Навигационна пътека

Често задавани въпроси - Лични финанси


Тези въпроси са зададени на Европейската служба за съвети на потребителите, която отговаря. Имате ли въпроси? Свържете се с вашия местен Европейски потребителски център. English

Откриване на банкова сметка

 • Докато сърфирах в мрежата, попаднах на оферта за откриване на текущи сметки във френска банка. Какви са предимствата на откриването на текуща сметка в друга страна от ЕС? Какви са рисковете от това?

  Като гражданин на ЕС можете да купувате продукти и услуги навсякъде в Съюза. Всяка банка обаче решава дали да ви позволи да откриете сметка при нея.

  Трябва да обърнете голямо внимание на това какво ще означава за вас на практика да имате банкова сметка в чужбина. Например някои работодатели може да настояват да имате местна банкова сметка, в която да ви превеждат заплатата. Или пък френската банка, която ви интересува, може да настоява да имате адрес във Франция.

  Може да се наложи да отидете да откриете сметката в банката лично, за да докажете самоличността си. Някои обикновени банкови трансакции може да отнемат повече време, ако сметката ви е в чужбина, и може да ви е по-трудно да подадете оплакване.

Банкови операции

 • Живея в Белгия и искам да купя перална машина от продавач в Германия. Ще трябва ли да плащам банкови такси, ако платя чрез банков превод?

  При суми под 50 000 евро международен банков превод в ЕС ще ви струва колкото трансфер между две банкови сметки в една и съща страна.

  Така че вашият банков превод до германския продавач ще струва толкова, колкото плащане към банкова сметка в Белгия. Уверете се, че сте съобщили на вашата банка BIC и IBAN кодовете на банковата сметка на продавача. Ако не направите това, може да се наложи да платите допълнителни такси.

 • Изтеглих 100 лири от банкомат във Великобритания, докато бях там на почивка. Според последното банково извлечение за това теглене съм платил такса. Законно ли е това?

  ДА   - Ако теглите сума във валута, различна от евро, участващите в трансакцията банки могат да изискат плащане на такса.

  Когато теглите суми в евро в друга страна от ЕС таксата на банката не може да превишава таксата за подобни трансакции във вашата страна.

 • Каква такса ще заплатя, ако прехвърля пари от моята сметка в сметка в друга страна от ЕС?

  За превод на пари в сметка в друга страна от ЕС не могат да искат от вас да платите такса, по-висока от таксата за превод на пари между две сметки във вашата страна.

  Таксите за различни плащания на различните банки се различават. Единственото законово изискване е таксата за паричен превод в друга страна от ЕС да не превишава вътрешната такса за подобен превод (при условие, че преведената сума е под 50 000 евро).

 • Какви такси ще платя за използване на банкомат в чужбина?

  Ако имате банкова сметка в евро и изтеглите сума в евро от банкомат в друга държава от ЕС, таксата ще е същата както когато теглите пари във вашата страна.

  Ако теглите от банкомат сума във валута, различна от евро (датски крони, британски лири и пр.), ще платите допълнителни такси.

 • Частната пенсионна схема на моята компания се ръководи от пенсионен фонд в друга страна от ЕС. Защитена ли е пенсията ми?

  ДА - Компаниите могат да се възползват от единния пазар на ЕС, за да създават пенсионни фондове в други страни от Съюза. Това може да доведе до икономии на разходи за вашата компания и евентуално до по-висока пенсия за вас.

  Пенсионните фондове, независимо в коя страна от ЕС се намират, трябва да спазват строги правила, за да се гарантира високо ниво на сигурност. Така например правилата за инвестициите на ЕС изискват пенсионните фондове да инвестират парите ви във ваш интерес.

Кредити, заеми и ипотеки

 • С жена ми искаме да си купим къща в Белгия, където тя работи. Нейната банка обаче няма да вземе предвид моята заплата при оценяването на нашето искане за ипотека (аз работя във Франция). Това не е ли незаконна дискриминация?

  Банките в ЕС вземат търговско решение дали да приемат или не вашето искане за ипотека въз основа на рисковия профил на предлагания заем.

  Банките не могат да дискриминират граждани на ЕС въз основа на националностВашата страна на пребиваване, вашият източник на приходи или местоположението на имота, който ще бъде ипотекиран, обаче често могат да затруднят получаването на ипотека, ако не става дума за една и съща страна.

Застраховане

 • Купих застраховка на правото на собственост, когато си купих къща в чужбина. В родината ми застраховката на правото на собственост покрива юридическите разходи в случай на проблеми с признаване на собствеността. В застрахователния договор за моята нова къща няма конкретни условия за юридически разходи - включени ли са те?

  НЕ НЕПРЕМЕННО - В много страни от ЕС застраховката на правото на собственост и застраховката за юридически разходи са отделни. Възможно е да ви е нужна отделна застраховка за покриване на юридически разходи.

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Потърсете съвет за правата си в ЕС / Разрешете проблеми с публичен орган