Διαδρομή πλοήγησης

Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
 
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
 
	Διαδώστε το στο google+
 
	Μοιραστείτε το στο linkedIn

Eργαζόμενοι και συνταξιούχοι

Επικαιροποίηση : 16/10/2013

Μέλη της οικογένειας, πολίτες χωρών εκτός ΕΕ

Σύζυγος / παιδιά / γονείς

Μάθετε τα δικαιώματα των μελών της οικογένειάς σας που δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ και επιθυμούν να ζήσουν μαζί σας στη νέα σας χώρα.

Διαμονή στο εξωτερικό μέχρι 3 μήνες

Ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, μπορούν να μείνουν μαζί σας σε άλλη χώρα της ΕΕ. Εφόσον μείνουν λιγότερο από 3 μήνες, χρειάζονται μόνο ισχύον διαβατήριο και, μερικές φορές, ανάλογα με τη χώρα από την οποία προέρχονται, θεώρηση διαβατηρίου (βίζα ).

Περισσότερα για τις βίζες και τις ενδεχόμενες εξαιρέσεις.

Προτού αναχωρήσετε για τη νέα σας χώρα, ενημερωθείτε από το προξενείο της, αν τα μέλη της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ χρειάζονται βίζα και πόσο διάστημα απαιτείται για την έκδοσή της.

Δήλωση παρουσίας

Ορισμένες χώρες της ΕΕ επιβάλλουν στον/τη σύζυγο, στα παιδιά ή τα εγγόνια σας, στους γονείς ή τους παππούδες/γιαγιάδες σας, υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ, να δηλώσουν την παρουσία τους εντός λογικού χρονικού διαστήματος μετά την άφιξή τους και αν δεν συμμορφωθούν μπορεί να τους επιβάλουν κυρώσεις, όπως πρόστιμο.

Πριν από τη μετάβασή τους στη νέα χώρα θα πρέπει να ενημερωθείτε από τις εθνικές αρχές για τις προθεσμίες και τους όρους που διέπουν τη δήλωση παρουσίας.

Ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή οι γονείς σας θα πρέπει να έχουν πάντοτε μαζί τους το διαβατήριό τους .

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, μπορεί να τους επιβληθεί πρόστιμο ή προσωρινή κράτηση αν έχουν αφήσει το διαβατήριο στο σπίτι, δεν μπορούν όμως να απελαθούν μόνο γι'αυτό.

Ίση μεταχείριση

Καθόλη τη διάρκεια της διαμονής τους θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υπήκοοι της χώρας, ιδίως όσον αφορά την εργασία, τις αμοιβές, τα μέσα που διευκολύνουν την πρόσβαση στην εργασία, την εγγραφή σε σχολείο, κ.λπ.

Ακόμη και αν μένουν ως τουρίστες, δεν θα πρέπει, π.χ., να πληρώνουν υψηλότερα ποσά για την επίσκεψη μουσείων ή την αγορά εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κ.λπ.

Εξαίρεση: Αν είστε συνταξιούχος, ίσως ορισμένες χώρες της ΕΕ να μη χορηγήσουν σε σας και την οικογένειά σας εισοδηματική ενίσχυση κατά τους 3 πρώτους μήνες της διαμονής σας στην εν λόγω χώρα.

Απέλαση

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να απελάσει τον/τη σύζυγο, τα παιδιά ή τα εγγόνια, τους γονείς ή τους παππούδες/γιαγιάδες σας, υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ, για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, αλλά μόνο αν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτοί αποτελούν σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως, να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς και μέχρι πότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή για ακύρωσή της.

Διαμονή στο εξωτερικό για περισσότερους από 3 μήνες

Εργαζόμενοι

Αν εργάζεστε σε άλλη χώρα ως μισθωτός, αυτοαπασχολούμενος ή με απόσπαση, ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, μπορούν να μείνουν εκεί μαζί σας χωρίς να χρειάζεται να πληρούν άλλους όρους.

Συνταξιούχοι

Αν είστε συνταξιούχος και ζείτε σε άλλη χώρα, ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, μπορούν επίσης να μείνουν εκεί εφόσον διαθέτετε (για σας και για ολόκληρη την οικογένειά σας):

 • επαρκές εισόδημα που σας επιτρέπει να ζείτε χωρίς να χρειάζεστε εισοδηματική ενίσχυση 
 • πλήρη υγειονομική ασφάλιση σ'αυτή τη χώρα.

Οι εθνικές αρχές δεν μπορούν να θέσουν ως όρο το εισόδημά σας να είναι μεγαλύτερο από εκείνο που δικαιολογεί την καταβολή ενίσχυσης του βασικού εισοδήματος της οικογένειάς σας στην εν λόγω χώρα.

Κάρτα διαμονής

Ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, θα πρέπει να ζητήσουν την έκδοση κάρτας διαμονής από τις αρχές της νέας σας χώρας (συνήθως το δημαρχείο ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα) εντός   3 μηνών από την άφιξή τους. Για τον σκοπό αυτόν θα χρειαστούν:

 • ισχύον διαβατήριο
 • το δικό σας πιστοποιητικό εγγραφής ως υπηκόου της ΕΕ ή οποιοδήποτε άλλο  αποδεικτικό διαμονής σας στην εν λόγω χώρα
 • απόδειξη της οικογενειακής σας σχέσης, όπως π.χ. πιστοποιητικό γάμου ή γέννησης
 • για τα παιδιά και τα εγγόνια, απόδειξη ότι είναι κάτω των 21 ετών ή εξαρτώνται από σας
 • για τους γονείς και παππούδες/γιαγιάδες, απόδειξη ότι εξαρτώνται από σας.

Δεν επιτρέπεται να ζητηθούν άλλα έγγραφα.

Η κάρτα διαμονής εκδίδεται συχνά δωρεάν (ή έναντι ποσού ίσου με αυτό που απαιτείται για την έκδοση δελτίων ταυτότητας για τους υπηκόους της χώρας).

Η κάρτα διαμονής πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι πρόκειται για κάρτα διαμονής μέλους της οικογένειας υπηκόου της ΕΕ.

Οι αρχές πρέπει να αποφασίσουν αν θα εκδώσουν ή όχι την κάρτα διαμονής εντός 6 μηνών. Αν δεν το πράξουν, μπορείτε να απευθυνθείτε στις υπηρεσίες παροχής βοήθειας της ΕΕ.

Η κάρτα διαμονής πρέπει να ισχύει για 5 χρόνια (ή για τη διάρκεια της δικής σας προβλεπόμενης διαμονής στη χώρα αυτή, αν αυτή είναι μικρότερη), ενώ ενδέχεται να σας ζητηθεί να δηλώνετε κάθε αλλαγή διεύθυνσης στις αρχές.

Σε πολλές χώρες, ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας θα πρέπει να έχουν πάντοτε μαζί τους την κάρτα διαμονής και το διαβατήριό τους. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να τους επιβληθεί πρόστιμο αν και δεν είναι δυνατόν να απελαθούν μόνο γι'αυτόν τον λόγο.

Εγγραφή

Ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή οι γονείς σας θα πρέπει να εγγραφούν στις αρχές της νέας σας χώρας (συνήθως το δημαρχείο ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα) εντός   3 μηνών από την άφιξή τους ώστε να αποκτήσουν κάρτα διαμονής.

Για να αποκτήσουν κάρτα διαμονής, ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή οι γονείς σας θα χρειαστούν:

 • ισχύον διαβατήριο
 • το δικό σας πιστοποιητικό εγγραφής ως υπηκόου της ΕΕ ή οποιοδήποτε άλλο  αποδεικτικό διαμονής σας στην εν λόγω χώρα
 • απόδειξη της οικογενειακής σας σχέσης, όπως π.χ. πιστοποιητικό γάμου ή γέννησης
 • για τα παιδιά, απόδειξη ότι είναι κάτω των 21 ετών ή εξαρτώνται από σας
 • για τους γονείς , απόδειξη ότι εξαρτώνται από σας.

Δεν μπορεί να τους ζητηθεί η προσκόμιση άλλων εγγράφων.

Η κάρτα διαμονής συχνά εκδίδεται δωρεάν. Αν ζητηθεί η καταβολή κάποιου ποσού, αυτό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό που καταβάλλουν οι υπήκοοι της εν λόγω χώρας για την έκδοση παρόμοιων εγγράφων.

Η κάρτα διαμονής πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι πρόκειται για κάρτα διαμονής μέλους της οικογένειας υπηκόου της ΕΕ.

Οι αρχές πρέπει να αποφασίσουν αν θα εκδώσουν ή όχι την κάρτα διαμονής εντός 6 μηνών και στο ίδιο διάστημα να προχωρήσουν στην έκδοσή της.  Αν δεν το πράξουν, μπορείτε να απευθυνθείτε στις υπηρεσίες παροχής βοήθειας της ΕΕ.

Η κάρτα διαμονής πρέπει να ισχύει για 5 χρόνια (ή για τη διάρκεια της δικής σας προβλεπόμενης διαμονής στη χώρα αυτή, αν αυτή είναι μικρότερη), ενώ ενδέχεται να σας ζητηθεί να δηλώνετε κάθε αλλαγή διεύθυνσης στις αρχές.

Σε πολλές χώρες, ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή οι γονείς σας θα πρέπει πάντοτε να έχουν μαζί τους την κάρτα διαμονής τους.  Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να τους επιβληθεί πρόστιμο ή προσωρινή κράτηση αν και δεν είναι δυνατόν να απελαθούν μόνο γι'αυτόν τον λόγο.

Ίση μεταχείριση

Κατά τη διαμονή τους στη νέα σας χώρα, ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υπήκοοι της χώρας, ιδίως όσον αφορά την εργασία, τις αμοιβές, τα μέσα που διευκολύνουν την πρόσβαση στην εργασία, την εγγραφή σε σχολείο, κ.λπ.

Εντολή εγκατάλειψης της χώρας / Απέλαση

Ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, μπορούν να ζουν μαζί σας σε άλλη χώρα της ΕΕ, για όσο διάστημα πληρούν τους όρους διαμονής. Αν πάψουν να πληρούν αυτούς τους όρους, οι εθνικές αρχές μπορούν να τους ζητήσουν να εγκαταλείψουν τη χώρα - δεν μπορούν όμως να τους απελάσουν.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να αποφασίσει να τους απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, αλλά μόνο αν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτοί αποτελούν πολύ σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης ή η εντολή εγκατάλειψης της χώρας πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως, να αναφέρει τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς αυτοί μπορούν να ασκήσουν προσφυγή για την ακύρωσή της και μέχρι πότε.

Μια αληθινή ιστορία

Τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν υπήκοοι της ΕΕ έχουν επίσης δικαιώματα στην ΕΕ

Η Ιρίνα είναι Γερμανίδα και ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ρωσίδα μητέρα της υπέβαλε αίτηση για την έκδοση κάρτας διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο, και της ζητήθηκε να καταθέσει το διαβατήριό της.

Οι βρετανικές αρχές πληροφόρησαν την Ιρίνα ότι για την έκδοση της κάρτας διαμονής θα χρειαζόταν ένας χρόνος. Η μητέρα της Ιρίνα ανησυχούσε ότι αν δεν της επιστρεφόταν εγκαίρως το διαβατήριό της, δεν θα μπορούσε να ταξιδέψει στη Ρωσία για τα Χριστούγεννα ή δεν θα της επιτρεπόταν η είσοδος στο ΗΒ κατά την επιστροφή της.

Σύμφωνα με τα δικαιώματα διαμονής μελών της οικογένειας υπηκόων χωρών εκτός ΕΕ, οι βρετανικές αρχές όφειλαν να εκδώσουν την κάρτα διαμονής εντός 6 μηνών και δεν μπορούσαν να κρατήσουν το διαβατήριο όλο αυτό το διάστημα.

Θάνατος

Εάν ζείτε νόμιμα σε άλλη χώρα της ΕΕ και αποβιώσετε προτού να αποκτήσετε το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εκεί, ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, μπορούν να μείνουν στην εν λόγω χώρα αν πριν από τον θάνατό σας είχαν ήδη συμπληρώσει ένα τουλάχιστον έτος διαμονής εκεί.

Για να μπορούν να μείνουν, τα μέλη της οικογένειάς σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ πρέπει επίσης να πληρούν τους ίδιους όρους διαμονής με τους υπηκόους της ΕΕ.

Δείτε τους όρους και τις διατυπώσεις για:

Διαζύγιο

Αν πήρατε διαζύγιο προτού να αποκτήσετε το δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην εν λόγω χώρα (για το οποίο απαιτείται συνήθως πενταετής διαμονή) - ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, μπορούν να μείνουν στην εν λόγω χώρα εφόσον:

 • ζουν στη χώρα αυτή τουλάχιστον έναν χρόνο, και
 • ο γάμος σας διήρκεσε τουλάχιστον 3 χρόνια προτού να αρχίσετε τη διαδικασία διαζυγίου

Για να μπορούν να μείνουν, τα μέλη της οικογένειάς σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ πρέπει επίσης να πληρούν τους ίδιους όρους διαμονής με τους υπηκόους της ΕΕ.

Δείτε τους όρους και τις διατυπώσεις για:

Μόνιμη διαμονή

Μετά από νόμιμη διαμονή σε άλλη χώρα της ΕΕ επί 5 χρόνια χωρίς διακοπή,         ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ,  αποκτούν αυτόματα το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εκεί χωρίς να χρειάζεται να πληρούν καμία άλλη προϋπόθεση - και θα μπορούν να μείνουν όσο θέλουν, ακόμη και σε περίπτωση που δεν εργάζονται και χρειάζονται εισοδηματική ενίσχυση.

Η συνέχεια της διαμονής δεν επηρεάζεται από:

 • προσωρινές απουσίες (συντομότερες των 6 μηνών το έτος)
 • μεγαλύτερες απουσίες (υποχρεωτική στρατιωτική θητεία)
 • απουσίες μικρότερες των 12 συνεχών μηνών για σημαντικούς λόγους όπως π.χ. εγκυμοσύνη και τοκετός, σοβαρή ασθένεια, εργασία, επαγγελματική κατάρτιση ή απόσπαση σε άλλη χώρα.

Θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα, οφέλη και υποχρεώσεις με τους υπηκόους της εν λόγω χώρας.

Μπορεί να χάσουν το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εάν ζήσουν εκτός της χώρας αυτής για πάνω από δύο συνεχή έτη.

Εργαζόμενοι

Εάν εργάζεστε ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος σε άλλη χώρα της ΕΕ και αποβιώσετε προτού να αποκτήσετε το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εκεί, ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, μπορούν να έχουν ειδική μεταχείριση. Μπορεί να τους επιτραπεί η μόνιμη διαμονή εφόσον:

 • ο θάνατός σας ήταν συνέπεια εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας ή
 • τη στιγμή του θανάτου σας, είχατε ζήσει στη χώρα αυτή επί δύο τουλάχιστον χρόνια χωρίς διακοπή.

Κάρτα μόνιμης διαμονής

Πληροφορίες για την έκδοση δελτίου μόνιμης διαμονής που πιστοποιεί το δικαίωμα άνευ όρων διαμονής.

Εντολή εγκατάλειψης της χώρας / Απέλαση

Ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, μπορούν να ζουν μαζί σας σε άλλη χώρα της ΕΕ, για όσο διάστημα πληρούν τους όρους διαμονής. Αν πάψουν να πληρούν αυτούς τους όρους, οι εθνικές αρχές μπορούν να τους ζητήσουν να εγκαταλείψουν τη χώρα, δεν μπορούν όμως να τους απελάσουν.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να αποφασίσει να τους απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, αλλά μόνον αν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτοί αποτελούν πολύ σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης ή η εντολή εγκατάλειψης της χώρας πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως, να αναφέρει τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς και μέχρι πότε μπορούν να ασκήσουν προσφυγή για την ακύρωσή της.

Χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια;

Χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια;

Δεν βρήκατε τις πληροφορίες που ζητάτε; Έχετε κάποιο πρόβλημα που θέλετε να επιλύσετε;

Μάθετε για τα δικαιώματα που έχετε ως ευρωπαίος πολίτης

Προβλήματα με δημόσιες αρχές

Footnote

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.