Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 26/08/2014

shopping

Καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές

Πληρωμές και μεταφορές χρημάτων

Για διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ εντός της  ΕΕ, οι τράπεζες δεν πρέπει να χρεώνουν μεγαλύτερη προμήθεια από αυτή που θα χρέωναν αν η ισόποση συναλλαγή σε ευρώ πραγματοποιούνταν εντός της χώρας.

Ο κανόνας αυτός ισχύει για όλες τις ηλεκτρονικές πληρωμές σε ευρώ. Αυτές αφορούν μεταξύ άλλων:

  • τη μεταφορά ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ
  • τις αναλήψεις από μηχανήματα ανάληψης μετρητών/ΑΤΜ σε χώρες της ΕΕ
  • τις πληρωμές με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα σε όλη την ΕΕ
  • τις συναλλαγές άμεσης χρέωσης
  • τα εμβάσματα.

Οι διεθνείς πληρωμές σε νομίσματα εκτός του ευρώ δεν υπόκεινται στους κανόνες αυτούς.

Οι τράπεζες στην ΕΕ που δεν χρησιμοποιούν το ευρώ πρέπει επίσης να χρεώνουν τις ίδιες προμήθειες για συναλλαγές εντός ΕΕ όπως θα έκαναν σε περίπτωση εγχώριας μεταφοράς χρημάτων, εφόσον η πληρωμή ή η μεταφορά του ποσού γίνεται σε ευρώ.

Μια αληθινή ιστορία

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τράπεζες μπορούν πάλι να χρεώνουν "εγχώριες" προμήθειες για διεθνείς πληρωμές

Στην Ιταλία, η Λίντια ξαφνιάστηκε με την υψηλή προμήθεια που έπρεπε να πληρώσει για τη μεταφορά 100 ευρώ στη Γερμανία. Επικοινώνησε με το κέντρο καταναλωτών English της χώρας της για να ελέγξει κατά πόσο είχαν παραβιαστεί τα δικαιώματά της σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Αποδείχθηκε ότι και οι δύο τράπεζες, στην Ιταλία και στη Γερμανία, είχαν χρεώσει πολύ σωστά τις συνήθεις προμήθειες για εθνικές συναλλαγές. Η ιταλική τράπεζα χρέωσε την ίδια προμήθεια που θα χρέωνε για μεταφορά χρημάτων εντός της Ιταλίας, ενώ η γερμανική τράπεζα χρέωσε την ίδια προμήθεια που θα χρέωνε για τη λήψη πληρωμής εντός της Γερμανίας.

Οι τραπεζικές προμήθειες ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τραπεζών και μεταξύ χωρών.

Επιταγές

Η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις τραπεζικές επιβαρύνσεις για διεθνείς και εθνικές πληρωμές σε ευρώ  δεν ισχύουν για τις επιταγές.

Μερικές φορές οι προμήθειες για την εξαργύρωση επιταγής από άλλη χώρα της ΕΕ είναι πάρα πολύ υψηλές.

Επιπλέον, σε πολλές χώρες της ΕΕ οι επιταγές δεν γίνονται πλέον αποδεκτές ως μέσο πληρωμής. Είναι καλύτερο να μην χρησιμοποιείτε επιταγές για να κάνετε διεθνείς πληρωμές εντός της ΕΕ.

Βοήθεια και Συμβουλές

Footnote

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.