Navigacijska pot

Povej naprej 
	Facebook
 
	Twit it
 
	Povej naprej: Google+
 
	linkedIn

Delavci in upokojenci

Posodobitev : 21/03/2014

living-abroad

Pravice, pogoji in formalnosti

Prebivanje v tujini do 3 mesecev

Državljani EU imajo pravico do prebivanja v drugi državi članici. Če v drugi državi EU prebivate manj kot tri mesece, potrebujete samo veljavno osebno izkaznico ali potni list.

V številnih državah EU morate tako kot v Sloveniji vedno imeti pri sebi osebno izkaznico ali potni list.

Če pri sebi nimate osebnega dokumenta, vas lahko v nekaterih državah oglobijo ali začasno zadržijo, vendar vam samo zaradi tega ne morejo izreči ukrepa izgona.

Prijava prihoda

V nekaterih državah EU morate svoj prihod prijaviti v razumnem roku. Če tega ne storite, vam lahko pristojni organi naložijo kazen, denimo globo.

Enaka obravnava

Med prebivanjem v tujini vas morajo obravnavati kot državljane države prebivanja, zlasti glede zaposlitve, plačila dela, možnosti dostopa do dela, vpisa v šolo itd.

To velja tudi za turistične obiske, denimo ni vam treba plačati višjih cen za obisk muzejev ali pri nakupu avtobusnih vozovnic.

Izjema: Če ste upokojenec, lahko država EU določi, da vi in vaša družina prve tri mesece prebivanja ne boste upravičeni do denarne socialne pomoči.

Izgon

V izjemnih primerih vam lahko država prebivanja izreče ukrep izgona, vendar mora dokazati, da predstavljate resno nevarnost za javni red, varnost države ali javno zdravje.

Prejeti morate pisno odločitev o izgonu, v kateri morajo biti navedeni razlogi odločitve ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Prebivanje v tujini, daljše od 3 mesecev

Delavci

Delavci lahko prebivajo v kateri koli državi EU, kjer so zaposleni, samozaposleni ali kamor so bili napoteni na delo .

Izguba zaposlitve

Če med prebivanjem v drugi državi izgubijo delo, obdržijo svojo pravico do dela in prebivanja pod naslednjimi pogoji:

 • so začasno nezmožni za delo zaradi bolezni ali nesreče,
 • so se prijavili na pristojnem zavodu za zaposlovanje kot neprostovoljno brezposelni po tem, ko so bili:
  • zaposleni več kot eno leto s pogodbo za nedoločen čas
     ali
  • zaposleni manj kot eno leto s pogodbo za nedoločen čas (v tem primeru bodo obdržali pravico do enake obravnave kot državljani zadevne države za vsaj še šest mesecev)
 • začenjajo poklicno usposabljanje (če niso neprostovoljno brezposelni, mora biti usposabljanje povezano z njihovim prejšnjim delom).

Upokojenci

Upokojenci lahko prebivajo v kateri koli drugi državi EU pod naslednjimi pogoji:

 • imeti morajo ustrezno zdravstveno zavarovanje v državi bivanja,
 • imeti morajo zadosten prihodek (iz katerega koli vira), ki omogoča preživljanje brez denarne socialne pomoči.

Nacionalni organi ne smejo zahtevati, da je njihov dohodek višji od dohodka, pri katerem bi bili upravičeni do osnovne denarne socialne pomoči.

Prijava prebivanja

V prvih treh mesecih prebivanja v novi državi prijava prebivanja ni obvezna (pridobitev potrdila o prijavi prebivanja), vendar to lahko storite, če želite.

Po treh mesecih pa se od vas lahko zahteva, da pri pristojnem organu prijavite prebivanje (ponavadi je to upravna enota ali pristojna policijska postaja).

Za pridobitev potrdila o prijavi prebivanja potrebujete:

 • zaposleni ali napoteni na delo v tujino: 
  • veljavno osebno izkaznico ali potni list,
  • dokazilo o zaposlitvi ali potrdilo delodajalca o nameravani zaposlitvi,
 • samozaposleni: 
  • veljavno osebno izkaznico ali potni list,
  • dokazilo o statusu samozaposlene osebe,
 • Upokojenci 
  • veljavno osebno izkaznico ali potni list,
  • dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju,
  • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (denarna socialna pomoč ni potrebna).

Druga dokazila niso potrebna.

Po prijavi boste prejeli potrdilo o prijavi prebivanja, ki izkazuje vašo pravico do prebivanja v zadevni državi EU. Na njem bo navedeno vaše ime in priimek, naslov in datum prijave.

Potrdilo o prijavi prebivanja mora biti izdano takoj in strošek ne sme biti večji od stroška za osebno izkaznico državljanov.

Potrdilo ima neomejeno veljavnost (ni ga treba obnavljati), čeprav je treba pristojnemu organu prijaviti vsako spremembo naslova.

V državah, kjer je prijava prebivanja obvezna, vas lahko oglobijo, če tega ne storite. Kljub temu lahko še naprej prebivate v tej državi in vam samo zaradi tega ne morejo izreči ukrepa izgona.

V mnogih državah morate vedno imeti pri sebi potrdilo o prijavi prebivanja ter osebno izkaznico ali potni list. Če pri sebi nimate osebnega dokumenta, vas lahko pristojni organi oglobijo, vendar vam samo zaradi tega ne morejo izreči ukrepa izgona.

Če boste pri pridobivanju potrdila o prijavi prebivanja naleteli na težave, se lahko obrnete na našo službo za pomoč.

Primer

Začetek dela brez prijave prebivanja

Nemec Kurt se je preselil v Belgijo, kjer je dobil službo kot neodvisni odvetnik v partnerski odvetniški pisarni. Ko je hotel prijaviti prebivanje na upravni enoti, so mu povedali, da ne more začeti delati, dokler ne prejme potrdila o prijavi prebivanja.

To ne drži: kot državljan EU lahko Kurt dela kot samozaposlena oseba, ne da bi za to potreboval potrdilo o prijavi prebivanja. V vsakem primeru pa morajo pristojni organi izdati potrdilo o prijavi prebivanja takoj, ko državljan vloži vlogo.

Primer

Za prijavo zadostuje veljaven potni list

Stéphane je francoski inženir, ki so ga za šest mesecev napotili na delo na Češko. Prijavo prebivanja mora opraviti v Pragi, kjer dela za lokalnega zastopnika svojega ameriškega delodajalca. Češki organi pa so zavrnili njegovo prijavo, ker je njegov potni list veljaven samo še en mesec.

V resnici bi moral Stéphane prejeti potrdilo o prijavi prebivanja takoj, saj je edini pogoj, da ima ob času prijave veljaven osebni dokument.

Enaka obravnava

Med prebivanjem v tujini vas morajo obravnavati kot državljane države prebivanja, zlasti glede zaposlitve, plačila dela, možnosti dostopa do dela, vpisa v šolo itd.

Zahtevek za odhod/izgon

V drugi državi članici EU lahko prebivate, dokler izpolnjujete pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujete več, lahko nacionalni organi zahtevajo, da zapustite državo.

V izjemnih primerih vam lahko država prebivanja izreče ukrep izgona, vendar mora dokazati, da predstavljate resno nevarnost za javni red ali varnost države.

Prejeti morate pisno odločitev o izgonu ali zahtevek za zapustitev države, v katerem morajo biti navedeni razlogi za izgon ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Stalno prebivališče

Po petih letih neprekinjenega in zakonitega prebivanja v drugi državi članici EU (denimo kot delavec, upokojenec ali samozaposlena oseba), ste samodejno upravičeni do stalnega prebivanja v tej državi. To pomeni, da lahko v tej državi ostanete, dokler želite.

Na neprekinjenost prebivanja ne vplivajo:

 • začasna odsotnost (manj kot šest mesecev na leto),
 • daljša odsotnost zaradi obveznega služenja vojaškega roka,
 • ena odsotnost v dolžini 12 zaporednih mesecev zaradi pomembnih razlogov, kot so nosečnost in rojstvo otroka, huda bolezen, delo, poklicno usposabljanje ali napotitev na delo v drugo državo.

Pravico do stalnega prebivanja lahko izgubite, če živite zunaj zadevne države več kot dve zaporedni leti.

Nekdanji zaposleni in samozaposleni

Do stalnega prebivanja ste lahko upravičeni v krajšem času, če ste prenehali delati zaradi:

 • upokojitve in ste v državi delali zadnje leto zaposlitve ali ste tam neprekinjeno prebivali tri leta,
 • nezmožnosti za delo, če ste v državi prebivali neprekinjeno dve leti,
 • nezmožnosti za delo zaradi nesreče na delovnem mestu ali poklicne bolezni. V tem primeru lahko ostanete v državi, ne glede na to, kako dolgo ste tam prebivali.

Dovoljenje za stalno prebivanje

Več o izdaji dovoljenja za stalno prebivanje, ki izkazuje vašo pravico do stalnega prebivanja v državi

Enaka obravnava

Dovoljenje za stalno prebivanje v drugi državi vam daje enake pravice in ugodnosti, kot jih uživajo državljani zadevne države.

Izgon

V izjemnih primerih vam lahko država prebivanja izreče ukrep izgona, vendar mora dokazati, da predstavljate resno nevarnost za javni red in varnost države.

Prejeti morate pisno odločitev o izgonu, v kateri morajo biti navedeni razlogi odločitve ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Potrebujete pomoč?

Potrebujete pomoč?

Niste našli želenih informacij? Ste naleteli na težave?

Nasveti glede vaših pravic

Reševanje težav z organi javne uprave

Footnote

oziroma državljan Islandije, Lihtenštajna ali Norveške

Retour au texte en cours.

V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.

V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.

V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.