Навигационна пътека

Актуализация : 29/04/2014

Работещи и пенсионери — права на пребиваване – България

Изберете държава

Изберете държава

Общи права в страните от ЕС


* Националните органи все още не са предоставили информация.

ID and passports

Европейски граждани и техните семейства трябва винаги да носят документ за самоличност.

В противен случай могат да бъдат наложени глоби в между 50 и 300 лева.

Обществени консултации
    Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?
    Свържете се с националните администрации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети