Навигационна пътека

Актуализация : 29/04/2014

Работещи и пенсионери — права на пребиваване – България

Изберете държава

Изберете държава

Общи права в страните от ЕС


* Националните органи все още не са предоставили информация.

ID and passports

Европейски граждани и техните семейства трябва винаги да носят документ за самоличност.

В противен случай могат да бъдат наложени глоби в между 50 и 300 лева.

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Потърсете съвет за правата си в ЕС / Разрешете проблеми с публичен орган