Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 06/10/2014

living-abroad

Drittijiet ta' residenza tal-ħaddiema u l-pensjonanti

Meta tgħix sa 3 xhur barra pajjiżek

Bħala ċittadin tal-UE, għandek id-dritt li tgħix f'pajjiż ieħor tal-UE. Jekk tgħix hemm għal anqas minn 3 xhur, kull ma teħtieġ hi karta tal-identità jew passaport.

F'ħafna pajjiżi tal-UE, ikun jeħtieġlek iġġor il-ħin kollu fuqek il-karta tal-identità nazzjonali jew il-passaport.

F'dawn il-pajjiżi, tista' tkun immultat jew arrestat temporarjament jekk tħalli d-dokumenti tal-identità tiegħek id-dar - iżda ma tistax titkeċċa minħabba f'hekk.

Iċċekkja jekk hemmx kwalunkwe obbligu li ġġorr fuqek ID  jew passaport il-ħin kollu fil-pajjiż ospitanti:

Agħżel il-pajjiż

Agħżel il-pajjiż

Drittijiet komuni fil-pajjiżi tal-UE


* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

Irrapporta l-preżenza tiegħek

Ċerti pajjiżi tal-UE jitolbu minnek li tirrapporta l-preżenza tiegħek fi żmien raġonevoli wara li tasal u jistgħu jimponu penali, bħal multa, jekk ma tagħmilx dan.

Trattament ugwali

Meta tkun hemm, għandek tkun ittrattat daqs ċittadin tal-pajjiż, speċjalment f'dak li jirrigwarda l-aċċess għall-impjieg, paga, benefiċċji li jagħmluha faċli li tingħata x-xogħol, reġistrazzjoni fl-iskejjel eċċ.

Anke jekk tkun hemm bħala turist, ma għandekx, pereżempju, tħallas aktar flus biex tagħmel żjara f'mużewijiet jew meta tixtri biljetti tat-trasport, eċċ.

Eċċezzjoni: Jekk int pensjonant, il-pajjiżi tal-UE jistgħu jiddeċiedu li ma jagħtux kemm lilek kif ukoll lil familtek għajnuna finanzjarja għall-ewwel 3 xhur fil-pajjiż.

Tkeċċija

Il-pajjiż il-ġdid tiegħek jista', f'każijiet eċċezzjonali, jiddeċiedi li jkeċċik għal raġunijiet ta' politika pubblika, ta' sigurtà pubblika, jew ta' saħħa pubblika - iżda dan jista' jsir biss jekk ikun ippruvat li int ta' theddida serja.

Id-deċiżjoni ta' tkeċċija għandha tingħatalek bil-miktub. Din għandha tiddikjara r-raġunijiet kollha u tispeċifika kif int tista' tappella u sa meta.

Meta tgħix barra pajjiżek għal aktar minn 3 xhur

Ħaddiema

Għandek dritt tgħix f'kull pajjiż tal-UE fejn tista' taħdem, taħdem għal rasek jew tintbagħat taħdem .

Sensja

Jekk tingħata s-sensja meta tkun tgħix f'pajjiż ieħor, tista' żżomm id-dritt tiegħek li taħdem u li tgħix hemm jekk int:

 • temporanjament m'intix f'qagħda li tħadem minħabba mard jew aċċident
 • irreġistrat mal- uffiċċju tax-xogħol bħala bla xogħol b'mod involuntarju wara li kont
  • impjegat 'il fuq minn sena b'kuntratt indefinit
     jew
  • impjegat għal inqas minn sena b'kuntratt permanenti (f'dan il-każ, għandek iżżomm id-dritt li tgħix u li tfittex impjieg għal tal-anqas 6 xhur oħra)
 • tibda taħriġ vokazzjonali (jekk ma tkunx bla xogħol b'mod involuntarju, it-taħriġ għandu jkun relatat mal-impjieg li kellek qabel).

Pensjonanti

Jekk int pensjonant/a tista' tgħix f'kull pajjiż ieħor tal-UE jekk għandek:

 • polza komprensiva ta' assigurazzjoni fuq is-saħħa
 • dħul ta' flus suffiċjenti (minn kull sors) biex tgħix mingħajr ma jkun jeħtieġlek għajnuna finanzjarja.

L-awtoritajiet nazzjonali ma jistgħux jitolbu li d-dħul ta' flus tiegħek ikun aktar mil-livell li jikkwalifikak għal għajnuna finanzjajra bażika.

Reġistrazzjoni

Matul l-ewwel 3 xhur li tkun toqgħod fil-pajjiż il-ġdid tiegħek, ma tistax tintalab biex tirreġistra (ħalli takkwista dokument li jikkonferma d-dritt tiegħek ta' residenza) iżda tista' tagħmel dan jekk tixtieq.

Wara 3 xhur fil-pajjiż ġdid tiegħek, jista' jkun jeħtieġlek tirreġistra mal-awtorità rilevanti (ta' spiss l-uffiċċju muniċipali jew l-għassa tal-pulizija).

Sib kif tirreġistra r-residenza tiegħek barra pajjiżek .

Trattament ugwali

Matul iż-żmien li tkun qed toqgħod fil-pajjiż ġdid tiegħek, għandek tkun trattat daqs ċittadin tal-pajjiż, speċjalment f'dak li jirrigwarda l-aċċess għall-impjieg, paga, benefiċċji li jagħmluha faċli li jingħatalek ix-xogħol, reġistrazzjoni fl-iskejjel eċċ.

Talba biex titlaq / Tkeċċija

Tista' tgħix fil-pajjiż l-ieħor tal-UE sakemm tkompli tissodisfa l-kundizzjonijiet għal residenza. Jekk tieqaf tagħmel dan, l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jitolbuk titlaq.

F'każijiet eċċezzjonali, il-pajjiż il-ġdid tiegħek jista' jiddeċiedi li jkeċċik għal raġunijiet ta' politika jew ta' sigurtà pubblika, jekk ikun ippruvat li int ta' theddida serja ħafna.

Id-deċiżjoni ta' tkeċċija jew it-talba biex tħalli l-pajjiż għandha tingħatalek bil-miktub. Din għandha tiddikjara r-raġunijiet kollha u tispeċifika kif int tista' tappella u kemm għandek żmien biex tagħmel dan.

Residenza permanenti

Jekk għext b'mod legali f'pajjiż ieħor tal-UE għal 5 snin kontinwi - bħala impjegat, pensjonant jew persuna li taħdem għal rasha - tikseb awtomatikament id-dritt għar-residenza permanenti hemmhekk. Dan ifisser li tista' ddum tgħix fil-pajjiż kemm trid.

Il-kontinwità ta' residenza tiegħek mhix affettwata minn:

 • assenza temporanja (ta' anqas minn 6 xhur fis-sena)
 • assenza itwal għal servizz militari obbligatorju
 • - assenza waħda ta' 12-il xahar konsekuttivi, għal raġunijiet importanti bħat-tqala jew twelid ta' tarbija, mard serju, xogħol, taħriġ vokazzjonali jew issekondar għal xogħol f'pajjiż ieħor.

Tista' titlef id-dritt tiegħek għal residenza permanenti jekk tgħix barra l-pajjiż għal aktar minn sentejn konsekuttivi.

Eks impjegati u ħaddiema b'impjieg għal rashom

Tista' tikkwalifika għal residenza permanenti bikrija, jekk tkun waqaft taħdem minħabba:

 • li tkun irtirajt u tkun ħdimt fil-pajjiż għal tal-anqas sena jew tkun għext hemm kontinwament għal 3 snin.
 • li ma għadekx aktar f'qagħda li taħdem u tkun għext fil-pajjiż kontinwament għal sentejn
 • li ma tkunx kapaċi taħdem aktar minħabba aċċident fuq ix-xogħol jew mard professjonali - f'dan il-każ int għandek id-dritt li tibqa' tgħix fih ikun xi jkun it-tul ta' żmien li tkun għext fil-pajjiż.

Dokument ta' residenza permanenti

Sib kif tikseb dokument ta' residenza permanenti maħruġ biex jiċċertifika d-dritt tiegħek li tgħix hemm inkondizzjonalment.

Trattament ugwali

Matul iż-żmien li tkun toqgħod b'mod permanenti f'pajjiż ieħor, għandek tgawdi mill-istess drittijiet, benefiċċji u vantaġġi bħaċ-ċittadini tiegħu.

Tkeċċija

F'każijiet eċċezzjonali, il-pajjiż fejn tgħix jista' jiddeċiedi li jkeċċik għal raġunijiet ta' politika jew ta' sigurtà pubblika, jekk ikun ippruvat li int ta' theddida serja ħafna.

Id-deċiżjoni ta' tkeċċija għandha tingħatalek bil-miktub. Din għandha tiddikjara r-raġunijiet kollha u tispeċifika kif int tista' tappella u sa meta.

Għajnuna u pariri

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikseb parir dwar drittijietek fl-UE / Solvi l-problemi ma' awtorità pubblika

Footnote

jew ċittadin tal-Islanda, il-Liechtenstein jew in-Norveġja

Retour au texte en cours.

F'dan il-każ, is-27 stat membru tal-UE + l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja

Retour au texte en cours.

F'dan il-każ, is-27 stat membru tal-UE + l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja

Retour au texte en cours.

F'dan il-każ, is-27 stat membru tal-UE + l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja

Retour au texte en cours.