Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 06/10/2014

living-abroad

Darba ņēmēju un pensionāru uzturēšanās tiesības

Uzturēšanās ārzemēs ne ilgāk kā 3 mēnešus

Jums kā ES pilsonim ir tiesības uzturēties citā ES valstī. Ja tur dzīvojat ne ilgāk kā 3 mēnešus, jums vajag tikai personas apliecību vai pasi.

Daudzās ES valstīs šie dokumenti vienmēr jānēsā līdzi.

Ja atstājat savus personu apliecinošos dokumentus mājās, jūs var sodīt ar naudassodu vai uz laiku aizturēt, bet jūs nedrīkst izraidīt tikai šī iemesla dēļ.

Noskaidrojiet, vai jums visu laiku ir jānēsā līdzi personas apliecība vai pase valstī, kas jūs uzņem:

Izvēlieties valsti

Izvēlieties valsti

Tiesības, kas vienādas visās ES valstīs


* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Paziņošana par ierašanos

Dažās dalībvalstīs jums saprātīgā laikposmā pēc jūsu ierašanās jāpaziņo, ka esat ieradies. Ja jūs to neizdarāt, jūs var sodīt, piemēram, ar naudassodu.

Pret visiem vienāda attieksme

Laikā, kamēr uzturaties jūs uzņemošajā valstī, attieksmei pret jums ir jābūt tādai pašai kā pret attiecīgās valsts pilsoņiem, īpaši attiecībā uz darba iespējām, algu, darba iegūšanas atvieglojumiem, reģistrēšanos skolā utt.

Pat tad, ja uzturaties kā tūrists, no jums nevar prasīt, lai maksājat vairāk, piemēram, par ieejas biļetēm muzejā vai sabiedriskā transporta biļetēm.

Izņēmums: ja esat pensionārs, dažas ES valstis var nolemt jums un jūsu ģimenei nepiešķirt mazturīgajiem paredzēto pabalstu pirmajos trijos mēnešos pēc jūsu ierašanās.

Izraidīšana

Jūs uzņemošās valsts varasiestādes sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai sabiedrības veselības apsvērumu dēļ atsevišķos izņēmuma gadījumos var pieņemt lēmumu jūs izraidīt, bet tikai tad, ja tās var pierādīt, ka jūs radāt nopietnu apdraudējumu.

Par izraidīšanas lēmumu tām ir pienākums jūs informēt rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem iemesliem un arī tam, kā šo lēmumu var pārsūdzēt un līdz kuram datumam.

Uzturēšanās ārzemēs ilgāk par 3 mēnešiem

Darba ņēmēji

Jums ir tiesības dzīvot jebkurā ES dalībvalstī, kurā strādājat, esat pašnodarbinātais vai esat tur norīkots darbā uz laiku .

Darbavietas zaudēšana

Ja pazaudējat darbu citā ES valstī, jūs varat saglabāt savas tiesības dzīvot šajā valstī un tajā meklēt darbu, ja

 • uz laiku slimības vai negadījuma dēļ esat darbnespējīgs;
 • esat reģistrēts nodarbinātības aģentūrā , jo pret savu gribu esat palicis bez darba pēc tam,
  • kad ilgāk par gadu esat nostrādājis saskaņā ar beztermiņa līgumu vai
  • esat nostrādājis mazāk par vienu gadu (šajā gadījumā jums vēl vismaz sešus mēnešus ir tiesības uz tādu pašu attieksmi, kā attiecīgās valsts pilsoņiem),
 • sākat apgūt profesionālas sagatavošanas kursu (ja bez darba esat palicis pēc savas gribas, šīm mācībām ir jābūt saistītām ar jūsu iepriekšējo darbu).

Pensionāri

Ja esat pensionārs, varat dzīvot jebkurā ES valstī pēc jūsu izvēles ar nosacījumu, ka jums ir

 • šajā valstī ir visaptveroša veselības apdrošināšana;
 • pietiekami ienākumi, lai varētu dzīvot bez finansiāla atbalsta.

Valsts varasiestādes nedrīkst prasīt, lai jūsu ienākumi pārsniegtu līmeni, kas šajā valstī dod jums tiesības uz mazturīgajiem domātu pabalstu.

Reģistrācija

Pirmos trīs mēnešus uzturoties jūs uzņemošajā valstī, jums nedrīkst pieprasīt, lai reģistrējaties (lai iegūtu dokumentu, kas apliecina, ka varat uzturēties šajā valstī), bet, ja vēlaties, varat tomēr reģistrēties.

Pēc trijiem mēnešiem, kas aizvadīti jūsu jaunajā dzīvesvietas valstī, no jums var prasīt, lai jūs reģistrētos kompetentajās iestādēs (parasti pašvaldībā vai vietējā policijas iecirknī).

Noskaidrojiet, kā reģistrēt dzīvesvietu ārzemēs .

Pret visiem vienāda attieksme

Kamēr uzturaties jūsu jaunajā mītnes valstī, attieksmei pret jums ir jābūt tādai pašai kā pret attiecīgās valsts pilsoņiem, īpaši attiecībā uz darba iespējām, algu, darba iegūšanas atvieglojumiem, reģistrēšanos skolā u.tml.

Prasība pamest valsti, izraidīšana

Jūs drīkstat dzīvot citā ES valstī, kamēr izpildāt noteikumus, kas ir spēkā attiecībā uz uzturēšanās tiesībām. Ja nosacījumus vairs neizpildāt, valsts varasiestādes drīkst prasīt, lai valsti atstājat.

Izņēmuma kārtā jūsu jaunā mītnes zeme sabiedriskās kārtības vai valsts drošības apsvērumu vadīta drīkst pieņemt lēmumu jūs izraidīt, bet tikai tad, ja var pierādīt, ka jūs radāt nopietnu apdraudējumu.

Prasība pamest valsti vai lēmums par izraidīšanu jādara jums zināms rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem iemesliem un arī tam, kā šo lēmumu var pārsūdzēt un līdz kuram datumam.

Pastāvīga dzīvesvieta

Ja kā darba ņēmējs, pensionārs vai pašnodarbināta persona esat citā ES valstī likumīgi nodzīvojis 5 gadus pēc kārtas, jūs automātiski iegūstat pastāvīgās uzturēšanās tiesības šajā valstī. Tas nozīmē, ka varat uzturēties šajā valstī tik ilgi, cik vēlaties.

Jūsu uzturēšanās netiek uzskatīta par pārtrauktu, ja pārtraukumi ir bijuši šādi:

 • īsa prombūtne (mazāk par sešiem mēnešiem gadā);
 • ilgāka prombūtne, ja veicat obligāto militāro dienestu;
 • viena 12 mēnešus pēc kārtas ilga nepārtraukta prombūtne, ja ir nopietns iemesls: grūtniecība un dzemdības, smaga slimība, darbs, profesionālas mācības vai norīkojums darbā uz citu valsti.

Jūs zaudējat savas tiesības dzīvot jaunajā mītnes valstī pastāvīgi, ja esat ārpus tās nodzīvojis ilgāk nekā divus gadus bez pārtraukuma.

Bijušie darba ņēmēji un pašnodarbinātie

Jūs varat iegūt tiesības pastāvīgi uzturēties ātrāk, ja pārtraucāt strādāt tāpēc, ka

 • esat pensionējies un pēdējo gadu strādājāt jaunajā mītnes valstī vai bijāt tur bez pārtraukuma nodzīvojis trīs gadus;
 • jūs vairs nespējat strādāt un esat šajā valstī bez pārtraukuma nodzīvojis vismaz divus gadus;
 • jūs vairs nespējat strādāt darba negadījuma vai arodslimības dēļ. Šajā gadījumā jums ir tiesības palikt valstī neatkarīgi no tā, cik ilgu laiku esat tajā nodzīvojis.

Dokuments, kas apliecina tiesības dzīvot pastāvīgi

Noskaidrojiet, kā iegūt dokumentu, kas apliecina tiesības valstī uzturēties pastāvīgi bez papildu nosacījumiem.

Pret visiem vienāda attieksme

Kamēr uzturaties jūs uzņemošajā valstī, jums pienākas tādas pašas tiesības, pabalsti un priekšrocības kā šīs valsts pilsoņiem.

Izraidīšana

Izņēmuma kārtā jūsu jaunā mītnes zeme politisku apsvērumu vai valsts drošības apsvērumu vadīta var pieņemt lēmumu jūs izraidīt, bet tikai tad, ja var pierādīt, ka jūs radāt nopietnu apdraudējumu.

Par izraidīšanas lēmumu tām ir pienākums jūs informēt rakstiski. Tajā jābūt norādītiem visiem iemesliem un arī tam, kā šo lēmumu var pārsūdzēt un līdz kuram datumam.

Palīdzība un padoms

Footnote

vai Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

Retour au texte en cours.

vai Īslandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

Retour au texte en cours.

Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

Retour au texte en cours.

Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis + Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija

Retour au texte en cours.