Cesta

Aktualizováno : 20/03/2014

Právo k pobytu pracujících a důchodců – Česká republika

Zvolit zemi

Zvolit zemi

Společná práva ve všech zemích EU


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

ID and passports

Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci musí prokázat svou totožnost předložením cestovního dokladu (pasu) nebo jiného dokladu prokazujícího totožnost za všech okolností.

Nepředložení cestovního dokladu (pasu) nebo jiného průkazu prokazující totožnost by mohlo být posouzeno jako přestupek, kde hrozí pokuta.

Viz také:

 

Veřejné konzultace
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství