Navigacijski put

Ažurirano : 26/08/2014

shopping

Svakodnevno bankarstvo

Plaćanja i prijenos novca

Za međunarodna plaćanja u eurima unutar EU-a, banke vam ne bi smjele naplatiti više nego što bi naplatile za nacionalnu transakciju iste vrijednosti u eurima.

To se pravilo primjenjuje na sva elektronička plaćanja u eurima, uključujući:

  • prijenos novca između bankovnih računa u različitim državama EU-a
  • isplate s bankomata u državama EU-a
  • plaćanja debitnom i kreditnom karticom u EU-u
  • transakcije s izravnim terećenjem
  • slanje novca.

Te se odredbe ne primjenjuju na međunarodna plaćanja u u drugim valutama osim eura .

Banke u državama EU-a koje ne koriste euro moraju isto naplaćivati jednake naknade za transakcije u EU-u kao i za prijenos novca unutar zemlje ako se plaćanje ili prijenos novca vrše u eurima.

Primjer

Imajte na umu da će banke svejedno naplaćivati "nacionalne" naknade za međunarodna plaćanja

Lidia, u Italiji, iznenadila se kada su joj naplatili veliku naknadu za prijenos 100 eura u Njemačku. Obratila se lokalnom potrošačkom centru da provjeri je su li joj povrijeđena prava u skladu s pravom EU-a.

Pokazalo se da su obje banke ispravno naplatile svoje redovne naknade za nacionalne platne transakcije. Njezina je talijanska banka naplatila jednaku naknadu kao za nacionalni prijenos u Italiji, a njemačka je banka naplatila jednaku naknadu kao za primanje uplate iz Njemačke.

Bankovne naknade znatno se razlikuju od banke do banke i od zemlje do zemlje.

Čekovi

Pravila EU-a o bankovnim naknadama za međunarodna i nacionalna plaćanja u eurima ne primjenjuju se na čekove.

Ponekad postoje jako visoke naknade za unovčavanje čeka iz druge države EU-a.

Nadalje, mnoge države EU-a više ne prihvaćaju čekove kao način plaćanja. Preporuka je da ne koristite čekove za međunarodna plaćanja u EU-u

Zakonodavstvo EU

  • Prekogranična plaćanja u eurima čeština Dansk Deutsch Ελληνικά español français italiano magyar Nederlands polski português română suomi svenska English
Pomoć i savjeti

Footnote

In this case, the 28 EU member states + Iceland, Liechtenstein and Norway

Retour au texte en cours.