Navigacijska pot

Povej naprej 
	Facebook
  
	Twit it
  
	Povej naprej: Google+
  
	linkedIn

Delavci in upokojenci

Posodobitev : 16/10/2013

Družinski člani, ki niso državljani EU

Sorodniki in neregistrirani partner

Prebivanje v tujini do 3 mesecev

Vaš partner in sorodniki lahko prebivajo z vami v drugi državi članici EU. Če prebivajo z vami manj kot tri mesece, potrebujejo samo veljaven potni list in morda (odvisno, iz katere države prihajajo) tudi vstopni vizum.

Več o pogojih za pridobitev vizuma in morebitnih izjemah

Pred odhodom na diplomatsko-konzularnem predstavništvu države, v katero odhajate, preverite, ali družinski člani, ki niso državljani EU, potrebujejo vstopni vizum in koliko časa traja postopek.

Prijava prihoda

V nekaterih državah EU morajo vaši sorodniki in partner, ki niso državljani EU, svoj prihod prijaviti v razumnem roku. Če tega ne storijo, jim lahko pristojni organi naložijo kazen, denimo globo.

Pred odhodom v tujino zato priporočamo, da pri pristojnih nacionalnih organih preverite roke in pogoje za prijavo prihoda.

Vaš partner ali sorodniki bodo morda morali dokazati, da imajo pravico prebivati v tej državi (denimo, če jih ustavi policija), zato morajo imeti vedno pri sebi svoj potni list.

Če ga pozabijo doma, jim lahko v nekaterih državah naložijo globo ali jih začasno pridržijo, vendar jim samo zaradi tega ne smejo izreči ukrepa izgona.

Enaka obravnava

Vaše sorodnike in partnerja mora država članica med njihovim prebivanjem obravnavati kot državljane države prebivanja, zlasti glede zaposlitve, plačila, možnosti dostopa do dela, vpisa v šolo itd.

To velja tudi za turistične obiske, denimo ni jim treba plačati višjih cen za obisk muzejev ali pri nakupu avtobusnih vozovnic.

Izjema: Če ste upokojenec, lahko država EU določi, da vi in vaša družina prve tri mesece prebivanja ne boste upravičeni do denarne socialne pomoči.

Izgon

V izjemnih primerih lahko država prebivanja vašim sorodnikom ali partnerju, ki niso državljani EU, izreče ukrep izgona, vendar mora dokazati, da predstavljajo resno nevarnost za javni red, varnost države ali javno zdravje.

Prejeti morajo pisno odločitev o izgonu, v kateri morajo biti navedeni vzroki izgona ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Prebivanje v tujini, daljše od 3 mesecev

Delavci

Pristojni organi države EU, v kateri delate, bodo presodili, ali lahko vaši sorodniki oziroma partner, ki niso državljani EU, prebivajo z vami kot družinski člani, ker ste kot državljan EU zaposleni, samozaposleni ali napoteni na delo v državo za dlje kot tri mesece. Vsak primer bodo obravnavali posebej in pri odločanju upoštevali nacionalno ureditev.

Upokojenci

Če ste upokojenec, bodo pristojni organi presodili, ali lahko vaši sorodniki ali partner, ki niso državljani EU, v državi ostanejo dlje kot tri mesece, če vi in vaša družina izpolnjujete naslednje pogoje:

  • imate zadostne prihodke (iz katerega koli vira), ki omogočajo preživljanje brez denarne socialne pomoči,
  • imate ustrezno zdravstveno zavarovanje v zadevni državi.

Nacionalni organi ne smejo zahtevati, da je vaš dohodek višji od dohodka, pri katerem bi bila vaša družina upravičena do osnovne denarne socialne pomoči.

Dovoljenje za prebivanje

Vaš partner ali sorodniki, ki niso državljani EU, morajo prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje vložiti vtreh mesecih po prihodu (ponavadi na upravni enoti ali krajevni policijski postaji) . Za prijavo potrebujejo:

  • veljaven potni list,
  • vaše potrdilo o prijavi prebivanja ali drugo dokazilo o vašem prebivanju v tej državi,
  • dokazilo o sorodstvenem razmerju,
  • dokazilo, da jih preživljate ali da imajo resne zdravstvene težave, zaradi katerih morate zanje osebno skrbeti,
  • za partnerja: dokazilo, da je z vami v dolgotrajnem razmerju,

Upravni organi ne smejo zahtevati nobenih drugih dokumentov.

O izdaji dovoljenja za prebivanje za vaše sorodnike ali partnerja, ki niso državljani EU, morajo odločiti v šestih mesecih. Če tega ne storijo, se lahko obrnete na našo službo za pomoč.

Na zavrnitev prošnje se lahko vaši sorodniki ali partner pritožijo. Prejeti morajo pisno odločitev organov, v kateri so razložene posledice odločitve, razlogi zanjo ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Če organi prošnjo odobrijo, jim morajo izdati dovoljenje za prebivanje. Dovoljenje za prebivanje je pogosto brezplačno (ali pa stane toliko, kolikor stanejo osebne izkaznice za državljane).

Na dovoljenju za prebivanje mora biti jasno označeno, da je to dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana EU.

Dovoljenje za prebivanje se izda z veljavnostjo pet let (ali za vaše načrtovano krajše obdobje prebivanja), vendar boste morda morali prijaviti vsako morebitno spremembo naslova.

Vaš partner ali sorodniki, ki niso državljani EU, bodo morda morali dokazati, da imajo pravico prebivati v tej državi (denimo, če jih ustavi policija), zato morajo imeti vedno pri sebi svoj potni list in dovoljenje za prebivanje.

Če dokumente pozabijo doma, jim lahko v nekaterih državah naložijo globo ali jih začasno pridržijo, vendar jim samo zaradi tega ne smejo izreči ukrepa izgona.

Praktični primer

Hudo bolni sorodniki iz države zunaj EU lahko prebivajo z vami v EU

Francoz Karim se je preselil v Belgijo na enoletno prakso. Medtem je hudo zbolel njegov stric iz Alžirije. Karim, ki je njegov edini sorodnik, ga želi pripeljati v Belgijo, da bo lahko skrbel zanj, medtem ko bo stric opravljal različne zdravniške preglede.

Belgijske organe lahko zaprosi, naj stricu dovolijo prebivanje za dva meseca. Pri presoji bodo organi upoštevali zdravstveno stanje strica in dejstvo, da je Karim edini sorodnik.

Enaka obravnava

Med prebivanjem v drugi državi se vaš partner ali sorodniki, ki niso državljani EU, obravnavajo kot državljani države prebivanja, zlasti glede zaposlitve, plačila, možnosti dostopa do dela, vpisa v šolo itd.

Zahtevek za odhod/izgon

Vaš partner in sorodniki, ki niso državljani EU, lahko prebivajo z vami v drugi državi EU, dokler izpolnjujejo pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujejo več, lahko nacionalni organi zahtevajo, da zapustijo državo, vendar jim ne smejo izreči ukrepa izgona.

V izjemnih primerih jim lahko država prebivanja izreče ukrep izgona, vendar mora dokazati, da predstavljajo resno nevarnost za javni red ali varnost države.

Prejeti morajo pisno odločitev o izgonu ali zahtevo za zapustitev države, v kateri morajo biti navedeni razlogi za odločitev ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Smrt

Če državljan EU, ki zakonito prebiva v drugi državi članici, tam umre, preden pridobi pravico do stalnega prebivanja, lahko njegovi sorodniki in partner, ki niso državljani EU, ostanejo v tej državi, če so tam prebivali vsaj eno leto pred smrtjo državljana.

Vendar morajo družinski člani, ki niso državljani EU, tudi izpolnjevati enake pogoje za prebivanje kot državljani EU.

Pogoji in formalnosti:

Stalno prebivališče

Če vaši sorodniki ali partner, ki niso državljani EU, zakonito prebivajo v drugi državi EU neprekinjeno pet let, pridobijo pravico do stalnega prebivanja, enako kot bi jo vaš zakonski partner ali otroci (ki niso državljani EU).

Pravice, pogoji in formalnosti za zakonce in otroke, ki niso državljani EU

Potrebujete pomoč?

Potrebujete pomoč?

Niste našli želenih informacij? Ste naleteli na težave?

Nasveti glede vaših pravic

Reševanje težav z organi javne uprave

Footnote

razen zakonca, otrok in vnukov, staršev in starih staršev

Retour au texte en cours.

V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.

razen zakonca, otrok in vnukov, staršev in starih staršev

Retour au texte en cours.

razen zakonca, otrok in vnukov, staršev in starih staršev

Retour au texte en cours.

razen zakonca, otrok in vnukov, staršev in starih staršev

Retour au texte en cours.

V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Retour au texte en cours.

razen zakonca, otrok in vnukov, staršev in starih staršev

Retour au texte en cours.

razen zakonca, otrok in vnukov, staršev in starih staršev

Retour au texte en cours.