Sti

Opdateret : 05/04/2016

living-abroad

Arbejdstageres og pensionisters opholdsret

Udlandsophold i op til 3 måneder

Som EU-borger har du ret til at opholde dig i et andet EU-land. Hvis du bliver der i under 3 måneder, er det eneste, du behøver, et gyldigt identitetskort eller pas.

I mange EU-lande skal du have et nationalt identitetskort eller pas på dig hele tiden.

I disse lande kan du få en bøde eller blive midlertidigt tilbageholdt, hvis du lader dine id-dokumenter ligge hjemme - men du kan ikke udvises af den grund.

Se, om du altid skal have et identitetskort eller pas på dig i det land, du besøger:

Vælg land

Vælg land

Fælles rettigheder i alle EU-lande


* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Anmeldelse af tilstedeværelse

Nogle EU-lande kræver, at du anmelder din tilstedeværelse inden for en rimelig frist efter din ankomst, og kan idømme dig straf i form af f.eks. en bøde, hvis du undlader dette.

Udvisning

Dit nye land kan i sjældne tilfælde beslutte at udvise dig af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed - men kun hvis de kan bevise, at du udgør en meget alvorlig trussel.

Du skal have en skriftlig meddelelse om en sådan beslutning om udvisning. Den skal indeholde alle grundene til afslaget og angive, hvordan du kan klage, samt fristen for at klage.

Udlandsophold på over 3 måneder

Arbejdstagere

Du har ret til at bo i et hvilket som helst EU-land, hvor du arbejder som ansat, selvstændig eller udstationeret .

Hvis du mister dit arbejde

Hvis du mister dit job, mens du bor i andet land, kan du bevare retten til at bo og arbejde der, hvis du:

 • midlertidigt er ude af stand til at arbejde pg.a. sygdom eller ulykke
 • er tilmeldt den relevante som uforskyldt arbejdsløs, efter du har været
  • ansat i over et år på en tidsubestemt kontrakt
     eller
  • ansat i under 1 år (i det tilfælde har du ret til samme behandling som landets egne borgere i mindst 6 måneder mere)
 • starter på en erhvervsuddannelse (hvis du ikke er ufrivilligt arbejdsløs, skal uddannelsen være knyttet til dit tidligere job).

Pensionister

Hvis du er pensionist, kan du blive boende i et andet EU-land, hvis du har:

 • en omfattende sygeforsikring, der dækker dig i landet
 • en tilstrækkelig indkomst (fra hvad som helst) til at leve uden indkomststøtte

Registrering

I løbet af de første 3 måneder af dit ophold i dit nye land har du ikke pligt til at registrere dig (få et dokument, der bekræfter din ret til at opholde dig i landet), men du kan gøre det, hvis du vil.

Efter 3 måneder i dit nye land kan du blive bedt om at registrere dig hos de relevante myndigheder (ofte rådhuset eller den lokale politistation).

Find ud af, hvordan du registrerer din bopæl i udlandet .

Anmodning om udrejse/udvisning

Du må bo i det andet EU-land, så længe du opfylder betingelserne for opholdstilladelse. Hvis det ikke længere er tilfældet, kan de nationale myndigheder anmode dig om at forlade landet.

I sjældne tilfælde kan landet beslutte at udvise dig af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis man kan bevise, at du udgør en meget alvorlig trussel.

Beslutningen om udvisning eller anmodningen om udrejse skal meddeles dig skriftligt. Den skal indeholde alle grundene og angive, hvordan du kan klage, samt fristen for at klage.

Permanent ophold

Hvis du har boet lovligt i et andet EU-land i 5 år i træk– som ansat, pensionist eller selvstændig - får du automatisk ret til permanent ophold i landet. Det vil sige, at du kan blive der, så længe du vil.

Kravet om uafbrudt ophold berøres ikke af:

 • midlertidigt fravær (under 6 måneder om året)
 • længere fravær på grund af obligatorisk militærtjeneste
 • ét fravær på højst 12 på hinanden følgende måneder af vægtige grunde som graviditet og fødsel eller alvorlig sygdom, arbejde eller erhvervsuddannelse eller udstationering på et andet land.

Du kan miste retten til permanent ophold, hvis du bosætter sig uden for landet i over 2 år i træk.

Tidligere ansatte og selvstændige

Du kan få ret til permanent ophold tidligere, hvis du er holdt op med at arbejde, fordi:

 • du er gået på pension og har arbejdet i landet i det seneste år eller har boet der i 3 år i træk
 • du ikke længere er i stand til at arbejde og har boet i landet i 2 år i træk
 • du er uarbejdsdygtig pg.a. en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom - i det tilfælde har du ret til at blive, uanset hvor længe du har boet i landet.

Permanent opholdskort

Læs mere om, hvordan du får udstedt et permanent opholdskort, så du kan bekræfte din ubetingede opholdsret.

Udvisning

I sjældne tilfælde kan landet beslutte at udvise dig af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis man kan bevise, at du udgør en meget alvorlig trussel.

Du skal have en skriftlig meddelelse om en sådan beslutning om udvisning. Den skal indeholde alle grundene til afslaget og angive, hvordan du kan klage, samt fristen for at klage.

EU-lovgivning
Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning

  eller statsborger i Island, Liechtenstein eller Norge

  Retour au texte en cours.

  I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

  Retour au texte en cours.

  I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

  Retour au texte en cours.

  I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

  Retour au texte en cours.