Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 31/01/2012

shopping

Krediidid, laenud ja eluasemelaenud

Eluasemelaenud

Teises ELi liikmesriigis asuv pank teeb äriotsuse teie laenutaotluse rahuldamise kohta, tuginedes asjaomase laenu riskiprofiilile.

Pangad ei tohi diskrimineerida ühtegi ELi kodanikku tema kodakondsuse alusel.  Siiski võib tulenevalt teie elukohariigist või kinnisvara asukohast tekkida eluasemelaenu saamisel raskusi.

Pangad keelduvad sageli eluasemelaenu andmisest kinnisvara puhul, mis asub teises liikmesriigis või isikutele, kelle sissetulekuallikas või elukoht ei ole panga asukohariigis.

Näidisjuhtum

Küsige pangalt teavet nende poliitika kohta riigist väljaspool asuva kinnisvara puhul

Kuna Ismail pidi alustama uuel töökohal Ühendkuningriigis, siis ta müüs oma Prantsusmaal asuva korteri ära. Seejärel soovis ta Ühendkuningriigis korteri ostmiseks saada laenu Prantsusmaa pangast.

Pank ei tahtnud talle laenu anda, kui ta kasutab tagatisena väljaspool Prantsusmaad asuvat vara.

See on täielikult panga otsustada, kas ta annab laenu teises riigis asuva tagatise vastu või mitte. Paljud pangad käsitavad seda vastuvõetamatu riskina juhul, kui ei suudeta laenu tagasi maksta.

Tarbijakrediit

Nii nagu laenude puhul võivad pangad keelduda ka sellest teenusest isikutele, kes ei ela riigis, kus see pank asub või isegi samas riigis elavatele isikutele, kes töötavad teises ELi liikmesriigis.

Pankadel on vabad käed piirata oma laenude andmist. Nad ei tohi siiski ELi liikmesriikidest pärit isikuid diskrimineerida kodakondsuse alusel.

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Käesoleval juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.