Cale de navigare

Actualizare : 29/04/2014

Drepturi de ședere pentru lucrători și pensionari – România

Alegeţi ţara

Alegeţi ţara

Drepturi comune, aplicabile în toate ţările UE


* Autorităţile naţionale nu au furnizat încă aceste informaţii

ID and passports

Cetățenii UE și membrii familiilor lor trebuie să aibă întotdeauna asupra lor un document de identitate sau un pașaport valabil.

Nerespectarea acestei reguli se poate solda cu o amendă.

Consultaţii publice
    Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?
    Solicitați sprijin și consiliere