Sti

Opdateret : 23/06/2015

Spørgsmål og svar - Arbejdstageres og pensionisters opholdsret

 • Jeg glemte at registrere mig på rådhuset efter at have været i et andet EU-land i tre måneder. Bliver jeg nu udvist?

  NEJ - Du kan ikke blive udvist. I nogle lande kan du dog få en bøde for ikke at have registreret dig i tide.

 • Jeg har arbejdet lovligt i et andet EU-land i over fem år. Kan myndighederne i landet stadig kræve, at jeg skal bevise, at jeg har job der, når jeg fornyer mit bevis for registrering?

  NEJ - Efter fem år har du automatisk krav på permanent ophold i dit nye land. Du skal ikke forny dit bevis for registrering, men søge om en permanent opholdstilladelse, der bekræfter, at du har ret til at bo der, selv om du ikke arbejder eller har behov for hjælp.

 • Jeg rejser til et andet EU-land med mit arbejde flere gange om året og bliver der højst en uge ad gangen. Er der nogle formaliteter, jeg skal være opmærksom på?

  NEJ - Hvis du bliver der i mindre end tre måneder hver gang, er den eneste formalitet, du skal være opmærksom på, at nogle lande kræver, at du gør opmærksom på, at du er der.

 • Jeg er selvstændig og er for nylig flyttet til et andet EU-land. Jeg behøver ikke registrere mig der i de første tre måneder. Kan jeg begynde at arbejde, inden jeg bliver registreret?

  JA - Du må gerne arbejde, uanset om du har et bevis for registrering.

 • Jeg er økonomisk uafhængig og har planer om at flytte til et andet EU-land. Skal jeg bevise over for myndighederne, at jeg er i stand til at forsørge mig selv?

  JA - Hvis du kan bevise, at du har tilstrækkelige midler og en omfattende sygesikring i landet, kan du blive der i over tre måneder.

 • Jeg er finsk pensionist og vil gerne flytte til Italien. Jeg kan forsørge mig selv med min pension og har omfattende sygesikring som en del af pensionen, så jeg er dækket i Italien. Hvis jeg kan bevise det, har jeg så ret til tidsubegrænset ophold?

  NEJ - Ikke lige med det samme. De italienske myndigheder giver dig først et bevis for registrering. Hvis du så bliver i Italien i fem år i træk, får du ret til tidsubegrænset ophold. Når du har fået denne ret, skal du ikke længere bevise, at du har tilstrækkelige midler til at leve i Italien.

 • Jeg er dansk pensionist og flyttede til Italien for fem år siden. For to år siden var jeg nødt til at tage hjem til Danmark for at få en operation, og jeg var der i ti måneder. Har jeg stadig ret til tidsubegrænset ophold i Italien?

  JA - Kravet om "uafbrudt ophold" berøres ikke af fravær på under 12 måneder af helbredsårsager.

 • Jeg er projektleder fra Italien, men er udstationeret i syv måneder i Belgien og rejser hjem om tre måneder. Jeg bor i min belgiske kærestes lejlighed (gratis). Er jeg fritaget fra den obligatoriske registrering i Belgien, når jeg ikke har en lejekontrakt og ikke skal betale for el- eller vandforbrug?

  NEJ - Du skal stadig registreres snarest muligt. I Belgien er det obligatorisk for alle EU-borgere, der bliver i landet i over tre måneder. Du bliver ikke udvist for ikke at registrere dig, men du kan få en bøde.

 • Jeg har boet i et andet EU-land i seks år. Kan jeg blive betragtet som fastboende?

  JA - Du kan søge om bevis for din status hos landets myndigheder.

 • Hvis jeg rejser til et andet EU-land som turist, skal jeg så være opmærksom på nogle formaliteter?

  NEJ - Hvis du bliver i mindre end tre måneder, kan myndighederne kun bede dig om at gøre opmærksom på, at du er i landet - men det gør det hotel, du bor på, normalt.

 • Hvert år tilbringer jeg to måneder i min ferielejlighed i et andet EU-land. Skal jeg registrere mig på rådhuset?

  NEJ - Hvis du opholder dig i landet i mindre end tre måneder, skal du kun gøre opmærksom på det, hvis det pågældende land kræver det.

 • Jeg kommer fra Østrig og har fået tilbudt en stilling i et andet EU-land. Det er et deltidsjob og ikke særlig godt betalt. Kan de lokale myndigheder nægte mig retten til være der?

  NEJ- Så længe du kan vise, at dit arbejde er en reel økonomisk aktivitet, har du ret til at opholde dig i det land, du arbejder i.
  Som arbejdstager med lav indkomst har du samme rettighed til social bistand som nationale arbejdstagere. Du kan blive nægtet opholdsret, hvis du ikke har tilstrækkeligt med ressourcer til at forsørge dig selv og eventuelle familiemedlemmer, som afhænger af dig.
  De samme regler gælder, hvis du selvstændig arbejdstager med en aktivitet, som ikke genererer en tilstrækkelig indkomst.

 

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
Få hjælp og rådgivning