Sti

Del på 
	Del på Facebook
 
	Send til Twitter
 
	Del på google+
 
	Del på linkedIn

Arbejdstagere og pensionister

Opdateret : 21/03/2014

living-abroad

Rettigheder, betingelser og formaliteter

Udlandsophold i op til 3 måneder

Som EU-borger har du ret til at opholde dig i et andet EU-land. Hvis du bliver der i under 3 måneder, er det eneste, du behøver, et gyldigt identitetskort eller pas.

I mange EU-lande skal du have et nationalt identitetskort eller pas på dig hele tiden.

I disse lande kan du få en bøde eller blive midlertidigt tilbageholdt, hvis du lader dine id-dokumenter ligge hjemme - men du kan ikke udvises af den grund.

Anmeldelse af tilstedeværelse

Nogle EU-lande kræver, at du anmelder din tilstedeværelse inden for en rimelig frist efter din ankomst, og kan idømme dig straf i form af f.eks. en bøde, hvis du undlader dette.

Ligebehandling

Du skal under dit ophold behandles på lige fod med statsborgere i landet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, arbejdsformidling, indskrivning i skoler osv.

Selv hvis du opholder dig i landet som turist, må du ikke afkræves en højere pris for museumsbesøg, transportbilletter o.lign.

Undtagelse: Hvis du er pensioneret, kan nogle EU-lade beslutte ikke at yde indkomststøtte til dig og din familie i de første 3 måneder af jeres ophold.

Udvisning

Dit nye land kan i sjældne tilfælde beslutte at udvise dig af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed - men kun hvis de kan bevise, at du udgør en meget alvorlig trussel.

Du skal have en skriftlig meddelelse om en sådan beslutning om udvisning. Den skal indeholde alle grundene til afslaget og angive, hvordan du kan klage, samt fristen for at klage.

Udlandsophold på over 3 måneder

Arbejdstagere

Du har ret til at bo i et hvilket som helst EU-land, hvor du arbejder som ansat, selvstændig eller udstationeret .

Hvis du mister dit arbejde

Hvis du mister dit job, mens du bor i andet land, kan du bevare retten til at bo og arbejde der, hvis du:

 • midlertidigt er ude af stand til at arbejde pg.a. sygdom eller ulykke
 • er tilmeldt den relevante arbejdsformidling som uforskyldt arbejdsløs, efter du har været
  • ansat i over et år på en tidsubestemt kontrakt
     eller
  • ansat i under 1 år (i det tilfælde har du ret til samme behandling som landets egne borgere i mindst 6 måneder mere)
 • starter på en erhvervsuddannelse (hvis du ikke er ufrivilligt arbejdsløs, skal uddannelsen være knyttet til dit tidligere job).

Pensionister

Hvis du er pensionist, kan du blive boende i et andet EU-land, hvis du har:

 • en omfattende sygeforsikring, der dækker dig i landet
 • en tilstrækkelig indkomst (fra hvad som helst) til at leve uden indkomststøtte

De nationale myndigheder kan ikke kræve, at din indkomst er højere end det niveau, der berettiger dig til grundlæggende indkomststøtte.

Registrering

I løbet af de første 3 måneder af dit ophold i dit nye land har du ikke pligt til at registrere dig (få et dokument, der bekræfter din ret til at opholde dig i landet), men du kan gøre det, hvis du vil.

Efter 3 måneder i dit nye land kan du blive bedt om at registrere dig hos de relevante myndigheder (ofte rådhuset eller den lokale politistation).

For at få et bevis for din registrering skal du kunne fremvise:

 • Ansatte/udstationerede 
  • Gyldigt identitetskort eller pas
  • Ansættelsesbevis eller bekræftelse fra arbejdsgiveren på ansættelse
 • Selvstændige 
  • Gyldigt identitetskort eller pas
  • Bevis for status som selvstændig erhvervsdrivende
 • Pensionister 
  • Gyldigt identitetskort eller pas
  • Bevis for omfattende sygesikring
  • Bevis for, at du kan forsørge dig selv uden indkomststøtte

Du har ikke pligt til at vise andre dokumenter.

Når du registrerer dig, vil du få et bevis for din registrering. Dette bevis bekræfter, at du har ret til at bo i dit nye land. Det angiver dit navn og din adresse og registreringsdatoen.

Beviset skal udstedes straks og må ikke koste mere end, hvad landets statsborgere betaler for et id-kort.

Det skal have ubegrænset gyldighed (det skal ikke fornyes), men en eventuel adresseændring kan skulle anmeldes til de lokale myndigheder.

Hvis der er krav om registrering, kan du risikere at få en bøde, hvis du undlader at registrere dig, men du må fortsat bo i landet og kan ikke udvises af denne grund.

I mange lande skal du have dit bevis for registrering og nationale identitetskort eller pas på dig hele tiden. Hvis du lader dem ligge hjemme, kan det medføre bødestraf, men du kan ikke udvises af denne grund.

Hvis du har problemer med at få bevis for registrering, kan du ringe til vores hjælpetjeneste.

Sagseksempel

Du kan begynde at arbejde uden at registrere dig først

Kurt  er tysker og flyttede til Belgien for at blive partner i et advokatfirma. Da han ville registrere sig på rådhuset, fik han at vide, at han ikke kunne begynde at arbejde, før han havde fået et bevis for registrering.

Dette er ikke korrekt. Som EU-borger kan Kurt arbejde som selvstændig uden at vente på et registreringsbevis. Myndighederne skal under alle omstændigheder udstede et bevis med det samme.

Sagseksempel

Registrering kan ikke afvises, fordi dit pas snart skal fornyes

Stéphane er en fransk ingeniør, der er udstationeret i Tjekkiet i 6 måneder. Han skal registrere sig i Prag, hvor han arbejder i den lokale afdeling af det amerikanske firma, han er ansat i, men de tjekkiske myndigheder ville ikke registrere ham, fordi hans pas kun var gyldigt i 1 måned.

Stéphane burde have fået sit bevis for registrering med det samme, fordi man kun kan kræve, at hans pas er gyldigt på tidspunktet for registreringen.

Ligebehandling

Du skal under dit ophold i det nye land behandles på lige fod med statsborgere i landet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, arbejdsformidling, indskrivning i skoler osv.

Anmodning om udrejse/udvisning

Du må bo i det andet EU-land, så længe du opfylder betingelserne for opholdstilladelse. Hvis det ikke længere er tilfældet, kan de nationale myndigheder anmode dig om at forlade landet.

I sjældne tilfælde kan landet beslutte at udvise dig af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis man kan bevise, at du udgør en meget alvorlig trussel.

Beslutningen om udvisning eller anmodningen om udrejse skal meddeles dig skriftligt. Den skal indeholde alle grundene og angive, hvordan du kan klage, samt fristen for at klage.

Permanent ophold

Hvis du har boet lovligt i et andet EU-land i 5 år i træk– som ansat, pensionist eller selvstændig - får du automatisk ret til permanent ophold i landet. Det vil sige, at du kan blive der, så længe du vil.

Kravet om uafbrudt ophold berøres ikke af:

 • midlertidigt fravær (under 6 måneder om året)
 • længere fravær på grund af obligatorisk militærtjeneste
 • ét fravær på højst 12 på hinanden følgende måneder af vægtige grunde som graviditet og fødsel eller alvorlig sygdom, arbejde eller erhvervsuddannelse eller udstationering på et andet land.

Du kan miste retten til permanent ophold, hvis du bosætter sig uden for landet i over 2 år i træk.

Tidligere ansatte og selvstændige

Du kan få ret til permanent ophold tidligere, hvis du er holdt op med at arbejde, fordi:

 • du er gået på pension og har arbejdet i landet i det seneste år eller har boet der i 3 år i træk
 • du ikke længere er i stand til at arbejde og har boet i landet i 2 år i træk
 • du er uarbejdsdygtig pg.a. en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom - i det tilfælde har du ret til at blive, uanset hvor længe du har boet i landet.

Permanent opholdskort

Læs mere om, hvordan du får udstedt et permanent opholdskort, så du kan bekræfte din ubetingede opholdsret.

Ligebehandling

Under dit permanente ophold i et andet land, har du samme rettigheder og fordele som landets statsborgere.

Udvisning

I sjældne tilfælde kan landet beslutte at udvise dig af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis man kan bevise, at du udgør en meget alvorlig trussel.

Du skal have en skriftlig meddelelse om en sådan beslutning om udvisning. Den skal indeholde alle grundene til afslaget og angive, hvordan du kan klage, samt fristen for at klage.

Har du stadig brug for hjælp?

Har du stadig brug for hjælp?

Fandt du ikke de oplysninger, du ledte efter? Har du et problem, du skal have løst?

Få rådgivning om dine EU-rettigheder

Løs problemer med en offentlig myndighed

Footnote

eller statsborger i Island, Liechtenstein eller Norge

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.