Navigációs útvonal

Frissítve : 23/06/2015

Gyakran feltett kérdések - A munkavállalókat és a nyugdíjasokat megillető tartózkodási jog

 • Uniós polgár vagyok. Már több mint 3 hónapja egy másik uniós tagállamban tartózkodom, de elfelejtettem bejelentkezni a helyi önkormányzatnál. Ki fognak-e ezért utasítani az országból?

  NEM – Ezért nem utasíthatják ki Önt az országból. Attól függően azonban, hogy melyik tagállamban tartózkodik, előfordulhat, hogy megbírságolják, amiért nem tartotta be a bejelentkezési határidőt.

 • Uniós polgár vagyok. Több mint 5 éve egy másik európai uniós országban dolgozom jogszerűen. A bejelentkezéskor kapott regisztrációs igazolásom meghosszabbításakor jogában áll-e az ottani hatóságoknak arra kérni, hogy bizonyítsam, munkaviszonyban állok az országban?

  NEM – Ha Ön öt éven át jogszerűen tartózkodik a fogadó tagállamban, akkor automatikusan jogosulttá válik arra, hogy állandóan ott tartózkodjon. Ebben az esetben nem kell a regisztrációs igazolást meghosszabbíttatnia. Helyette tanácsos azt a dokumentumot beszereznie, mely igazolja, hogy Ön állandó tartózkodásra jogosult az országban – még akkor is, ha nem áll munkaviszonyban, vagy ha jövedelemtámogatásra van szüksége.

 • Egy évben több alkalommal utazom munkámból kifolyólag egy másik uniós országba, ahol alkalmanként egy hetet töltök. Vannak ezzel kapcsolatban adminisztratív kötelezettségeim?

  NEM – Ha Ön alkalmanként kevesebb mint 3 hónapot tölt az adott országban, az egyedüli adminisztratív követelmény Önre nézve az, hogy ottlétéről tájékoztassa az illetékeseket, feltéve hogy ezt az adott ország előírja.

 • Önálló vállalkozó vagyok. Hazámból nemrégiben elköltöztem egy másik uniós tagországba. Ott-tartózkodásom első 3 hónapja alatt nem kell bejelentkeznem a helyi hatóságoknál. Vállalhatok-e munkát azelőtt, hogy bejelentkezem?

  IGEN – Ön vállalhat munkát az adott országban, függetlenül attól, hogy kiváltotta-e a regisztrációs igazolást, vagy sem.

 • Nem függök anyagilag senkitől, és azt tervezem, hogy egy másik EU-országba költözöm. Igazolnom kell-e az ottani hatóságoknak, hogy rendelkezem az önfenntartáshoz szükséges anyagiakkal?

  IGEN – Ha igazolni tudja, hogy rendelkezik teljes körű és az adott országban érvényes egészségbiztosítással, valamint a szükséges anyagi forrásokkal, akkor jogosult arra, hogy 3 hónapot meghaladó ideig ott tartózkodjon.

 • Finn nyugdíjas vagyok. Azt tervezem, hogy Olaszországba költözöm. El tudom tartani magam a nyugdíjamból, és nyugdíjasként teljes körű egészségbiztosítással rendelkezem, mely Olaszországban is érvényes. Ha ezt igazolni tudom, jogosult leszek-e arra, hogy állandó jelleggel az országban tartózkodjam?

  NEM – Legalábbis nem azonnal. Az olasz hatóságok kezdetben regisztrációs igazolást állítanak ki az Ön számára. Ha Ön ezt követően 5 éven át folyamatosan az országban él, jogot szerez arra, hogy állandó jelleggel ott tartózkodjon. E jog birtokában a továbbiakban már nem kell igazolnia, hogy rendelkezik az olaszországi tartózkodáshoz szükséges anyagiakkal.

 • Dán nyugdíjas vagyok. Öt évvel ezelőtt Olaszországba költöztem. Két éve orvosi kezelés céljából vissza kellett mennem hazámba, ahol műtéten estem át. Ebből kifolyólag 10 hónapot töltöttem Dániában. Jogosult vagyok-e az említett távollét ellenére arra, hogy állandó jelleggel Olaszországban tartózkodjam?

  IGEN – A tartózkodás folytonosságával kapcsolatos követelmény szempontjából nem számít a 12 hónapot meg nem haladó, súlyos egészségi problémából adódó távollét.

 • Olasz projektvezető vagyok. Négy hónapja Belgiumban dolgozom kiküldött munkavállalóként. Kiküldetésem három hónap múlva jár le, addig belga barátnőmnél lakom (teljesen ingyen). Mentesülök-e a bejelentési kötelezettség alól, tekintettel arra, hogy nem kötöttem bérleti szerződést, és nem fizetek közüzemi számlát az országban?

  NEM – Önnek a lehető leghamarabb be kell jelentkeznie a hatóságoknál. Belgiumban a bejelentési kötelezettség mindazokra az uniós polgárokra vonatkozik, akik 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodnak az országban. Ha Ön nem tesz eleget ennek a kötelezettségnek, elképzelhető, hogy pénzbírságot kell majd fizetnie, de az országból emiatt nem fogják kiutasítani.

 • Uniós polgár vagyok. Hat éve egy másik EU-tagállamban élek. Állandó lakosnak minősülök-e az adott országban?

  IGEN – Kérelmezheti, hogy a helyi hatóságok állítsanak ki igazolást arról, hogy Önt megilleti az állandó tartózkodás joga.

 • Van-e valamilyen adminisztratív tennivalóm akkor, ha turistaként másik uniós országba utazom?

  NEM – Ha 3 hónapnál rövidebb ideig tartózkodik az adott országban, legfeljebb az a kötelezettség hárulhat Önre, hogy ottlétéről tájékoztassa a hatóságokat, de ezt rendszerint elintézi Ön helyett a szálloda, ahol megszáll.

 • Minden évben 2 hónapot tengerparti lakásomban töltök, egy másik uniós országban. Be kell-e jelentkeznem a helyi önkormányzatnál?

  NEM – Ha Ön 3 hónapnál kevesebb időt tölt az adott országban, legfeljebb annyit kell tennie, hogy ottlétéről tájékoztatja a hatóságokat, ha ezt a helyi előírások megkövetelik.

 • Osztrák állampolgár vagyok. Állásajánlatot kaptam egy másik uniós országban, de részmunkaidős állásról van szó, és a fizetés is alacsony. Megtagadhatják-e tőlem a helyi hatóságok a jogot, hogy az országban tartózkodjam?

  NEM – Ha igazolni tudja, hogy valóban elhelyezkedik az országban, és ott tényleges gazdasági tevékenységet végez, Önnek jogában áll a munkavállalás helye szerinti országban tartózkodni.
  Ha fizetése alacsony, Önt is megilletik ugyanazok a szociális ellátások és támogatások, mint az adott ország alacsony jövedelemmel rendelkező állampolgárait. Nem tagadhatják meg Öntől a tartózkodási jogot azon az alapon, hogy nem rendelkezik az önfenntartáshoz, illetve – ha vannak eltartott családtagjai – a családfenntartáshoz szükséges anyagi forrásokkal.
  Ugyanez a helyzet abban az esetben is, ha Ön önfoglalkoztatóként (önálló vállalkozóként) dolgozik másik uniós országban, és jövedelme nem elég nagy ahhoz, hogy meg tudjon élni belőle.

 

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz