELi liikmesriigis sularahaautomaadist välja eurosid, ei tohi pank teilt võtta suuremat teenustasu kui siis, kui oleksite sama tehingu teinud oma koduriigis.

Krediidid, laenud ja hüpoteegid

 • Soovime koos abikaasaga osta maja Belgias, kus ta töötab. Kuid tema pank ei arvesta meie laenutaotluse puhul minu palka (minu töökoht asub Prantsusmaal). Kas see ei ole mitte ebaseaduslik diskrimineerimine?

  ELi liikmesriikide pangad teevad äriotsuse teie laenutaotluse rahuldamise kohta, tuginedes asjaomase laenu riskiprofiilile.

  Pangad ei tohi diskrimineerida ühtegi ELi kodanikku tema kodakondsuse alusel.  Siiski võib tulenevalt teie elukohariigist või sissetulekust või kinnisvara asukohast tekkida eluasemelaenu saamisel raskusi, kui need kõik ei ole samas riigis.

Kindlustus

 • Võtsin omandiõiguskindlustuse, kui ma ostsin välismaal maja. Minu koduriigis katab omandiõiguskindlustus õiguskulud omandi tunnustamisega seotud probleemide puhul. Minu uue maja kindlustusleping ei sisalda üldse õiguskulusid käsitlevaid erisätteid – kas need on hõlmatud?

  MITTE ILMTINGIMATA – Mitmetes ELi liikmesriikides hoitakse omandiõiguskindlustus ja õiguskulude kindlustus üksteisest lahus. Õiguskulude katmiseks peate võib-olla võtma eraldi kindlustuse.

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis / Lahendage probleemid riigiasutusega