Sökväg

Dela med dig 
	Facebook
 
	Twitter
 
	Dela på Google+
 
	linkedIn

Arbetstagare och pensionärer

Uppdaterat : 23/04/2014

living-abroad

Make/maka, barn och föräldrar

Make/maka, barn och föräldrar

Här du kan du läsa om vad som gäller för dina anhöriga som inte är EU-medborgare om de vill flytta med dig till ett annat EU-land.

Stanna upp till tre månader

Dina nära anhöriga – make eller maka, barn, barnbarn, föräldrar och mor- och farföräldrar – får bo med dig i ett annat EU-land. Om de stannar högst tre månader behöver de bara ett giltigt pass och i vissa fall, beroende på vilket land de kommer från, ett inresevisum.

Läs mer om visumkraven

Innan du åker bör du kontakta konsulatet för det land du ska resa till för att ta reda på om dina anhöriga behöver ett visum och hur lång tid det tar att få det.

Anmäl närvaro

Vissa EU-länder kräver att dina anhöriga anmäler sin närvaro inom en rimlig tid.

Innan de reser till landet bör de därför höra med landets myndigheter vilken tidsfrist och andra villkor som gäller.

Tänk på att de alltid ska ha med sig sitt pass.

I vissa EU-länder kan man få böta eller tillfälligt tas i förvar om man lämnar passet hemma, men man kan inte bli utvisad.

Likabehandling

Under sin vistelse bör dina anhöriga behandlas på samma sätt som landets medborgare, till exempel när det gäller jobb, lön, skolgång m.m.

De ska heller inte behöva betala högre inträde på museer eller dyrare bussbiljetter.

Undantag: Om du är pensionär kan vissa EU-länder besluta att inte bevilja dig eller din familj några bidrag de första tre månaderna i landet.

Utvisning

Ditt nya land kan i mycket speciella fall utvisa dina anhöriga som inte är EU-medborgare av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa – men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när de kan överklaga.

Stanna längre än tre månader

Arbetstagare

Om du jobbar i ett annat land – som anställd, egenföretagare eller utsänd – kan dina nära anhöriga som inte är EU-medborgare också bo där utan att behöva uppfylla några andra villkor.

Pensionärer

Om du är pensionär och bor i ett annat land kan din familj också bo där om du har (för dig själv och hela din familj)

 • tillräckliga medel för att försörja er utan bidrag
 • en heltäckande sjukförsäkring som gäller i landet.

Myndigheterna kan inte kräva att din inkomst ska vara högre än den bidragsgrundande inkomsten i landet.

Uppehållskort

Dina nära anhöriga (make/maka, barn, barnbarn, föräldrar och mor- eller farföräldrar) som inte är EU-medborgare måste ansöka om ett uppehållskort hos myndigheterna i det nya landet (ofta kommunen eller polisen) inom tre månader. De behöver då

 • ett giltigt pass
 • ditt registreringsbevis som EU-medborgare eller annat bevis på att du bor i landet
 • bevis på familjeanknytning, t.ex. vigsel- eller födelsebevis
 • för barn och barnbarn, bevis på att de är under 21 eller ekonomiskt beroende av dig
 • för föräldrar och mor- och farföräldrar, bevis på att de är ekonomiskt beroende av dig

Inga andra handlingar behövs.

Uppehållskortet utfärdas i regel utan avgift (eller samma avgift som för ett nationellt id-kort).

Det bör klart och tydligt stå att det är ett uppehållskort för familjemedlem till en EU-medborgare.

Myndigheterna ska besluta om att utfärda ett uppehållskort eller inte inom sex månader. Om du får problem kan du kontakta våra rådgivningstjänster.

Uppehållskortet ska vara giltigt i fem år (eller för din planerade vistelse om den är kortare), men du kan behöva anmäla eventuella adressändringar till myndigheterna.

I många länder måste dina anhöriga alltid ha med sig sitt uppehållskort och pass. Om de lämnar dem hemma kan de få böter, men de kan inte bli utvisade.

Registrering

Dina anhöriga som inte är EU-medborgare måste registrera sig hos myndigheterna i det nya landet (ofta kommunen eller polisen) inom tre månader. De får då ett uppehållskort.

För att få ett uppehållskort behöver de

 • ett giltigt pass
 • ditt registreringsbevis som EU-medborgare eller annat bevis på att du bor i landet
 • bevis på familjeanknytning, t.ex. vigsel- eller födelsebevis
 • för barn och barnbarn, bevis på att de är under 21 eller ekonomiskt beroende av dig
 • för föräldrar och mor- eller farföräldrar, bevis på att de är ekonomiskt beroende av dig.

Inga andra handlingar behövs.

Uppehållskortet utfärdas ofta utan avgift. Eventuella avgifter får inte vara högre än vad landets medborgare betalar för liknande handlingar.

Det bör klart och tydligt stå att det är ett uppehållskort för familjemedlem till en EU-medborgare.

Myndigheterna ska fatta sitt beslut och utfärda uppehållskorten inom sex månader.  Om du får problem kan du kontakta våra rådgivningstjänster.

Uppehållskortet ska vara giltigt fem år (eller för din planerade vistelse om den är kortare). Ni kan behöva meddela eventuella adressändringar till myndigheterna.

I många länder måste dina anhöriga alltid ha med sig sitt uppehållskort.  Om de lämnar det hemma kan de få böter eller tillfälligt tas i förvar, men de kan inte bli utvisade.

Likabehandling

Under sin vistelse i det nya landet bör din familj behandlas på samma sätt som landets medborgare, till exempel när det gäller jobb, lön, skolgång m.m.

Krav på att lämna landet

Dina anhöriga från ett land utanför EU får bo med dig i ett annat EU-land så länge de uppfyller villkoren för uppehållsrätt. Om de inte längre gör det kan myndigheterna kräva att de lämnar landetmen de kan inte bli utvisade.

I mycket speciella fall kan ditt nya hemland utvisa dem av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa – men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när de kan överklaga.

Exempel från verkligheten

Dina familjemedlemmar från ett land utanför EU har också rättigheter i EU

Irina är tysk och bor i Storbritannien. Hennes ryska mamma ansökte om ett uppehållskort i Storbritannien och måste då lämna in sitt pass.

De brittiska myndigheterna sa att det kunde ta upp till ett år att utfärda uppehållskortet. Irinas mamma var rädd för att hon inte skulle kunna åka till Ryssland över julen eller resa tillbaka till Storbritannien efteråt om hon inte fick tillbaka passet i tid.

Uppehållsrätten för anhöriga som inte är EU-medborgare innebär att myndigheterna måste utfärda deras uppehållskort inom sex månader och att de inte kan behålla passet under den tiden.

Om du dör

Om du bor lagligt i ett annat EU-land, och dör innan du har fått permanent uppehållsrätt, får dina anhöriga som inte är EU-medborgare stanna i landet om de bott där minst ett år före din bortgång.

Men de måste också uppfylla samma villkor för uppehållsrätt som EU-medborgare.

Läs om villkor och formaliteter för

Skilsmässa

Om du skiljer dig innan du har permanent uppehållsrätt i landet (vilket kräver att du bott där i fem år), får dina anhöriga som inte är EU-medborgare stanna om

 • de har bott där i minst ett år, och
 • ni varit gifta i minst tre år innan ni ansökte om skilsmässa.

Men de måste också uppfylla samma villkor för uppehållsrätt som EU-medborgare.

Läs om villkor och formaliteter för

Permanent uppehållsrätt

Om dina anhöriga som inte är EU-medborgare har bott lagligt i ett annat EU-land i fem år, har de automatiskt permanent uppehållsrätt där utan några ytterligare villkor – även om de inte arbetar eller om de är beroende av bidrag.

De får dock göra vissa avbrott i femårsperioden:

 • Tillfälliga avbrott på mindre än sex månader per år
 • Längre avbrott för obligatorisk militärtjänstgöring
 • En sammanhängande frånvaro på högst ett år av angelägna skäl, t.ex. graviditet och förlossning, allvarlig sjukdom, arbete, yrkesutbildning eller utstationering till ett annat land.

De ska ha samma rättigheter, förmåner och fördelar som landets invånare.

Om de bor utanför landet mer än två år i rad kan de förlora sin permanenta uppehållsrätt.

Arbetstagare

Om du är anställd eller egenföretagare i ett annat EU-land och dör innan du har fått permanent uppehållsrätt i landet kan dina anhöriga som inte är EU-medborgare ha rätt att stanna permanent om

 • dödsfallet berodde på en arbetsolycka eller arbetssjukdom, eller
 • du före dödsfallet hade bott i landet i minst två år utan avbrott.

Permanent uppehållskort

Läs om hur du får ett permanent uppehållskort som styrker din rätt till bosättning.

Krav på att lämna landet

Dina anhöriga från ett land utanför EU får bo med dig i ett annat EU-land så länge de uppfyller villkoren för uppehållsrätt. Om de inte längre gör det kan myndigheterna kräva att de lämnar landet – men de kan inte bli utvisade.

I mycket speciella fall kan ditt nya hemland utvisa dem av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa – men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när de kan överklaga.

Mer hjälp?

Mer hjälp?

Hittade du inte det du letade efter? Behöver du hjälp?

Få råd om dina rättigheter i EU

Få hjälp att lösa problem med en myndighet

Footnote

I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

Retour au texte en cours.

I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

Retour au texte en cours.