Naršymo kelias

Atnaujinta 2015-06-23

DUK. Darbuotojų ir pensininkų teisės gyventi šalyje

 • Pamiršau užsiregistruoti kitos ES šalies savivaldybėje, nors šioje šalyje praleidau jau 3 mėnesius. Ar dėl to būsiu išsiųstas iš šalies?

  NE – jūsų išsiųsti negalima. Tačiau, priklausomai nuo šalies, už neužsiregistravimą laiku jums gali būti skirta bauda.

 • Teisėtai dirbu kitoje ES šalyje daugiau kaip 5 metus. Ar pratęsiant registracijos pažymą šios šalies valdžios institucijos dar gali manęs paprašyti įrodyti, kad aš joje dirbu.

  NE – po 5 metų jūs automatiškai įgyjate teisę nuolat gyventi savo naujojoje šalyje. Jūs neturėtumėte pratęsti savo registracijos pažymos, o prašyti nuolatinio gyvenimo šalyje dokumento, kuriuo patvirtinama, kad jūs turite teisę joje būti net jei nedirbate ar jums reikia finansinės paramos.

 • Keliskart per metus darbo reikalais vykstu į kitą ES šalį. Kiekvieną kartą joje prabūnu daugiausiai savaitę. Ar turiu pasirūpinti kokiais nors formalumais?

  NE – jei šalyje kaskart viešite trumpiau kaip 3 mėnesius, vienintelis formalumas, kuriuo jums gali reikėti pasirūpinti, yra pranešti apie savo buvimą šalyje, jei ši to reikalauja.

 • Esu savarankiškai dirbantis asmuo ir neseniai atvykau į kitą ES šalį. Pirmus 3 mėnesius man joje užsiregistruoti nereikia. Ar galiu pradėti dirbti prieš užsiregistruodamas?

  TAIP – galite dirbti net neturėdamas registracijos pažymos.

 • Esu finansiškai nepriklausomas ir ketinu vykti gyventi į kitą ES šalį. Ar man būtina jos valdžios institucijoms įrodyti, kad turiu pakankamai lėšų joje būti?

  TAIP – jei galite įrodyti, kad turite pakankamai lėšų ir toje šalyje galiojantį visapusišką sveikatos draudimą, galite joje būti ilgiau kaip 3 mėnesius.

 • Esu pensininkas suomis ir ketinu vykti gyventi į Italiją. Gaunu pakankamą pensiją savo poreikiams patenkinti ir turiu visapusišką Italijoje galiojantį sveikatos draudimą. Jei galiu tai įrodyti, ar turiu teisę tapti nuolatiniu jos gyventoju?

  NE – ne iškart. Italijos valdžios institucijos iš pradžių jums išduos registracijos pažymą. Jei nuolat gyvensite Italijoje 5 metus, įgysite teisę tapti nuolatiniu jos gyventoju. Po to nebebus galima reikalauti, kad įrodytumėte, jog turite pakankamai lėšų gyventi Italijoje.

 • Esu pensininkas danas ir atvykau į Italiją prieš 5 metus. Prieš 2 metus turėjau grįžti į Daniją operuotis, tada joje praleidau 10 mėnesių. Ar vis dar turiu teisę tapti nuolatiniu Italijos gyventoju?

  TAIP – gyvenimo šalyje tęstinumui nebuvimas joje mažiau kaip 12 mėnesių dėl rimtų sveikatos priežasčių įtakos neturi.

 • Esu projekto vadovas italas, 7 mėnesiams komandiruotas į Belgiją. Mano komandiruotė baigsis po 3 mėnesių. Nemokamai gyvenu draugės belgės bute. Ar galiu nesiregistruoti Belgijoje, nors paprastai tai privaloma, nes neturiu nuomos sutarties ir nemoku už komunalines paslaugas?

  NE – turite kuo greičiau užsiregistruoti. Belgijoje tai padaryti privalo visi ES piliečiai, joje būnantys ilgiau kaip 3 mėnesius. Jei neužsiregistruosite, dėl to negalite būti išsiųstas iš šalies, bet gali tekti sumokėti baudą.

 • Kitoje ES šalyje gyvenu 6 metus. Ar galiu būti laikomas nuolatiniu jos gyventoju?

  TAIP – galite nacionalinių valdžios institucijų prašyti šio statuso įrodymo.

 • Jei vykstu į kitą ES šalį kaip turistas, ar turiu pasirūpinti kokiais nors formalumais?

  NE – jei joje viešite trumpiau kaip 3 mėnesius, jūsų tegali paprašyti pranešti apie savo buvimą šalyje valdžios institucijoms, bet paprastai tuo pasirūpina viešbutis, kuriame apsistojote.

 • Kasmet 2 mėnesius praleidžiu savo bute pajūryje kitoje ES šalyje. Ar turiu užsiregistruoti savivaldybėje?

  NE – jei užsienyje viešite trumpiau kaip 3 mėnesius, jums tegali reikėti pranešti apie savo buvimą toje šalyje, jei joje to reikalaujama.

 • Esu austras. Man pasiūlė darbą kitoje ES šalyje, bet tai darbas ne visą darbo dieną ir jis nėra gerai apmokamas. Ar vietos valdžios institucijos gali atsisakyti man suteikti teisę būti šalyje?

  NE – jei galite įrodyti, kad jūsų darbas yra reali ekonominė veikla, turite teisę gyventi šalyje, kurioje dirbate.
  Būdamas mažas pajamas gaunantis darbuotojas turite tokią pačią teisę į socialinę paramą kaip ir tos šalies mažas pajamas gaunantys darbuotojai. Jums negali būti atsisakyta suteikti teisės gyventi šalyje, jei neturite pakankamai išteklių sau ir savo išlaikomiems šeimos nariams išlaikyti.
  Tos pačios taisyklės taikomos, jei esate savarankiškai dirbantis asmuo ir iš savo veiklos negaunate pakankamai pajamų.

 

Pagalbos tarnybos
Pagalba ir patarimai