Naršymo kelias

Siųsti draugams 
	Skelbti „Facebook“ 
 
	„Twitter“
 
	Bendrinti „Google+“
 
	Skelbti „linkedIn“

Darbuotojai ir pensininkai

Atnaujinta 2013-10-16

Šeimos nariai ne ES piliečiai

Mano sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, tėvai

Sužinokite apie savo šeimos narių, kurie nėra ES piliečiai ir kurie nori su jumis gyventi jūsų naujojoje šalyje, teises.

Buvimas užsienyje iki 3 mėnesių

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, anūkai, tėvai ar seneliai, kurie nėra ES piliečiai, gali su jumis gyventi kitoje ES šalyje. Jei jie būna šalyje trumpiau kaip 3 mėnesius, jiems tereikia turėti galiojantį pasą ir kai kuriais atvejais, priklausomai nuo jų kilmės šalies, vizą.

Daugiau apie vizos reikalavimus ir išimtis.

Prieš išvykdami pasiteiraukite šalies, į kurią vykstate, konsulato, ar jūsų šeimos nariams, kurie nėra ES piliečiai, reikės vizos ir kiek laiko užtruks ją gauti.

Pranešimas apie buvimą šalyje

Kai kuriose ES šalyse reikalaujama, kad sutuoktiniai, vaikai, anūkai, tėvai ar seneliai, kurie nėra ES piliečiai, per pagrįstą laikotarpį nuo atvykimo praneštų apie savo buvimą šalyje ir, jiems to nepadarius, gali taikyti sankcijas, pavyzdžiui, skirti baudą.

Prieš jiems vykstant į kitą šalį nacionalinių valdžios institucijų pasiteiraukite apie pranešimo apie buvimą terminus ir atitinkamas sąlygas.

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai ar tėvai su savimi visuomet turėtų turėti pasą.

Kai kuriose ES šalyse dėl to, kad pamiršo pasą, jie gali gauti baudą arba būti laikinai sulaikyti, bet vien dėl to jie negali būti išsiųsti iš šalies.

Vienodos sąlygos

Gyvenimo jūsų naujojoje šalyje laikotarpiu jie turėtų būti traktuojami kaip tos šalies piliečiai, visų pirma, galimybių ir pagalbos įsidarbinti, užmokesčio, priėmimo į mokyklas ir kitais klausimais.

Net jei jie apsistoja kaip turistai, jie neturėtų, pavyzdžiui, mokėti brangiau už muziejų ar transporto bilietus ir kt.

Išimtis: jei esate pensininkas, kai kurios ES šalys gali nuspręsti jums ir jūsų šeimai neskirti paramos pirmus 3 jūsų buvimo toje šalyje mėnesius.

Išsiuntimas iš šalies

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti jūsų sutuoktinį ar sutuoktinę, vaikus, anūkus, tėvus arba senelius, kurie nėra ES piliečiai, išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar visuomenės sveikatos sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jie kelia rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies jiems turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Buvimas užsienyje ilgiau kaip 3 mėnesius

Darbuotojai

Jei dirbate kitoje ES šalyje –  kaip samdomasis ar komandiruotas darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo, jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, anūkai, tėvai arba seneliai gali joje gyventi su jumis ir jie neturi atitikti jokių kitų sąlygų.

Pensininkai

Jei esate kitoje šalyje gyvenantis pensininkas, jūsų sutuoktinė, vaikai, anūkai, tėvai ar seneliai, kurie nėra ES piliečiai, taip pat gali joje su jumis gyventi, jei jūs turite (sau ir visai savo šeimai):

 • pakankamai pajamų gyventi be finansinės paramos,
 • visapusišką sveikatos draudimą toje šalyje.

Nacionalinės valdžios institucijos negali reikalauti, kad jūsų pajamos būtų didesnės nei lygis, kuriam esant jūsų šeima turėtų teisę prašyti bazinės paramos toje šalyje.

Leidimas gyventi šalyje

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, anūkai, tėvai ar seneliai, kurie nėra ES piliečiai, per 3 mėnesius nuo atvykimo naujosios šalies valdžios institucijų (dažnai savivaldybės arba vietos policijos poskyrio) turi paprašyti leidimo gyventi šalyje. Tam jiems reikės pateikti:

 • galiojantį pasą,
 • jūsų, kaip ES piliečio, registracijos pažymą arba kitokį jūsų gyvenimo toje šalyje įrodymą,
 • šeimos santykių su jumis buvimo įrodymą, pvz., santuokos arba gimimo liudijimą,
 • vaikų ir anūkų atveju reikės įrodymo, kad jiems mažiau kaip 21 metai arba kad jie yra jūsų išlaikomi,
 • tėvų ir senelių atveju reikės įrodymo, kad jie yra jūsų išlaikomi.

Negali būti prašoma jokių kitų dokumentų.

Leidimas gyventi šalyje dažnai išduodamas nemokamai (arba už tokį patį mokestį kaip tapatybės kortelės tos šalies piliečiams).

Leidime turėtų būti aiškiai nurodyta, kad tai ES piliečio šeimos nario leidimas gyventi šalyje.

Valdžios institucijos turėtų priimti sprendimą, ar išduoti leidimą gyventi šalyje, per 6 mėnesius. Jei jos to nepadarytų, galite kreiptis į mūsų pagalbos tarnybą.

Leidimas gyventi šalyje turėtų galioti 5 metus (arba jūsų planuojamą gyvenimo šalyje laikotarpį, jei jis trumpesnis), nors, pasikeitus adresui, jums gali reikėti apie tai pranešti valdžios institucijoms.

Daugelyje šalių jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, anūkai, tėvai arba seneliai turės su savimi visuomet turėti leidimą gyventi šalyje ir pasą. Jei juos pamirštų, jie gali gauti baudą, tačiau vien dėl to jie negali būti išsiųsti iš šalies.

Registravimasis

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai arba tėvai per 3 mėnesius nuo atvykimo privalo užsiregistruoti naujosios šalies valdžios institucijose (dažnai savivaldybėje arba vietos policijos poskyryje). Tuomet jiems bus išduotas leidimas gyventi šalyje.

Kad gautų leidimą gyventi šalyje, jūsų sutuoktiniui ar sutuoktinei, vaikams arba tėvams, kurie nėra ES piliečiai, reikės pateikti:

 • galiojantį pasą,
 • jūsų, kaip ES piliečio, registracijos pažymą arba kitokį jūsų gyvenimo toje šalyje įrodymą,
 • šeimos santykių su jumis buvimo įrodymą, pvz., santuokos arba gimimo liudijimą,
 • vaikų atveju reikės įrodymo, kad jiems mažiau kaip 21 metai arba kad jie yra jūsų išlaikomi,
 • tėvų atveju reikės įrodymo, kad jie yra jūsų išlaikomi.

Jų negali būti paprašyta jokių kitų dokumentų.

Leidimas gyventi šalyje dažnai išduodamas nemokamai. Jei imamas mokestis, jis negali būti didesnis už kainą, kurią tos šalies piliečiai moka už panašius dokumentus.

Leidime turėtų būti aiškiai nurodyta, kad tai ES piliečio šeimos nario leidimas gyventi šalyje.

Valdžios institucijos turėtų priimti sprendimą ir išduoti leidimą gyventi šalyje per 6 mėnesius.  Jei jos to nepadarytų, galite kreiptis į mūsų pagalbos tarnybas.

Leidimas gyventi šalyje turėtų galioti 5 metus (arba jūsų planuojamą gyvenimo šalyje laikotarpį, jei jis trumpesnis). Pasikeitus adresui, gali reikėti apie tai pranešti valdžios institucijoms.

Daugelyje šalių jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai arba tėvai turės visuomet su savimi turėti leidimą gyventi šalyje.  Jei jį pamirštų, jie gali gauti baudą arba būti laikinai sulaikyti, bet vien dėl to jie negali būti išsiųsti iš šalies.

Vienodos sąlygos

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, anūkai, tėvai ar seneliai, kurie nėra ES piliečiai, buvimo jūsų naujojoje šalyje laikotarpiu turėtų būti traktuojami kaip tos šalies piliečiai, visų pirma galimybių ir pagalbos įsidarbinti, užmokesčio, priėmimo į mokyklas ir kitais klausimais.

Įpareigojimas išvykti ir išsiuntimas

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, anūkai, tėvai arba seneliai, kurie nėra ES piliečiai, gali su jumis gyventi kitoje ES šalyje tol, kol jie atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei taip jau nebėra, nacionalinės institucijos gali pareikalauti, kad jie išvyktų, bet jie negali būti išsiųsti.

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti juos išsiųsti viešosios tvarkos at visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jie kelia labai rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba įpareigojimas išvykti jiems turi būti pateiktas raštu išdėstant visas priežastis ir nurodant apeliavimo tvarką bei terminą.

Atsitikimas

Šeimos nariai, kurie nėra ES piliečiai, taip pat turi ES teisės aktais suteikiamų teisių

Irina yra Jungtinėje Karalystėje gyvenanti vokietė. Jos rusė mama paprašė leidimo gyventi Jungtinėje Karalystėje. Tam jos buvo paprašyta pateikti pasą.

Didžiosios Britanijos valdžios institucijos informavo Iriną, kad leidimo išdavimas gali užtrukti iki 1 metų. Irinos mama sunerimo, kad, laiku neatgavusi paso, ji negalės grįžti į Rusiją Kalėdoms arba po to negalės įvažiuoti į Jungtinę Karalystę.

Pagal ES teisės aktus Didžiosios Britanijos valdžios institucijos turėjo išduoti leidimą gyventi šalyje per 6 mėnesius ir tuo laikotarpiu paso laikyti negalėjo.

Mirtis

Jei teisėtai gyvenate kitoje ES šalyje ir mirštate dar neįgijęs teisės nuolat gyventi toje šalyje, jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, anūkai, tėvai ar seneliai, kurie nėra ES piliečiai, gali joje likti, jei jie joje gyveno ne trumpiau kaip 1 metus prieš jūsų mirtį.

Be to, jie privalo atitikti tokias pačias gyvenimo kitoje ES šalyje sąlygas, kokios taikomos ES piliečiams.

Pasitikrinkite, kokios sąlygos ir formalumai taikomi:

Skyrybos

Jei išsiskiriate prieš gaudami leidimą nuolat gyventi kitoje šalyje (tam paprastai reikia joje būti gyvenus 5 metus), jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, anūkai, tėvai ir seneliai, kurie nėra ES piliečiai, gali joje likti:

 • jei jie joje gyveno bent 1 metus ir
 • jei jūsų santuoka truko ne trumpiau kaip 3 metus prieš pradedant skyrybų procedūrą.

Kad galėtų likti gyventi šalyje, jie dar privalo atitikti tokias pačias gyvenimo kitoje ES šalyje sąlygas, kokios taikomos ES piliečiams.

Pasitikrinkite, kokios sąlygos ir formalumai taikomi:

Teisė nuolat gyventi kitoje ES šalyje

Be pertraukos 5 metus teisėtai pragyvenę kitoje ES šalyje, jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, anūkai, tėvai ar seneliai, kurie nėra ES piliečiai, automatiškai įgyja teisę nuolat joje gyventi ir jiems nereikia atitikti jokių kitų sąlygų. Jie gali joje būti tiek, kiek nori, net jei nedirba ir jiems reikia finansinės paramos.

Jų gyvenimo šalyje tęstinumui įtakos neturi:

 • laikinas išvykimas (mažiau kaip 6 mėnesiai per metus),
 • ilgesnis išvykimas (privalomoji karinė tarnyba),
 • vienas ne ilgesnis kaip 12 mėnesių iš eilės išvykimas dėl svarbių priežasčių, pavyzdžiui, nėštumo ir gimdymo, sunkios ligos, darbo, profesinio mokymo arba komandiruotės kitoje šalyje.

Jie turėtų turėti tokias pačias teises, galėti naudotis tokiomis pačiomis privilegijomis ir išmokomis, kaip ir tos šalies piliečiai.

Jie gali netekti teisės nuolat gyventi šalyje, jei joje negyvena daugiau kaip 2 metus iš eilės.

Darbuotojai

Jei esate samdomas darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo kitoje ES šalyje ir mirštate dar neįgijęs teisės nuolat gyventi toje šalyje, jūsų sutuoktinei, vaikams, anūkams, tėvams ar seneliams gali būti taikoma speciali tvarka. Jiems gali būti leista nuolat gyventi šalyje:

 • jei jūs mirėte atsitikus nelaimei darbe ar dėl profesinės ligos arba
 • jei prieš mirtį buvote be pertraukos pragyvenęs toje šalyje bent 2 metus.

Leidimas nuolat gyventi šalyje

Sužinokite, kaip gauti nuolatinio gyventojo kortelę, patvirtinančią jų besąlygišką teisę pasilikti šalyje.

Įpareigojimas išvykti ir išsiuntimas

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, anūkai, tėvai arba seneliai, kurie nėra ES piliečiai, gali su jumis gyventi kitoje ES šalyje tol, kol jie atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei taip jau nebėra, nacionalinės institucijos gali pareikalauti, kad jie išvyktų, bet jie negali būti išsiųsti.

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti juos išsiųsti viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jie kelia labai rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba įpareigojimas išvykti jiems turi būti pateiktas raštu išdėstant visas priežastis ir nurodant apeliavimo tvarką bei terminą.

Reikia daugiau pagalbos?

Reikia daugiau pagalbos?

Neradote ieškomos informacijos? Reikia išspręsti problemą?

Konsultacijos ES teisių klausimais

Kreipkitės dėl problemų, kylančių dėl viešųjų įstaigų veiksmų

Footnote

Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

Retour au texte en cours.

Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

Retour au texte en cours.