Naršymo kelias

Atnaujinta 2014-08-26

shopping

Kasdieninės banko operacijos

Mokėjimai ir pavedimai

Atliekant tarptautinius mokėjimus eurais Europos Sąjungoje, bankai iš jūsų turėtų imti ne didesnį mokestį nei už tokios pačios vertės pavedimą toje šalyje eurais.

Ši taisyklė taikoma visiems elektroninėmis priemonėmis tvarkomiems mokėjimams eurais, įskaitant:

  • pavedimus iš vienos ES šalies banko sąskaitos į kitos ES šalies banko sąskaitą,
  • pinigų išsiėmimą iš bankomatų ES šalyse,
  • mokėjimus debito arba kredito kortele visoje ES,
  • tiesioginio debito operacijas,
  • pinigų perlaidas.

Tarptautiniams mokėjimams ne eurais šios nuostatos netaikomos.

ES šalių, kurios neįsivedusios euro, bankai taip pat privalo imti tokius pačius mokesčius už operacijas ES, kaip ir už pavedimus savo šalyje, jei mokėjimas ar pavedimas atliekamas eurais.

Atsitikimas

Reikėtų žinoti, kad bankai dar gali imti „vietos“ mokesčius už tarptautinius mokėjimus

Lidiją Italijoje nustebino dideli mokesčiai, kuriuos ji turėjo sumokėti už 100 eurų pavedimą į Vokietiją. Ji susisiekė su vietos vartotojų centru English , kad sužinotų, ar nebuvo pažeistos jos teisės, suteikiamos ES teisės aktais.

Paaiškėjo, kad abu bankai tinkamai ėmė savo įprastus mokesčius už nacionalines mokėjimo operacijas. Lidijos Italijos bankas ėmė tokį patį mokestį, kaip ir už nacionalinį pavedimą Italijoje, o Vokietijos bankas - tokį patį mokestį, kaip ir už gautą mokėjimą iš Vokietijos.

Įvairių šalių skirtingų bankų mokesčiai labai nevienodi.

Čekiai

ES taisyklės, kuriomis reglamentuojami bankų mokesčiai už tarptautinius ir nacionalinius mokėjimus eurais, netaikomos čekiams.

Kartais operacijų mokesčiai už kitos ES šalies čekių išgryninimą yra labai dideli.

Be to, daugelyje ES šalių čekiais atsiskaityti nebegalima. Primygtinai patariame čekiais neatlikti jokių tarptautinių mokėjimų Europos Sąjungoje.

Pagalba

Footnote

Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

Retour au texte en cours.