Naršymo kelias

Atnaujinta 2016-04-05

living-abroad

Darbuotojų ir pensininkų teisės gyventi šalyje

Buvimas užsienyje iki 3 mėnesių

Kaip ES pilietis, turite teisę gyventi kitoje ES šalyje. Jei joje būnate trumpiau kaip 3 mėnesius, jums tereikia turėti galiojančią tapatybės kortelę arba pasą.

Daugelyje ES šalių su savimi visuomet turite turėti nacionalinę tapatybės kortelę arba pasą.

Jei juos pamiršite, galite gauti baudą arba būti laikinai sulaikyti, bet vien dėl to negalite būti išsiųsti iš šalies.

Pasitikrinkite, ar šalyje, kurioje gyvenate, privalote visada nešiotis tapatybės kortelę arba pasą:

Pasirinkite šalį

Pasirinkite šalį

Visose ES šalyse bendros teisės


* Nacionalinės institucijos dar nepateikė informacijos

Pranešimas apie buvimą šalyje

Kai kuriose ES šalyse reikalaujama, kad per pagrįstą laikotarpį nuo atvykimo praneštumėte apie savo buvimą šalyje, o to nepadarius jums gali būti skirta bauda.

Išsiuntimas iš šalies

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti jus išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar visuomenės sveikatos sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jūs keliate rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies jums turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Buvimas užsienyje ilgiau kaip 3 mėnesius

Darbuotojai

Turite teisę gyventi bet kurioje ES šalyje, kurioje esate samdomas darbuotojas, savarankiškai dirbantis asmuo arba į kurią esate komandiruotas .

Darbo netekimas

Jei gyvendami kitoje šalyje netektumėte darbo, tebeturite teisę joje dirbti ir gyventi:

 • jei laikinai negalite dirbti dėl ligos ar nelaimės,
 • jei esate užsiregistravęs atitinkamoje kaip bedarbis ne savo noru ir prieš tai
  • daugiau kaip metus dirbote pagal neterminuotą darbo sutartį
     arba
  • dirbote trumpiau kaip metus (tokiu atveju tebeturite teisę būti traktuojami kaip tos šalies piliečiai dar bent 6 mėnesius),
 • jei pradėjote profesinio mokymo kursą (jei nesate bedarbis ne savo noru, mokymas turi būti susijęs su jūsų ankstesniu darbu).

Pensininkai

Jei esate pensininkas, galite gyventi bet kurioje ES šalyje:

 • jei joje turite visapusišką sveikatos draudimą,
 • jei turite pakankamai pajamų (šaltinis nesvarbu) gyventi neprašydamas finansinės paramos.

Registravimasis

Pirmus 3 gyvenimo naujojoje šalyje mėnesius negali būti reikalaujama, kad užsiregistruotumėte (gautumėte dokumentą, kuriuo patvirtinama jūsų teisė gyventi šalyje), bet, jei pageidaujate, galite tai padaryti.

Po 3 mėnesiųjums gali tekti užsiregistruoti atitinkamoje valdžios institucijoje (dažnai savivaldybėje arba vietos policijos poskyryje).

Sužinokite, kaip užregistruoti gyvenamąją vietą užsienyje .

Įpareigojimas išvykti ir išsiuntimas

Kitoje ES šalyje galite gyventi tol, kol atitinkate gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei taip jau nebėra, nacionalinės institucijos gali pareikalauti, kad išvyktumėte.

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti jus išsiųsti viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju,  jei jos gali įrodyti, kad jūs keliate labai rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba įpareigojimas išvykti jums turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Teisė nuolat gyventi šalyje

Jei 5 metus be pertraukos teisėtai gyvenote kitoje ES šalyje kaip samdomasis darbuotojas, pensininkas arba savarankiškai dirbantis asmuo, jūs automatiškai įgyjate teisę nuolat joje gyventi. Tai reiškia, kad šalyje galite būti tiek, kiek norite.

Gyvenimo šalyje tęstinumui įtakos neturi:

 • laikinas išvykimas (trumpiau kaip 6 mėnesiai per metus),
 • ilgesnis išvykimas dėl privalomosios karinės tarnybos,
 • vienas išvykimas 12 mėnesių iš eilės dėl svarbių priežasčių, pavyzdžiui, nėštumo ir gimdymo, sunkios ligos, darbo, profesinio mokymo arba komandiruotės kitoje šalyje.

Jūs galite netekti teisės nuolat gyventi šalyje, jei joje negyvenate daugiau kaip 2 metus iš eilės.

Buvę darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys

Jūs galite įgyti teisę nuolat gyventi šalyje anksčiau, jei nustojote dirbti:

 • nes išėjote į pensiją, o prieš išeidamas į pensiją toje šalyje paskutinius metus dirbote arba 3 metus be pertraukos gyvenote,
 • nes jūs nebegalite dirbti, o šalyje be petraukos gyvenote 2 metus,
 • nes jūs nebegalite dirbti dėl nelaimės darbe arba profesinės ligos; tokiu atveju turite teisę likti šalyje nepriklausomai nuo to, kiek laiko joje gyvenate.

Nuolatinio gyventojo dokumentas

Sužinokite, kaip gauti nuolatinio gyventojo dokumentą, patvirtinantį jūsų besąlygišką teisę pasilikti šalyje.

Išsiuntimas iš šalies

Išimtiniais atvejais šalies, kurioje gyvenate, valdžios institucijos gali nuspręsti jus išsiųsti viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jūs keliate labai rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies jums turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

ES teisės aktai
Viešosios konsultacijos
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai

  arba Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos pilietis (-ė)

  Retour au texte en cours.

  Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

  Retour au texte en cours.

  Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

  Retour au texte en cours.

  Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

  Retour au texte en cours.