Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 05/04/2016

living-abroad

Pracownicy i emeryci - przepisy dotyczące prawa pobytu

Pobyt za granicą do trzech miesięcy

Jako obywatel UE masz prawo do pobytu w innym kraju UE. W przypadku pobytu krótszego niż trzy miesiące wystarczy Ci ważny dowód tożsamości lub paszport.

W wielu krajach UE konieczne jest stałe noszenie przy sobie dowodu tożsamości lub paszportu.

W krajach tych zostawienie dokumentów potwierdzających tożsamość w domu może być karane grzywną lub tymczasowym zatrzymaniem, samo w sobie jednak nie jest powodem do wydalenia.

Sprawdź, czy istnieje obowiązek noszenia przy sobie cały czas dowodu tożsamości lub paszportu w kraju przyjmującym:

Wybierz kraj

Wybierz kraj

Wspólne prawa w całej UE


* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Zgłaszanie pobytu

Niektóre kraje UE wymagają zgłoszenia pobytu w odpowiednim terminie po przyjeździe i mogą nakładać kary, np. grzywny, w przypadku braku takiego zgłoszenia.

Wydalenie

W wyjątkowych sytuacjach władze kraju, w którym przebywasz, mogą zdecydować się na wydalenie Cię ze względów polityki publicznej, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, ale wyłącznie w przypadku gdy potrafią wykazać, że stanowisz poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu musi Ci zostać przekazana na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Pobyt za granicą przez ponad trzy miesiące

Pracownicy

Masz prawo mieszkać w dowolnym kraju UE, w którym pracujesz, prowadzisz działalność jako osoba samozatrudniona lub do którego Cię oddelegowano .

Utrata pracy

Jeśli mieszkając w innym kraju, stracisz pracę, możesz zachować prawo do pracy i pobytu w takim kraju w przypadku:

 • tymczasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem
 • zarejestrowania się w odpowiednim jako osoba bezrobotna z powodów od siebie niezależnych po:
  • okresie zatrudnienia trwającym ponad rok na mocy umowy o pracę na czas nieokreślony
     lub
  • okresie zatrudnienia trwającym krócej niż rok (w takim przypadku zachowujesz prawo do takiego samego traktowania, jakie przysługuje obywatelom tego kraju, przez co najmniej kolejnych sześć miesięcy)
 • rozpoczęcia szkolenia zawodowego (jeśli utrata pracy nie była uzasadniona powodami od Ciebie niezależnymi, szkolenie musi być związane z poprzednią pracą).

Emeryci

Jeśli jesteś emerytem, możesz mieszkać w dowolnym kraju UE, jeśli posiadasz:

 • pełne ubezpieczenie zdrowotne w takim kraju
 • wystarczające dochody (z dowolnego źródła), aby móc żyć bez zasiłku.

Rejestracja

Przez pierwsze trzy miesiące pobytu w nowym kraju nie masz obowiązku rejestracji (w celu uzyskania dokumentu potwierdzającego prawo pobytu), ale jeśli chcesz, możesz się zarejestrować.

Po trzech miesiącach w nowym kraju może być konieczna rejestracja we właściwym urzędzie (często jest to urząd miasta lub lokalny posterunek policji).

Jak zarejestrować pobyt za granicą ?

Wezwanie do opuszczenia kraju/Wydalenie

Możesz mieszkać w innym kraju UE, dopóki przestrzegasz warunków pobytu. Jeśli naruszysz takie warunki, władze krajowe mogą wezwać Cię do opuszczenia kraju.

W wyjątkowych sytuacjach władze kraju, w którym przebywasz, mogą zdecydować się na wydalenie Cię ze względów polityki publicznej, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, ale wyłącznie w przypadku gdy potrafią wykazać, że stanowisz poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu lub wezwanie do opuszczenia kraju muszą zostać Ci przekazane na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Pobyt stały

Jeśli przebywasz legalnie w innym kraju UE przez pięć kolejnych lat - jako pracownik, emeryt lub osoba samozatrudniona - automatycznie nabywasz prawo pobytu stałego w tym kraju. To znaczy, że możesz przebywać tam, jak długo zechcesz.

Na ciągłość Twojego pobytu nie mają wpływu:

 • tymczasowe nieobecności (mniej niż sześć miesięcy rocznie)
 • dłuższe nieobecności w związku z obowiązkową służbą wojskową
 • jedna nieobecność przez okres 12 kolejnych miesięcy z ważnych względów, takich jak ciąża i poród, poważna choroba, praca, szkolenie zawodowe lub delegacja w innym kraju.

Możesz utracić prawo do pobytu stałego, jeśli spędzisz poza krajem ponad dwa kolejne lata.

Byli pracownicy i osoby samozatrudnione

Możesz kwalifikować się do pobytu stałego wcześniej, jeśli nie pracujesz już ze względu na:

 • przejście na emeryturę, po przepracowaniu w danym kraju ostatniego roku lub spędzeniu tam trzech kolejnych lat
 • niezdolność do dalszej pracy, po spędzeniu w danym kraju dwóch kolejnych lat
 • niezdolność do dalszej pracy spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową - w takim przypadku masz prawo zostać w danym kraju bez względu na długość dotychczasowego pobytu.

Dokument pobytu stałego

Dowiedz się, jak uzyskać dokument pobytu stałego potwierdzający Twoje prawo do bezwarunkowego pobytu.

Wydalenie

W wyjątkowych sytuacjach władze kraju, w którym mieszkasz, mogą zdecydować się na wydalenie Cię ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku gdy potrafią wykazać, że stanowisz bardzo poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu musi Ci zostać przekazana na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Prawo UE
Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy

  lub obywatel Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii

  Retour au texte en cours.

  W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

  Retour au texte en cours.

  W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

  Retour au texte en cours.

  W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

  Retour au texte en cours.