Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 08/05/2014

Õigused, tingimused ja formaalsused – Eesti

Valige riik

Valige riik

Ühised õigused kõigis ELi liikmesriikides


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

ID and passports

Eestis ei pea ELi kodanikud ja nende pereliikmed kehtivat ID-kaarti või passi endaga kogu aeg kaasas kandma.
 

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Te ei leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendust vajav probleem?

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis

Lahendage probleemid riigiasutusega