Navigointipolku

Jaa 
	Jaa Facebookissa
  
	Lähetä Twitteriin
  
	Jaa Google+:ssa
  
	Jaa LinkedInissa

Työssäkäyvät ja eläkeläiset

Päivitetty : 16/10/2013

Perheenjäsenet (muut kuin EU-kansalaiset)

Muut sukulaiset tai muu kuin rekisteröity kumppani

Enintään kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

Kumppanisi ja sukulaisesi voivat oleskella luonasi toisessa EU-maassa. Jos heidän oleskelunsa kestää alle kolme kuukautta, he tarvitsevat ainoastaan voimassa olevan passin ja joissakin tapauksissa lähtömaansa perusteella maahantuloviisumin.

Lue lisää viisumivaatimuksista ja mahdollisista poikkeuksista

Tarkista ennen lähtöäsi kohdemaasi konsulaatista, tarvitsevatko EU:n ulkopuolelta kotoisin olevat perheenjäsenesi maahantuloviisumia ja kuinka kauan sellaisen saaminen kestää.

Maassa oleskelusta ilmoittaminen

Jos sukulaisesi tai kumppanisi ei ole EU:n kansalainen, muutamissa EU-maissa hänen on ilmoitettava maassa oleskelustaan kohtuullisen ajan kuluessa. Muuten hänelle voidaan määrätä sakkoa.

Ennen kuin perheenjäsenesi muuttaa toiseen maahan, tarkista, mihin mennessä kansallisille viranomaisille on ilmoitettava maassa oleskelusta ja kuinka se tapahtuu.

Sukulaiseltasi tai kumppaniltasi saatetaan edellyttää maassaoleskeluoikeutensa todistamista milloin tahansa (esimerkiksi silloin, kun poliisi pysäyttää hänet), joten hänen on syytä pitää passia aina mukana.

Muutamissa EU-maissa passin unohtamisesta kotiin saattaa olla seurauksena sakkoa tai pidätys, mutta maasta karkottamiselle se ei vielä ole riittävä peruste.

Yhdenvertainen kohtelu

Uudessa asuinmaassasi perheenjäsentäsi on kohdeltava samoin kuin maan omia kansalaisia erityisesti silloin, kun kyseessä on esimerkiksi työhön pääsy, palkka-asiat, työskentelyn mahdollistavat avustukset tai kouluun ilmoittautuminen.

Edes matkailijoina maassa oleskelevilta ei saa periä korkeampia maksuja esimerkiksi museokäynneistä tai matkalipuista.

Poikkeus: Jos olet eläkeläinen, muutamissa EU-maissa sinulta ja perheeltäsi saatetaan evätä toimeentulotuki kolmen ensimmäisen maassaoleskelukuukautesi ajan.

Maastapoistaminen

Uusi asuinmaasi voi poikkeustapauksessa päättää poistaa maasta sellaisen sukulaisesi tai kumppanisi, joka ei ole EU:n kansalainen. Perusteena voi olla yleinen järjestys tai turvallisuus tai kansanterveys. Sukulaisesi tai kumppanisi on kuitenkin todistettavasti muodostettava vakava uhka.

Maastapoistamispäätös on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Yli kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

Työssäkäyvät

Jos olet EU:n kansalainen, joka on toisessa EU-maassa yli kolmen kuukauden ajan paikallisen työnantajan palveluksessa, ulkomaankomennuksella olevana työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana, työskentelymaasi viranomaiset arvioivat, annetaanko EU:n ulkopuolelta kotoisin oleville sukulaisillesi tai kumppanillesi oleskeluoikeus perheenjäseninä. Arviointi tehdään tapauskohtaisesti kansallisten edellytysten perusteella.

Eläkeläiset

Jos olet eläkeläinen, viranomaiset arvioivat, voiko EU:n ulkopuolelta kotoisin oleva sukulaisesi tai kumppanisi oleskella maassa yli kolmen kuukauden ajan, jos sinulla on (itseäsi ja perhettäsi varten)

  • riittävät tulot (mistä tahansa lähteestä), jotta et tarvitse toimeentulotukea
  • kattava sairausvakuutus uudessa asuinmaassasi.

Kansalliset viranomaiset eivät voi edellyttää tulojesi olevan suuremmat kuin kyseisessä maassa toimeentulotukeen oikeuttava summa.

Oleskelukortti

EU:n ulkopuolelta kotoisin olevan sukulaisesi tai kumppanisi on haettava viranomaisilta (yleensä kunnanvirastosta tai poliisiasemalta) oleskelukorttia kolmen kuukauden sisällämaahan saapumisestaan. Hakemista varten he tarvitsevat

  • voimassa olevan passin
  • sinun oleskeluoikeuden rekisteröintitodistuksesi tai muun asiakirjan, joka todistaa, että sinä asut kyseisessä maassa
  • todistus perhesuhteestanne
  • todistus siitä, että he ovat taloudellisesti riippuvaisia sinusta tai että vakavien terveydellisten syiden vuoksi sinun on huolehdittava heistä itse
  • kumppaneilta myös todiste pysyvän parisuhteen olemassaolosta.

Mitään muita asiakirjoja ei saa vaatia.

Viranomaisten on tehtävä päätös oleskelukortin myöntämisestä EU:n ulkopuolelta kotoisin olevalle sukulaisellesi tai kumppanillesi kuuden kuukauden kuluessa. Jos näin ei tapahdu, voit soittaa neuvontapalveluumme.

Jos hakemus hylätään, päätöksestä on mahdollisuus valittaa. Viranomaisten on annettava päätöksensä kirjallisena. Päätökselle on ilmoitettava perustelut ja siinä on kerrottava sen seurauksista sekä neuvottava, miten sukulaisesi tai kumppanisi voi valittaa päätöksestä ja mihin mennessä valitus on tehtävä.

Jos hakemus hyväksytään, sukulaisesi tai kumppanisi on saatava oleskelukortti. Oleskelukortin saa yleensä maksutta tai samaan hintaan, jolla maan omat kansalaiset voivat lunastaa henkilökortin.

Oleskelukortista olisi käytävä selkeästi ilmi, että se on EU:n kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti.

Oleskelukortin kuuluu olla voimassa viiden vuoden ajan (tai sinun oleskelusi ajan, jos aiot oleskella maassa lyhyemmän aikaa). Sinulta voidaan kuitenkin edellyttää, että ilmoitat osoitteenmuutoksista viranomaisille.

EU:n ulkopuolelta kotoisin olevalta sukulaiseltasi tai kumppaniltasi voidaan edellyttää maassaoleskeluoikeutensa todistamista milloin tahansa (esimerkiksi silloin, kun poliisi pysäyttää hänet), joten hänen on syytä pitää passia ja oleskelukorttia aina mukana.

Muutamissa EU-maissa passin unohtamisesta kotiin saattaa olla seurauksena sakkoa tai pidätys, mutta maasta karkottamiselle se ei vielä ole riittävä peruste.

Esimerkkitapaus

Voit saada pyynnöstä EU:n ulkopuolella asuvan vakavasti sairaan sukulaisesi luoksesi asumaan

Ranskalainen Karim on muuttanut Belgiaan vuoden kestävää työharjoittelua varten. Karimin algerialainen setä on sairastunut vakavasti. Sedällä ei ole Karimin lisäksi muita sukulaisia, minkä vuoksi Karim haluaa saada hänet luokseen Belgiaan, jotta hän voi huolehtia sedästään, kun tälle tehdään kokeita.

Karim voi pyytää Belgian viranomaisilta sedälleen kahden kuukauden oleskeluoikeutta. Päätöstä tehdessään viranomaiset ottavat huomioon sekä sedän terveydentilan että sen, että Karim on hänen ainoa sukulaisensa.

Yhdenvertainen kohtelu

Uudessa asuinmaassasi EU:n ulkopuolelta kotoisin olevaa sukulaistasi tai kumppaniasi on kohdeltava samoin kuin maan omia kansalaisia erityisesti silloin, kun kyseessä on esimerkiksi työhön pääsy, palkka-asiat, työskentelyn mahdollistavat avustukset tai kouluun ilmoittautuminen.

Poistumiskehotus/maastapoistaminen

EU:n ulkopuolelta kotoisin oleva sukulaisesi tai kumppanisi saa oleskella luonasi toisessa EU-maassa niin kauan kuin hän täyttää asumisen ehdot.  Jos ehdot eivät enää täyty, kansalliset viranomaiset saattavat antaa maastapoistumiskehotuksen, mutta karkottaminen ei ole mahdollista.

Poikkeustapauksissa uusi asuinmaasi saattaa päättää poistaa perheenjäsenesi maasta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, mutta vain siinä tapauksessa, että hän muodostaa todistettavasti erittäin vakavan uhan.

Maastapoistamispäätös tai poistumiskehotus on annettava kirjallisena. Päätökselle on ilmoitettava perustelut ja siinä on neuvottava, miten sukulaisesi tai kumppanisi voi valittaa päätöksestä ja mihin mennessä se on tehtävä.

Kuolema

Jos olet asunut laillisesti toisessa EU-maassa ja kuolet ennen pysyvän oleskeluoikeuden saamista, EU:n ulkopuolelta kotoisin oleva sukulaisesi tai kumppanisi voi mahdollisesti jäädä maahan, jos hän on asunut siellä vähintään vuoden ennen kuolemaasi.

Maahan jääminen on mahdollista vain, jos EU:n ulkopuolelta kotoisin olevat perheenjäsenesi täyttävät myös samat oleskelun ehdot kuin EU:n kansalaisetkin.

Tarkista, mitkä ehdot ja muodollisuudet koskevat seuraavia:

Pysyvä oleskelu

Jos EU:n ulkopuolelta kotoisin oleva sukulaisesi tai kumppanisi on asunut laillisesti toisessa EU-maassa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan, hän saa automaattisesti pysyvän oleskeluoikeuden samalla tavalla kuin EU:n ulkopuolelta kotoisin oleva puolisosi tai lapsesi.

Tarkista EU:n ulkopuolelta kotoisin oleviin puolisoihin ja lapsiin sovellettavat oikeudet, ehdot ja muodollisuudet

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?

Etkö löytänyt etsimääsi tietoa? Onko sinulla ongelma vailla ratkaisua?

Neuvontapalvelu kertoo oikeuksistasi EU:ssa

Apua julkisten elinten kanssa ilmenneiden ongelmien ratkaisuun

Footnote

muu kuin puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi

Retour au texte en cours.

Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

Retour au texte en cours.

muu kuin puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi

Retour au texte en cours.

muu kuin puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi

Retour au texte en cours.

muu kuin puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi

Retour au texte en cours.

Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

Retour au texte en cours.

muu kuin puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi

Retour au texte en cours.

muu kuin puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi

Retour au texte en cours.