Navigációs útvonal

Megosztás! 
	Megosztás Facebookon!
 
	Megosztás Twitteren!
 
	Megosztás Google-n!
 
	Megosztás LinkedIn-en!

Munkavállalók és nyugdíjasok

Frissítve : 16/10/2013

Nem uniós családtagok

Házastársam / gyermekeim / szüleim

Az alábbiakban azok a másik EU-tagországban élő uniós polgárok találhatnak hasznos információkat, akikhez csatlakozni kívánnak Unión kívüli ország állampolgárságával rendelkező családtagjai.

A legfeljebb három hónapig tartó külföldi tartózkodás

Az Ön Unión kívüli ország állampolgárságával rendelkező házastársa, gyermekei, unokái, szülei és nagyszülei jogosultak arra, hogy Önnel együtt egy másik EU-tagországban tartózkodjanak. Ha ott-tartózkodásuk hossza nem éri el a három hónapot, mindössze érvényes útlevélre és – származási országtól függően – esetenként beutazóvízumra van szükségük.

További információk a vízumkövetelményekkel és az esetleges mentességekkel kapcsolatban

Kérjük, hogy kiutazás előtt érdeklődje meg a célország konzulátusán, hogy nem uniós családtagjainak ki kell-e váltaniuk beutazóvízumot, és igenlő válasz esetén tájékozódjon arról is, mennyi időt vesz igénybe a vízum beszerzése.

A hatóságok tájékoztatása

Egyes EU-tagországok megkövetelik, hogy a területükre beutazó nem uniós házastársak, gyermekek, unokák, szülők és nagyszülők – megérkezésüket követően – kellően rövid időn belül tájékoztassák a hatóságokat jelenlétükről. Ennek elmulasztását az adott tagállam büntetheti, például bírsággal sújthatja.

Ha házastársa/rokonai külföldre készülnek, feltétlenül nézzenek utána, hogy a célországban létezik-e ilyen kötelezettség, és ha igen, milyen határidőn belül és milyen feltételeket teljesítve kell jelenlétükről az adott ország hatóságait tájékoztatniuk.

Az Ön házastársának, gyermekeinek, unokáinak, szüleinek és nagyszüleinek kinntartózkodásuk során mindig maguknál kell tartaniuk az útlevelüket.

Egyes uniós országokban pénzbüntetéssel lehet sújtani őket, sőt akár ideiglenesen őrizetbe is vehetők, ha igazoltatáskor nem tudják bemutatni útlevelüket, de az országból emiatt nem lehet őket kiutasítani.

Egyenlő bánásmód

Kinntartózkodásuk alatt házastársát és rokonait az elhelyezkedés, a bérezés, a munkavállalást segítő juttatások, az iskolai beiratkozás stb. tekintetében ugyanolyan elbánás illeti meg, mint az adott ország állampolgárait.

Ez akkor is igaz, ha turistaként tartózkodnak az országban: ha például múzeumi belépőjegyet vagy menetjegyet vásárolnak, nem kötelezhetők arra, hogy a helyi lakosoknál magasabb vételárat fizessenek.

Kivétel: Ha Ön nyugdíjas, egyes uniós tagállamok dönthetnek úgy, hogy az ország területén töltött első három hónap folyamán nem nyújtanak Önnek és családjának jövedelemtámogatást.

Kiutasítás

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy az Ön nem uniós házastársát, gyermekeit, unokáit, szüleit, illetve nagyszüleit – közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból – területéről kiutasítja. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy ottlétük komoly veszélyt jelent.

A kiutasítási határozatról az érintetteket írásban kell értesíteni. A dokumentumban fel kell tüntetni az összes indokot, és ismertetni kell, hogyan és meddig tudnak a döntés ellen fellebbezni.

Három hónapot meghaladó időtartamú külföldi tartózkodás

Munkavállalók

Ha Ön – alkalmazottként, önfoglalkoztatóként vagy kiküldött munkavállalóként – munkát vállal az adott országban, nem uniós házastársa, gyermekei és unokái, illetve szülei és nagyszülei minden további feltétel teljesítése nélkül Önnel maradhatnak.

Nyugdíjasok

Ha Ön nyugdíjasként él az új lakhelyéül szolgáló uniós országban, nem uniós házastársa, gyermekei, unokái, szülei és nagyszülei is ott tartózkodhatnak Önnel, ha Ön igazolni tudja (saját maga és egész családja vonatkozásában), hogy:

 • elegendő a jövedelme ahhoz, hogy jövedelemtámogatás nélkül megéljenek belőle;
 • teljes körű egészségbiztosítással rendelkezik a tartózkodási hely szerinti országban.

A fogadó ország hatóságai nem írhatják elő, hogy az Ön jövedelme meghaladja azt az összeget, amely családtagjait feljogosítaná arra, hogy az adott országban alapszintű jövedelemtámogatásban részesüljenek.

Tartózkodási kártya

Az Ön nem uniós házastársának, gyermekeinek, unokáinak, szüleinek és nagyszüleinek a beutazásuktól számított három hónapon belül tartózkodási kártyát kell kiváltaniuk a hatóságoktól (gyakran az önkormányzati hivatalnál vagy a helyi rendőrőrsön). Ehhez a következő dokumentumokat kell bemutatniuk:

 • érvényes útlevél,
 • a regisztrációs igazolás, melyet Ön uniós polgári minőségében kapott meg, vagy az Ön ott-tartózkodását igazoló egyéb okmány,
 • az Önök közötti házastársi/rokoni kötelék meglétét igazoló dokumentum, pl. házassági vagy születési anyakönyvi kivonat,
 • gyermek, illetve unoka esetében igazolás arról, hogy a kérdéses személy még nem töltötte be 21. életévét, és az ön eltartottja,
 • szülő, illetve nagyszülő esetében igazolás arról, hogy a kérdéses személy az ön eltartottja.

Házastársa/rokonai a fentieken kívül nem kötelezhetők egyéb dokumentumok bemutatására.

A tartózkodási kártyát a hatóságok gyakran ingyen állítják ki (vagy ugyanolyan díj ellenében, mint amekkora összeget az adott ország állampolgárai a személyi igazolvány kiállításáért fizetnek).

A tartózkodási kártyának világosan fel kell tüntetnie, hogy tulajdonosa uniós polgár családtagja.

A hatóságoknak hat hónapon belül dönteniük kell arról, kiadják-e a tartózkodási kártyát a kérelmezők részére, vagy sem. Ha ez alatt az idő alatt nem hoznak döntést az ügyben, forduljon segítségnyújtó szolgálatunkhoz.

A dokumentum a kiállítástól számítva öt évig érvényes (vagy az Ön tartózkodásának előrelátható időtartamával megegyező ideig, ha az öt évnél rövidebb). Elképzelhető azonban, hogy a lakcím esetleges megváltozását be kell jelenteni a hatóságoknak.

Sok országban követelmény, hogy az Ön házastársa, gyermekei, unokái, szülei és nagyszülei ott-tartózkodásuk során mindig maguknál tartsák tartózkodási kártyájukat és útlevelüket. Ha otthon felejtik irataikat, előfordulhat, hogy bírságot kell fizetniük, de az országból emiatt nem utasíthatják ki őket.

Bejelentkezés a hatóságoknál

Az Ön nem uniós házastársának, gyermekeinek, unokáinak, szüleinek és nagyszüleinek a beutazásuktól számított három hónapon belül be kell jelentkezniük a hatóságoknál (gyakran az önkormányzati hivatalnál vagy a helyi rendőrőrsön). Ekkor a hatóságok tartózkodási kártyát állítanak ki a részükre.

A tartózkodási kártya kiváltásához az Ön nem uniós házastársának, gyermekeinek, unokáinak, szüleinek és nagyszüleinek az alábbi dokumentumokat kell bemutatniuk:

 • érvényes útlevél,
 • a regisztrációs igazolás, melyet Ön uniós polgári minőségében kapott meg, vagy az Ön ott-tartózkodását igazoló egyéb okmány,
 • az Önök közötti házastársi/rokoni kötelék meglétét igazoló dokumentum, pl. házassági vagy születési anyakönyvi kivonat,
 • gyermek esetében igazolás arról, hogy a kérdéses személy még nem töltötte be a 21. életévét, és az ön eltartottja,
 • szülő esetében igazolás arról, hogy a kérdéses személy az ön eltartottja.

Házastársa/rokonai a fentieken kívül nem kötelezhetők egyéb dokumentumok bemutatására.

A tartózkodási kártyát a hatóságok gyakran ingyen állítják ki. Ha a dokumentumért díjat számolnak fel, az nem haladhatja meg az adott ország állampolgárai által hasonló okmányok kiállításáért fizetett összeget.

A tartózkodási kártyának világosan fel kell tüntetnie, hogy tulajdonosa uniós polgár családtagja.

A hatóságoknak hat hónapon belül dönteniük kell arról, kiadják-e a tartózkodási kártyát a kérelmezők részére, vagy sem, és – kedvező döntés esetén – ki kell állítaniuk az okmányt.   Ha ezt az előírt idő alatt nem teszik meg, forduljon segítségnyújtó szolgálatunkhoz.

A dokumentum a kiállítástól számítva öt évig érvényes (vagy az Ön tartózkodásának előrelátható időtartamával megegyező ideig, ha az öt évnél rövidebb). Elképzelhető, hogy a lakcím esetleges megváltozását be kell jelenteni a hatóságoknak.

Sok országban követelmény, hogy az Ön házastársa, gyermekei, unokái, szülei és nagyszülei ott-tartózkodásuk során mindig maguknál tartsák tartózkodási kártyájukat.  Ha otthon felejtik irataikat, előfordulhat, hogy bírságot kell fizetniük, sőt akár ideiglenesen őrizetbe is vehetők, de az országból emiatt nem utasíthatják ki őket.

Egyenlő bánásmód

Az új országban az Ön nem uniós házastársát, gyermekeit, unokáit, szüleit és nagyszüleit ott-tartózkodásuk ideje alatt az elhelyezkedés, a bérezés, a munkavállalást segítő juttatások, az iskolai beiratkozás stb. tekintetében ugyanolyan elbánás illeti meg, mint az adott ország állampolgárait.

Felszólítás az ország területének elhagyására / Kiutasítás

Az Ön nem uniós házastársa, gyermekei, unokái, szülei és nagyszülei mindaddig Önnel maradhatnak az adott EU-tagországban, amíg teljesítik az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesítik a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok felszólíthatják őket arra, hogy hagyják el az ország területétki azonban nem utasíthatják őket.

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy – közrendi vagy közbiztonsági okokból – kiutasítja őket területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy ottlétük komoly veszélyt jelent.

A kiutasítási határozatról az érintetteket írásban kell értesíteni. Ugyancsak írásban kell adott esetben felszólítani őket arra, hogy hagyják el az ország területét. A dokumentumban fel kell tüntetni az összes indokot, és ismertetni kell, hogyan és meddig tudnak a döntés ellen fellebbezni.

Konkrét eset

Nem uniós családtagok, mégis uniós jogok illetik meg őket

Irina német állampolgár, aki az Egyesült Királyságban él. Orosz állampolgárságú édesanyja tartózkodási kártyáért folyamodott az Egyesült Királyságban. Az eljárás során le kellett adnia útlevelét a brit hatóságoknak.

A hatóságok azt mondták, hogy a tartózkodási kártya kibocsátása akár egy évet is igénybe vehet. Irina édesanyja aggódott, hogy ha nem kapja idejében vissza az útlevelét, karácsonyra nem tud hazautazni Oroszországba, vagy utána nem tud majd visszatérni az Egyesült Királyságba.

Az uniós jog értelmében a nem uniós családtagok tartózkodási kártya iránti igényét a hatóságoknak hat hónapon belül el kell bírálniuk. A brit hatóságoknak tehát ez alatt az idő alatt meg kell hozniuk döntésüket, és hat hónapon túl nem tarthatják maguknál az édesanya útlevelét.

Elhalálozás

Ha Ön nem hazájában, hanem egy másik uniós tagállamban él jogszerűen, és meghal, mielőtt még elnyerné a huzamos tartózkodás jogát, Önnel élő nem uniós házastársa, gyermekei, unokái, szülei, illetve nagyszülei az országban maradhatnak, ha az Ön halálát megelőzően legalább egy évig ott éltek.

Ehhez azonban az Ön nem uniós családtagjainak teljesíteniük kell azokat a feltételeket is, amelyek az uniós tagországok állampolgárainak ott-tartózkodására vonatkoznak.

A vonatkozó feltételek és a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Válás

Ha Ön elválik, mielőtt még elnyerné a huzamos tartózkodás jogát a fogadó országban (aminek rendszerint az a feltétele, hogy legalább öt évig ott tartózkodjon), Unión kívüli ország állampolgárságával rendelkező volt házastársa, illetve gyermekei, unokái, szülei és nagyszülei továbbra is az országban maradhatnak, ha:

 • már legalább egy éve ott élnek, és ha
 • a házasság a válóper kezdetét megelőzően legalább három évig tartott.

Ehhez azonban az Ön nem uniós családtagjainak teljesíteniük kell azokat a feltételeket is, amelyek az uniós tagországok állampolgárainak ott-tartózkodására vonatkoznak.

A vonatkozó feltételek és a teljesítendő adminisztratív követelmények áttekintéséhez kattintson az Önt érdeklő kategóriára:

Huzamos tartózkodás

Az Ön nem uniós házastársa, gyermekei, unokái, szülei és nagyszülei minden további feltétel teljesítése nélkül automatikusan jogot szereznek arra, hogy huzamos ideig a kérdéses tagállamban tartózkodjanak, ha már legalább öt éve megszakítás nélkül és jogszerűen az adott EU-tagországban élnek. A huzamos tartózkodás jogának elnyerése azt jelenti, hogy annyi ideig az országban maradhatnak, ameddig csak akarnak, még abban az esetben is, ha nem állnak munkaviszonyban, és ha jövedelemtámogatásra van szükségük.

A tartózkodás folytonosságát nem érintik a következők:

 • ideiglenes távollétek (melyek nem haladják meg évente a 6 hónapot),
 • hosszabb távollétek (kötelező katonai szolgálat miatt),
 • fontos okból – pl. terhesség és szülés, súlyos betegség, munkavállalás, szakképzés vagy más országba történő kiküldetés – szükségessé váló és legfeljebb 12 egymást követő hónapig tartó egyszeri távollét.

Az Ön nem uniós házastársa, gyermekei, unokái, szülei és nagyszülei ugyanazokra a jogokra, ellátásokra és kedvezményekre jogosultak, mint az adott ország állampolgárai.

Ha azonban egyhuzamban két évnél hosszabb időre elhagyják az ország területét, elveszthetik a jogot, hogy huzamos ideig az országban tartózkodjanak.

Munkavállalók

Ha Ön nem hazájában, hanem egy másik uniós tagállamban dolgozik alkalmazottként vagy önfoglalkoztatóként, és meghal, mielőtt még elnyerné a huzamos tartózkodás jogát az adott országban, házastársa, gyermekei, unokái, szülei és nagyszülei különleges elbánásban részesülhetnek. Ez magában foglalhatja azt is, hogy huzamos ideig az országban maradhatnak, feltéve hogy Ön:

 • munkahelyi balesetben vagy foglalkozási betegség következtében veszti életét, vagy
 • halálát megelőzően legalább két évig megszakítás nélkül az adott országban élt.

Állandó tartózkodási kártya

Nézzen utána, hogyan szerezheti be az állandó tartózkodási kártyát, amellyel hozzátartozói igazolni tudják, hogy feltétel nélkül jogosultak az országban maradni.

Felszólítás az ország területének elhagyására / Kiutasítás

Az Ön nem uniós házastársa, gyermekei, unokái, szülei és nagyszülei mindaddig Önnel maradhatnak az adott EU-tagországban, amíg teljesítik az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesítik a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok felszólíthatják őket arra, hogy hagyják el az ország területét – ki azonban nem utasíthatják őket.

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy – közrendi vagy közbiztonsági okokból – kiutasítja őket területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy ottlétük komoly veszélyt jelent.

A kiutasítási határozatról az érintetteket írásban kell értesíteni. Ugyancsak írásban kell adott esetben felszólítani őket arra, hogy hagyják el az ország területét. A dokumentumban fel kell tüntetni az összes indokot, és ismertetni kell, hogyan és meddig tudnak a döntés ellen fellebbezni.

További segítségre van szüksége?

További segítségre van szüksége?

Nem találta meg a keresett információt? Megoldandó problémája adódott?

Kérjen tanácsot az Önt megillető uniós jogokkal kapcsolatban

Tagállami hatóságokkal kapcsolatos problémák megoldása

Footnote

Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

Retour au texte en cours.

Ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.

Retour au texte en cours.