Navigacijska pot

Posodobitev : 05/04/2016

living-abroad

Delavci in upokojenci - pravica do prebivanja

Prebivanje v tujini do 3 mesecev

Državljani EU imajo pravico do prebivanja v drugi državi članici. Če v drugi državi EU prebivate manj kot tri mesece, potrebujete samo veljavno osebno izkaznico ali potni list.

V številnih državah EU morate tako kot v Sloveniji vedno imeti pri sebi osebno izkaznico ali potni list.

Če pri sebi nimate osebnega dokumenta, vas lahko v nekaterih državah oglobijo ali začasno zadržijo, vendar vam samo zaradi tega ne morejo izreči ukrepa izgona.

Preverite, ali morate v državi gostiteljici vedno imeti pri sebi osebno izkaznico ali potni list:

Izberite državo

Izberite državo

Skupne pravice v vseh državah EU


* Nacionalni organi še niso poslali informacij

Prijava prihoda

V nekaterih državah EU morate svoj prihod prijaviti v razumnem roku. Če tega ne storite, vam lahko pristojni organi naložijo kazen, denimo globo.

Izgon

V izjemnih primerih vam lahko država prebivanja izreče ukrep izgona, vendar mora dokazati, da predstavljate resno nevarnost za javni red, varnost države ali javno zdravje.

Prejeti morate pisno odločitev o izgonu, v kateri morajo biti navedeni razlogi odločitve ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Prebivanje v tujini, daljše od 3 mesecev

Delavci

Delavci lahko prebivajo v kateri koli državi EU, kjer so zaposleni, samozaposleni ali kamor so bili napoteni na delo .

Izguba zaposlitve

Če med prebivanjem v drugi državi izgubijo delo, obdržijo svojo pravico do dela in prebivanja pod naslednjimi pogoji:

 • so začasno nezmožni za delo zaradi bolezni ali nesreče,
 • so se prijavili na pristojnem kot neprostovoljno brezposelni po tem, ko so bili:
  • zaposleni več kot eno leto s pogodbo za nedoločen čas
     ali
  • zaposleni manj kot eno leto s pogodbo za nedoločen čas (v tem primeru bodo obdržali pravico do enake obravnave kot državljani zadevne države za vsaj še šest mesecev)
 • začenjajo poklicno usposabljanje (če niso neprostovoljno brezposelni, mora biti usposabljanje povezano z njihovim prejšnjim delom).

Upokojenci

Upokojenci lahko prebivajo v kateri koli drugi državi EU pod naslednjimi pogoji:

 • imeti morajo ustrezno zdravstveno zavarovanje v državi bivanja,
 • imeti morajo zadosten prihodek (iz katerega koli vira), ki omogoča preživljanje brez denarne socialne pomoči.

Prijava prebivanja

V prvih treh mesecih prebivanja v novi državi prijava prebivanja ni obvezna (pridobitev potrdila o prijavi prebivanja), vendar to lahko storite, če želite.

Po treh mesecih pa se od vas lahko zahteva, da pri pristojnem organu prijavite prebivanje (ponavadi je to upravna enota ali pristojna policijska postaja).

Kako prijaviti prebivanje v tujini .

Zahtevek za odhod/izgon

V drugi državi članici EU lahko prebivate, dokler izpolnjujete pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujete več, lahko nacionalni organi zahtevajo, da zapustite državo.

V izjemnih primerih vam lahko država prebivanja izreče ukrep izgona, vendar mora dokazati, da predstavljate resno nevarnost za javni red ali varnost države.

Prejeti morate pisno odločitev o izgonu ali zahtevek za zapustitev države, v katerem morajo biti navedeni razlogi za izgon ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Stalno prebivališče

Po petih letih neprekinjenega in zakonitega prebivanja v drugi državi članici EU (denimo kot delavec, upokojenec ali samozaposlena oseba), ste samodejno upravičeni do stalnega prebivanja v tej državi. To pomeni, da lahko v tej državi ostanete, dokler želite.

Na neprekinjenost prebivanja ne vplivajo:

 • začasna odsotnost (manj kot šest mesecev na leto),
 • daljša odsotnost zaradi obveznega služenja vojaškega roka,
 • ena odsotnost v dolžini 12 zaporednih mesecev zaradi pomembnih razlogov, kot so nosečnost in rojstvo otroka, huda bolezen, delo, poklicno usposabljanje ali napotitev na delo v drugo državo.

Pravico do stalnega prebivanja lahko izgubite, če živite zunaj zadevne države več kot dve zaporedni leti.

Nekdanji zaposleni in samozaposleni

Do stalnega prebivanja ste lahko upravičeni v krajšem času, če ste prenehali delati zaradi:

 • upokojitve in ste v državi delali zadnje leto zaposlitve ali ste tam neprekinjeno prebivali tri leta,
 • nezmožnosti za delo, če ste v državi prebivali neprekinjeno dve leti,
 • nezmožnosti za delo zaradi nesreče na delovnem mestu ali poklicne bolezni. V tem primeru lahko ostanete v državi, ne glede na to, kako dolgo ste tam prebivali.

Dovoljenje za stalno prebivanje

Več o izdaji dovoljenja za stalno prebivanje, ki izkazuje vašo pravico do stalnega prebivanja v državi

Izgon

V izjemnih primerih vam lahko država prebivanja izreče ukrep izgona, vendar mora dokazati, da predstavljate resno nevarnost za javni red in varnost države.

Prejeti morate pisno odločitev o izgonu, v kateri morajo biti navedeni razlogi odločitve ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Zakonodaja EU
Javna posvetovanja
  Potrebujete pomoč podporne službe?
  Pomoč in svetovanje

  oziroma državljan Islandije, Lihtenštajna ali Norveške

  Retour au texte en cours.

  V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

  Retour au texte en cours.

  V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

  Retour au texte en cours.

  V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

  Retour au texte en cours.