Navigacijski put

Ažurirano : 05/04/2016

living-abroad

Prava boravka za zaposlene i umirovljenike

Boravak u inozemstvu do tri mjeseca

Kao državljanin države članice imate pravo studirati u drugim državama članicama. Ako ondje ostajete kraće od tri mjeseca, sve što vam je potrebno jest valjana osobna iskaznica ili putovnica.

U mnogim ćete državama članicama sa sobom uvijek morati imati nacionalnu osobnu iskaznicu ili putovnicu.

U tim državama može vas se novčano kazniti ili privremeno zadržati ako te isprave ostavite kod kuće, ali ne može vas se protjerati samo zbog toga.

Saznajte jeste li u zemlji domaćinu obvezni sa sobom uvijek imati osobnu iskaznicu ili putovnicu:

Odaberite svoju državu

Odaberite svoju državu

Prava zajednička za sve države članice EU-a


* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informaciju

Prijava prisutnosti

U određenim državama članicama zahtijeva se da u razumnom roku nakon dolaska prijavite svoju prisutnost, a ako to ne učinite, može vam se odrediti, primjerice, novčana kazna.

Protjerivanje

U iznimnim slučajevima nadležna tijela nove države mogu donijeti odluku o vašem protjerivanju zbog ugrožavanja javnog interesa, javne sigurnosti ili javnog zdravlja, ali samo ako mogu dokazati da ste ozbiljna prijetnja.

Odluka o protjerivanju mora vam se dostaviti u pisanom obliku. Ondje moraju biti navedeni svi razlozi, načini na koje se možete žaliti i rok do kojega to možete učiniti.

Boravak u inozemstvu duži od tri mjeseca

Radnici

Imate pravo živjeti u bilo kojoj državi članici u kojoj radite, u kojoj ste samozaposleni ili u koju ste upućeni .

Gubitak posla

Ako izgubite posao dok živite u drugoj državi, možete zadržati pravo na boravak i rad ondje ako ispunjavate sljedeće uvjete:

 • privremeno ste nesposobni za rad zbog bolesti ili nesreće
 • prijavljeni ste u odgovarajućem kao nesvojevoljno nezaposleni nakon što ste bili zaposleni:
  • više od jedne godine na ugovor na neodređeno vrijeme
   ili
  • manje od godine dana na ugovor na neodređeno vrijeme (u tom slučaju zadržavate pravo na jednako postupanje kao i državljani dotične države najmanje šest mjeseci)
 • započeli ste strukovno obrazovanje (ako niste nesvojevoljno nezaposleni, obrazovanje mora biti povezano s vašim prijašnjim poslom).

Umirovljenici

Ako ste umirovljenik, smijete živjeti u drugoj državi članici ako ispunjavate sljedeće uvjete:

 • ondje imate sveobuhvatno zdravstveno osiguranje
 • imate dovoljne prihode (iz bilo kojeg izvora) da živite bez potpore dohotku.

Prijava

Tijekom prva tri mjeseca boravka u novoj državi ne smije se od vas tražiti da se prijavite (da dobijete dokument kojim se potvrđuje vaše pravo na boravak u državi), no možete to učiniti ako želite.

Nakon tri mjeseca u novoj državi, možda ćete biti dužni prijaviti boravak nadležnom tijelu (najčešće u gradskoj vijećnici ili lokalnoj policijskoj postaji).

Saznajte više informacija o prijavi boravka u inozemstvu .

Zahtjev za napuštanje zemlje / protjerivanje

Možete živjeti u drugoj državi članici pod uvjetom da i dalje ispunjavate uvjete potrebne za boravak ondje. Ako više ne ispunjavate te uvjete, nacionalna nadležna tijela mogu zatražiti da napustite zemlju.

U iznimnim slučajevima nadležna tijela vaše nove države mogu donijeti odluku o vašem protjerivanju zbog ugrožavanja javnog interesa ili javne sigurnosti, ali samo ako mogu dokazati da ste vrlo ozbiljna prijetnja.

Odluka o protjerivanju ili zahtjev za napuštanje zemlje mora vam se dostaviti u pisanom obliku. Ondje moraju biti navedeni svi razlozi, načini na koje se možete žaliti i rok do kojega to možete učiniti.

Stalni boravak

Ako ste pet godina zakonito i bez prekida živjeli u drugoj državi članici kao zaposlenik, umirovljenik ili samozaposlena osoba automatski stječete pravo na stalni boravak ondje. To znači da u toj državi možete boraviti koliko želite.

Smatra se da ste u državi boravili bez prekida bez obzira na sljedeće:

 • privremene odsutnosti (kraće od šest mjeseci godišnje)
 • duže odsutnosti zbog obvezne vojne službe
 • jedno razdoblje odsutnosti od 12 uzastopnih mjeseci zbog važnih razloga poput trudnoće i poroda, teške bolesti, zaposlenja, strukovnog obrazovanja ili upućivanja na rad u drugu državu.

Možete izgubiti pravo na stalni boravak ako živite izvan države duže od dvije godine zaredom.

Bivši zaposlenici i samozaposleni radnici

Pravo na stalni boravak možete steći i ranije, ako ste prestali raditi zbog jednog od sljedećih razloga:

 • otišli ste u mirovinu, a prethodno ste u toj državi radili najmanje godinu dana ili živjeli ondje tri godine bez prekida
 • više niste sposobni za rad, a živjeli ste u toj državi dvije godine bez prekida
 • više niste sposobni za rad zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti; u tom slučaju imate pravo ostati u državi bez obzira na to koliko ste dugo prethodno ondje živjeli.

Dozvola za stalni boravak

Saznajte kako vam se može izdati dozvola za stalni boravak kako bi se potvrdilo vaše pravo na bezuvjetan ostanak u državi.

Protjerivanje

U iznimnim slučajevima nadležna tijela države u kojoj živite mogu donijeti odluku o vašem protjerivanju zbog ugrožavanja javnog interesa ili javne sigurnosti, ali samo ako mogu dokazati da ste vrlo ozbiljna prijetnja.

Odluka o protjerivanju mora vam se dostaviti u pisanom obliku. Ondje moraju biti navedeni svi razlozi, načini na koje se možete žaliti i rok do kojega to možete učiniti.

Zakonodavstvo EU
Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje

  ili državljanin Islanda, Lihtenštajna ili Norveške

  Retour au texte en cours.

  U ovom slučaju 27 država članica te Island, Lihtenštajn i Norveška

  Retour au texte en cours.

  U ovom slučaju 27 država članica te Island, Lihtenštajn i Norveška

  Retour au texte en cours.

  U ovom slučaju 27 država članica te Island, Lihtenštajn i Norveška

  Retour au texte en cours.