Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 08/05/2014

Töötajate ja pensionäride elamisload – Eesti

Valige riik

Valige riik

Ühised õigused kõigis ELi liikmesriikides


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

ID and passports

Eestis ei pea ELi kodanikud ja nende pereliikmed kehtivat ID-kaarti või passi endaga kogu aeg kaasas kandma.
 

Avalikud arutelud
    Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?
    Küsige riiklikelt haldusasutustelt
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Küsige abi ja nõuandeid