Navigációs útvonal

Megosztás! 
	Megosztás Facebookon!
 
	Megosztás Twitteren!
 
	Megosztás Google-n!
 
	Megosztás LinkedIn-en!

Munkavállalók és nyugdíjasok – Faq

Frissítve : 11/06/2014

Jogok, feltételek és adminisztratív teendők

FAQs Jogok, feltételek és adminisztratív teendők

 • Uniós polgár vagyok. Elfelejtettem bejelentkezni az önkormányzatnál, noha már több mint 3 hónapja tartózkodom egy másik uniós tagállamban. Ki fognak-e ezért utasítani az országból?

  NEM – ezért nem utasíthatják ki Önt az országból. Attól függően azonban, hogy melyik tagállamban tartózkodik, előfordulhat, hogy megbírságolják, amiért nem tartotta be a bejelentkezési határidőt.

 • Uniós polgár vagyok. Több mint 5 éve egy másik európai uniós országban dolgozom jogszerűen. A bejelentkezéskor kapott regisztrációs igazolásom meghosszabbításakor jogában áll-e az ottani hatóságoknak arra kérni, hogy bizonyítsam, munkaviszonyban állok az országban?

  NEM – ha Ön öt éven át jogszerűen tartózkodik a fogadó tagállamban, akkor automatikusan jogosulttá válik arra, hogy állandóan ott tartózkodjon. Ebben az esetben nem kell a regisztrációs igazolást meghosszabbítatnia. Helyette tanácsos azt a dokumentumot beszereznie, mely igazolja, hogy Ön állandó tartózkodásra jogosult az országban – még akkor is, ha nem áll munkaviszonyban, vagy ha jövedelemtámogatásra van szüksége.

 • Egy évben több alkalommal utazom munkámból kifolyólag egy másik uniós országba, ahol alkalmanként 1 hetet töltök. Vannak ezzel kapcsolatban adminisztratív kötelezettségeim?

  NEM – ha Ön alkalmanként kevesebb mint 3 hónapot tölt az adott országban, az egyedüli adminisztratív követelmény Önre nézve az, hogy ottlétéről tájékoztassa az illetékeseket, feltéve hogy ezt az adott ország előírja.

 • Önálló vállalkozó vagyok. Hazámból nemrégiben elköltöztem egy másik uniós tagországba. Ott-tartózkodásom első 3 hónapja alatt nem kell bejelentkeznem a helyi hatóságoknál. Vállalhatok-e munkát azelőtt, hogy bejelentkezem?

  IGEN – Ön vállalhat  munkát az adott országban, függetlenül attól, hogy kiváltotta-e a regisztrációs igazolást, vagy sem.

 • Nem függök anyagilag senkitől, és azt tervezem, hogy egy másik EU-országba költözöm. Igazolnom kell-e az ottani hatóságoknak, hogy rendelkezem az önfenntartáshoz szükséges anyagiakkal?

  IGEN – ha igazolni tudja, hogy rendelkezik teljes körű és az adott országban érvényes egészségbiztosítással, valamint a szükséges anyagi forrásokkal, akkor jogosult arra, hogy 3 hónapot meghaladó ideig ott tartózkodjon.

 • Finn nyugdíjas vagyok. Azt tervezem, hogy Olaszországba költözöm. El tudom tartani magam a nyugdíjamból, és nyugdíjasként teljes körű egészségbiztosítással rendelkezem, mely Olaszországban is érvényes. Ha ezt igazolni tudom, jogosult leszek-e arra, hogy állandó jelleggel az országban tartózkodjam?

  NEM – legalábbis nem azonnal. Az olasz hatóságok kezdetben regisztrációs igazolást állítanak ki az Ön számára. Ha Ön ezt követően 5 éven át folyamatosan az országban él, jogot szerez arra, hogy állandó jelleggel ott tartózkodjon. E jog birtokában a továbbiakban már nem kell igazolnia, hogy rendelkezik az olaszországi tartózkodáshoz szükséges anyagiakkal.

 • Dán nyugdíjas vagyok. Öt évvel ezelőtt Olaszországba költöztem. Két éve orvosi kezelés céljából vissza kellett mennem hazámba, ahol műtéten estem át. Ebből kifolyólag 10 hónapot töltöttem Dániában. Jogosult vagyok-e az említett távollét ellenére arra, hogy állandó jelleggel Olaszországban tartózkodjam?

  IGEN – a tartózkodás folytonosságával kapcsolatos követelmény szempontjából nem számít a 12 hónapot meg nem haladó, súlyos egészségi problémából adódó távollét.

 • Olasz projektvezető vagyok. Négy hónapja Belgiumban dolgozom kiküldött munkavállalóként. Kiküldetésem három hónap múlva jár le, addig belga barátnőmnél lakom (teljesen ingyen). Mentesülök-e a bejelentési kötelezettség alól, tekintettel arra, hogy nem kötöttem bérleti szerződést, és nem fizetek közüzemi számlát az országban?

  NEM – Önnek a lehető leghamarabb be kell jelentkeznie a hatóságoknál. Belgiumban a bejelentési kötelezettség mindazokra az uniós polgárokra vonatkozik, akik 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodnak az országban. Ha Ön nem tesz eleget ennek a kötelezettségnek, elképzelhető, hogy pénzbírságot kell majd fizetnie, de az országból emiatt nem fogják kiutasítani.

 • Uniós polgár vagyok. Hat éve egy másik EU-tagállamban élek. Állandó lakosnak minősülök-e az adott országban?

  IGEN – kérelmezheti, hogy a helyi hatóságok állítsanak ki igazolást arról, hogy Önt megilleti az állandó tartózkodás joga.

 • Van-e valamilyen adminisztratív tennivalóm akkor, ha turistaként másik uniós országba utazom?

  NINCS – ha 3 hónapnál rövidebb ideig tartózkodik az adott országban, legfeljebb az a kötelezettség hárulhat Önre, hogy ottlétéről tájékoztassa a hatóságokat, de ezt rendszerint elintézi Ön helyett a szálloda, ahol megszáll.

 • Minden évben 2 hónapot tengerparti lakásomban töltök, egy másik uniós országban. Be kell-e jelentkeznem a helyi önkormányzatnál?

  NEM – ha Ön 3 hónapnál kevesebb időt tölt az adott országban, legfeljebb annyit kell tennie, hogy ottlétéről tájékoztatja a hatóságokat, ha ezt a helyi előírások megkövetelik.

További segítségre van szüksége?

További segítségre van szüksége?

Nem találta meg a keresett információt? Megoldandó problémája adódott?

Kérjen tanácsot az Önt megillető uniós jogokkal kapcsolatban

Tagállami hatóságokkal kapcsolatos problémák megoldása