Sti

Del på 
	Del på Facebook
 
	Send til Twitter
 
	Del på google+
 
	Del på linkedIn

Arbejdstagere og pensionister

Opdateret : 16/10/2013

Familiemedlemmer fra lande uden for EU

Min ægtefælle/mine børn/mine forældre

Her kan du læse om rettighederne for dine familiemedlemmer, som ikke er EU-borgere, og som gerne vil bo sammen med dig i dit nye land.

Udlandsophold i op til 3 måneder

Din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre kan bo hos dig i et andet EU-land. Hvis de opholder sig hos dig i op til 3 måneder er det tilstrækkeligt med et gyldigt pas og nogle gange, afhængigt af hvilket land de er fra, et indrejsevisum.

Mere om kravene for indrejsevisum/undtagelser.

Inden afrejse bør du undersøge ved konsulatet i det land, du rejser til, om dine familiemedlemmer fra lande uden for EU har brug for et indrejsevisum, og hvor lang til det vil tage at få et.

Anmeldelse af tilstedeværelse

Nogle EU-lande kræver, at din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre fra lande uden for EU anmelder deres tilstedeværelse inden for en rimelig frist efter ankomst, og kan idømme dem straf i form af f.eks. en bøde, hvis de undlader dette.

Inden de rejser til det nye land, bør I undersøge fristerne og relevante betingelser for anmeldelse af tilstedeværelse hos de nationale myndigheder.

Din ægtefælle, dine børn eller dine forældre bør have deres pas på sig hele tiden.

I nogle EU-lande kan de få en bøde eller blive midlertidigt tilbageholdt, hvis de lader deres pas ligge hjemme, men de kan ikke udvises af den grund.

Ligebehandling

De skal under deres ophold behandles på lige fod med statsborgere i landet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, arbejdsformidling, indskrivning i skoler osv.

Selv hvis de opholder sig i landet som turister, må de ikke afkræves en højere pris for museumsbesøg, transportbilletter o.lign.

Undtagelse: Hvis du er pensioneret, kan nogle EU-lande beslutte ikke at yde indkomststøtte til dig og din familie i de første 3 måneder af jeres ophold.

Udvisning

Dit nye land kan i sjældne tilfælde beslutte at udvise din ægtefælle, dine (børne)børn eller (bedste)forældre af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed - men kun hvis de kan bevise, at de udgør en meget alvorlig trussel.

De skal have en skriftlig meddelelse om en sådan beslutning om udvisning. Den skal indeholde alle grundene til afslaget og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Udlandsophold i mere end 3 måneder

Arbejdstagere

Hvis du arbejder i et andet land – som ansat, selvstændig eller udstationeret – kan din ægtefælle, dine (børne)børn eller (bedste)forældre fra lande uden for EU bo der sammen med dig uden at skulle opfylde andre betingelser.

Pensionister

Hvis du som pensionist bor i et andet land, kan din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre fra lande uden for EU også bo der, hvis du (for dig selv og hele din familie):

 • har en tilstrækkelig indtægt til at leve uden indkomststøtte
 • har en omfattende sygesikring i værtslandet.

De nationale myndigheder må ikke kræve, at din indkomst er højere end det niveau, der berettiger din familie til grundlæggende indkomststøtte i landet.

Opholdskort

Dine familiemedlemmer, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre fra lande uden for EU skal anmode om opholdstilladelse hos myndighederne i det nye land (ofte rådhuset eller den lokale politistation) senest 3 måneder efter deres ankomst. For at gøre dette har de brug for:

 • et gyldigt pas
 • dit bevis for registrering som EU-borger eller andet bevis på, at du er bosiddende i landet
 • bevis for slægtsforholdet, såsom en vielses-, eller dåbsattest
 • for (børne)børn, bevis på at de er under 21 eller økonomisk afhængige af dig
 • for (bedste)forældre, bevis på at de er økonomisk afhængige af dig.

Du kan ikke afkræves andre dokumenter.

Opholdskortet udstedes ofte gratis (eller til samme pris som identitetskort for statsborgere).

Det skal fremgå tydeligt af opholdskortet, at det er et opholdskort for et familiemedlem til en EU-borger.

Myndighederne skal træffe deres afgørelse om udstedelse af opholdskort inden for 6 måneder. Gør de ikke det, kan du ringe til vores hjælpetjeneste.

Opholdskortet skal være gyldigt i 5 år (eller i dit opholds planlagte varighed, hvis kortere), men en eventuel adresseændring kan skulle anmeldes til myndighederne.

I mange lande skal din ægtefælle, dine (bøne)børn eller dine (bedste)forældre have deres opholdskort og pas på sig hele tiden. Hvis de lader dem ligge hjemme, kan det medføre bødestraf, men de kan ikke udvises af denne grund alene.

Registrering

Din ægtefælle, dine børn eller dine forældre skal registrere sig hos myndighederne i det nye land (ofte rådhuset eller den lokale politistation) senest 3 måneder efter deres ankomst. De vil derefter få udstedt et opholdskort.

For at få et opholdskort har din ægtefælle, dine børn eller dine forældre brug for:

 • et gyldigt pas
 • dit bevis for registrering som EU-borger eller andet bevis på, at du er bosiddende i landet
 • bevis for slægtsforholdet, såsom en vielses-, eller dåbsattest
 • for børn, bevis på at de er under 21 eller økonomisk afhængige af dig
 • for forældre, bevis på at de er økonomisk afhængige af dig.

De har ikke pligt til at vise andre dokumenter.

Opholdskortet er ofte gratis. Hvis der opkræves gebyr, må det ikke være højere end, hvad landets borgere skal betale for lignende dokumenter.

Det skal fremgå tydeligt af opholdskortet, at det er et opholdskort for et familiemedlem til en EU-borger.

Myndighederne skal træffe deres afgørelse og udstede opholdskortet inden for 6 måneder.  Gør de ikke det, kan du ringe til vores hjælpetjeneste.

Opholdskortet skal være gyldigt i 5 år (eller i dit opholds planlagte varighed, hvis kortere). En eventuel adresseændring kan skulle anmeldes til de lokale myndigheder.

I mange lande skal din ægtefælle, dine børn eller dine forældre have deres opholdskort på sig hele tiden.  Hvis de lader det ligge hjemme, kan det medføre bødestraf eller midlertidig tilbageholdelse, men de kan ikke udvises af denne grund.

Ligebehandling

Din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre fra lande uden for EU skal under deres ophold i landet behandles på lige fod med statsborgere i landet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, arbejdsformidling, indskrivning i skoler osv.

Anmodning om udrejse/udvisning

Din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre kan blive boende hos dig i et andet EU-land, så længe de opfylder betingelserne for ophold. Hvis det ikke længere er tilfældet, kan de nationale myndigheder anmode dem om at forlade landet - men de kan ikke udvise dem.

I sjældne tilfælde kan landet beslutte at udvise dem af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis man kan bevise, at de udgør en meget alvorlig trussel.

Beslutningen om udvisning eller anmodningen om udrejse skal meddeles dem skriftligt og indeholde alle grundene og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Sagseksempel

Dine familiemedlemmer har EU-rettigheder, selv om de ikke er EU-borgere

Irina er tysker og bor i England. Hendes russiske mor har anmodet om et opholdskort i England og skulle i den forbindelse indgive sit pas.

De engelske myndigheder fortalte Irina, at det kunne tage op til 1 år at udstede opholdskortet. Irinas mor var bekymret for, om hun ville få sit pas tilbage i tide, så hun kunne holde jul i Rusland og få lov til at rejse ind i England igen bagefter.

Familiemedlemmer fra lande uden for EU har rent faktisk ret til at få udstedt et opholdskort inden for 6 måneder af de engelske myndigheder, som heller ikke må beholde passet.

Dødsfald

Hvis du boede lovligt  i et andet EU-land og døde, inden du havde fået permanent opholdstilladelse, må din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre fra lande uden for EU blive, hvis de har boet der i mindst 1 år inden din død.

For at kunne blive skal dine familiemedlemmer fra lande uden for EU opfylde de samme betingelser for opholdstilladelse som EU-borgere.

Undersøg rettigheder og formaliteter for:

Skilsmisse

Hvis du blev skilt, inden du havde fået permanent opholdstilladelse i det andet land (hvilket som regel kræver, at man har boet i landet i 5 år) - kan din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre blive i landet, hvis de:

 • har boet der i mindst 1 år, og
 • jeres ægteskab varede i mindst 3 år, inden skilsmisseproceduren blev sat i gang

For at kunne blive skal dine familiemedlemmer fra lande uden for EU opfylde de samme betingelser for opholdstilladelse som EU-borgere.

Undersøg rettigheder og formaliteter for:

Permanent ophold

Når din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre fra lande uden for EU har boet i dit nye EU-land i 5 år i træk, får de automatisk ret til permanent opholdstilladelse uden at skulle opfylde yderligere betingelser – de kan blive så længe de vil, også selvom de ikke arbejder og har brug for indkomststøtte.

Kravet om uafbrudt ophold berøres ikke af:

 • midlertidigt fravær (under 6 måneder om året)
 • længere fravær (obligatorisk militærtjeneste)
 • ét fravær på højst 12 på hinanden følgende måneder af vægtige grunde som graviditet og fødsel eller alvorlig sygdom, arbejde eller erhvervsuddannelse eller udstationering i et andet land.

De nyder godt af samme rettigheder og fordele som landets statsborgere.

De kan miste retten til permanent ophold, hvis de bosætter sig uden for landet i over 2 år i træk.

Arbejdstagere

Hvis du var ansat eller selvstændig i et andet EU-land og døde, inden du havde fået permanent opholdstilladelse, kan din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre fra lande uden for EU få særbehandling. Det kan betyde, at de får tilladelse til permanent ophold , hvis:

 • dødsfaldet skyldes en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, eller
 • du på det tidspunkt, da døden indtraf, havde opholdt dig i værtslandet uafbrudt i mindst 2 år.

Permanent opholdskort

Læs mere om, hvordan du får udstedt et permanent opholdskort, så du kan bekræfte din ubetingede opholdsret.

Anmodning om udrejse/udvisning

Din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre kan blive boende hos dig i et andet EU-land, så længe de opfylder betingelserne for ophold. Hvis det ikke længere er tilfældet, kan de nationale myndigheder anmode dem om at forlade landet - men de kan ikke udvise dem.

I sjældne tilfælde kan landet beslutte at udvise dem af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis man kan bevise, at de udgør en meget alvorlig trussel.

Beslutningen om udvisning eller anmodningen om udrejse skal meddeles dem skriftligt og indeholde alle grundene og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Har du stadig brug for hjælp?

Har du stadig brug for hjælp?

Fandt du ikke de oplysninger, du ledte efter? Har du et problem, du skal have løst?

Få rådgivning om dine EU-rettigheder

Løs problemer med en offentlig myndighed

Footnote

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.