Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 03/11/2015

living-abroad

Pracownicy i emeryci - przepisy dotyczące prawa pobytu

Pobyt za granicą do trzech miesięcy

Jako obywatel UE masz prawo do pobytu w innym kraju UE. W przypadku pobytu krótszego niż trzy miesiące wystarczy Ci ważny dowód tożsamości lub paszport.

W wielu krajach UE konieczne jest stałe noszenie przy sobie dowodu tożsamości lub paszportu.

W krajach tych zostawienie dokumentów potwierdzających tożsamość w domu może być karane grzywną lub tymczasowym zatrzymaniem, samo w sobie jednak nie jest powodem do wydalenia.

Sprawdź, czy istnieje obowiązek noszenia przy sobie cały czas dowodu tożsamości lub paszportu w kraju przyjmującym:

Wybierz kraj

Wybierz kraj

Wspólne prawa w całej UE


* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Zgłaszanie pobytu

Niektóre kraje UE wymagają zgłoszenia pobytu w odpowiednim terminie po przyjeździe i mogą nakładać kary, np. grzywny, w przypadku braku takiego zgłoszenia.

Równe traktowanie

Podczas pobytu masz prawo do takiego samego traktowania jak obywatele danego kraju, zwłaszcza pod względem dostępu do zatrudnienia, płac, świadczeń ułatwiających dostęp do rynku pracy, zapisów do szkół itd.

Nawet przebywając w charakterze turysty, nie musisz np. uiszczać wyższych opłat za zwiedzanie muzeów ani płacić więcej za bilety komunikacji publicznej itd.

Wyjątek: Jeśli jesteś emerytem, kraje UE mogą nie udzielić Tobie i Twojej rodzinie zasiłku przez pierwsze trzy miesiące w danym kraju.

Wydalenie

W wyjątkowych sytuacjach władze kraju, w którym przebywasz, mogą zdecydować się na wydalenie Cię ze względów polityki publicznej, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, ale wyłącznie w przypadku gdy potrafią wykazać, że stanowisz poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu musi Ci zostać przekazana na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Pobyt za granicą przez ponad trzy miesiące

Pracownicy

Masz prawo mieszkać w dowolnym kraju UE, w którym pracujesz, prowadzisz działalność jako osoba samozatrudniona lub do którego Cię oddelegowano .

Utrata pracy

Jeśli mieszkając w innym kraju, stracisz pracę, możesz zachować prawo do pracy i pobytu w takim kraju w przypadku:

 • tymczasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem
 • zarejestrowania się w odpowiednim jako osoba bezrobotna z powodów od siebie niezależnych po:
  • okresie zatrudnienia trwającym ponad rok na mocy umowy o pracę na czas nieokreślony
     lub
  • okresie zatrudnienia trwającym krócej niż rok (w takim przypadku zachowujesz prawo do takiego samego traktowania, jakie przysługuje obywatelom tego kraju, przez co najmniej kolejnych sześć miesięcy)
 • rozpoczęcia szkolenia zawodowego (jeśli utrata pracy nie była uzasadniona powodami od Ciebie niezależnymi, szkolenie musi być związane z poprzednią pracą).

Emeryci

Jeśli jesteś emerytem, możesz mieszkać w dowolnym kraju UE, jeśli posiadasz:

 • pełne ubezpieczenie zdrowotne w takim kraju
 • wystarczające dochody (z dowolnego źródła), aby móc żyć bez zasiłku.

Rejestracja

Przez pierwsze trzy miesiące pobytu w nowym kraju nie masz obowiązku rejestracji (w celu uzyskania dokumentu potwierdzającego prawo pobytu), ale jeśli chcesz, możesz się zarejestrować.

Po trzech miesiącach w nowym kraju może być konieczna rejestracja we właściwym urzędzie (często jest to urząd miasta lub lokalny posterunek policji).

Jak zarejestrować pobyt za granicą ?

Równe traktowanie

Podczas pobytu w nowym kraju masz prawo do takiego samego traktowania jak obywatele tego kraju, zwłaszcza pod względem dostępu do zatrudnienia, płac, świadczeń ułatwiających dostęp do rynku pracy, zapisów do szkół itd.

Wezwanie do opuszczenia kraju/Wydalenie

Możesz mieszkać w innym kraju UE, dopóki przestrzegasz warunków pobytu. Jeśli naruszysz takie warunki, władze krajowe mogą wezwać Cię do opuszczenia kraju.

W wyjątkowych sytuacjach władze kraju, w którym przebywasz, mogą zdecydować się na wydalenie Cię ze względów polityki publicznej, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, ale wyłącznie w przypadku gdy potrafią wykazać, że stanowisz poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu lub wezwanie do opuszczenia kraju muszą zostać Ci przekazane na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Pobyt stały

Jeśli przebywasz legalnie w innym kraju UE przez pięć kolejnych lat - jako pracownik, emeryt lub osoba samozatrudniona - automatycznie nabywasz prawo pobytu stałego w tym kraju. To znaczy, że możesz przebywać tam, jak długo zechcesz.

Na ciągłość Twojego pobytu nie mają wpływu:

 • tymczasowe nieobecności (mniej niż sześć miesięcy rocznie)
 • dłuższe nieobecności w związku z obowiązkową służbą wojskową
 • jedna nieobecność przez okres 12 kolejnych miesięcy z ważnych względów, takich jak ciąża i poród, poważna choroba, praca, szkolenie zawodowe lub delegacja w innym kraju.

Możesz utracić prawo do pobytu stałego, jeśli spędzisz poza krajem ponad dwa kolejne lata.

Byli pracownicy i osoby samozatrudnione

Możesz kwalifikować się do pobytu stałego wcześniej, jeśli nie pracujesz już ze względu na:

 • przejście na emeryturę, po przepracowaniu w danym kraju ostatniego roku lub spędzeniu tam trzech kolejnych lat
 • niezdolność do dalszej pracy, po spędzeniu w danym kraju dwóch kolejnych lat
 • niezdolność do dalszej pracy spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową - w takim przypadku masz prawo zostać w danym kraju bez względu na długość dotychczasowego pobytu.

Dokument pobytu stałego

Dowiedz się, jak uzyskać dokument pobytu stałego potwierdzający Twoje prawo do bezwarunkowego pobytu.

Równe traktowanie

Podczas pobytu stałego w innym kraju przysługują Ci takie same prawa, świadczenia i przywileje, jak obywatelom tego kraju.

Wydalenie

W wyjątkowych sytuacjach władze kraju, w którym mieszkasz, mogą zdecydować się na wydalenie Cię ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku gdy potrafią wykazać, że stanowisz bardzo poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu musi Ci zostać przekazana na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Prawo UE
Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy

  lub obywatel Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii

  Retour au texte en cours.

  W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

  Retour au texte en cours.

  W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

  Retour au texte en cours.

  W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

  Retour au texte en cours.