Διαδρομή πλοήγησης

Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
  
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
  
	Διαδώστε το στο google+
  
	Μοιραστείτε το στο linkedIn

Eργαζόμενοι και συνταξιούχοι

Επικαιροποίηση : 16/10/2013

Μέλη της οικογένειας, πολίτες χωρών εκτός ΕΕ

Λοιποί συγγενείς /μη δηλωμένος/-η σύντροφος

Διαμονή στο εξωτερικό μέχρι 3 μήνες

Ο/η σύντροφος και οι συγγενείς σας μπορούν να ζήσουν μαζί σας σε άλλη χώρα της ΕΕ. Εφόσον μείνουν λιγότερο από 3 μήνες, χρειάζονται μόνο ισχύον διαβατήριο και, μερικές φορές, ανάλογα με τη χώρα από την οποία προέρχονται, θεώρηση διαβατηρίου (βίζα ).

Περισσότερα για τις βίζες και τις ενδεχόμενες εξαιρέσεις.

Προτού αναχωρήσετε για τη νέα σας χώρα, ενημερωθείτε από το προξενείο της αν τα μέλη της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ χρειάζονται βίζα και πόσο διάστημα απαιτείται για την έκδοσή της.

Δήλωση παρουσίας

Ορισμένες χώρες της ΕΕ απαιτούν από τους συγγενείς ή τον/τη σύντροφό σας, υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ, να δηλώσουν την παρουσία τους εντός λογικού χρονικού διαστήματος από την άφιξή τους και αν δεν συμμορφωθούν μπορεί να τους επιβάλουν κυρώσεις, όπως πρόστιμο.

Πριν από τη μετάβασή τους στη νέα χώρα θα πρέπει να ενημερωθείτε από τις εθνικές αρχές για τις προθεσμίες και τους όρους που διέπουν τη δήλωση παρουσίας.

Επειδή ίσως οι συγγενείς ή ο/η σύντροφός σας χρειαστεί να αποδείξουν (π.χ. στην αστυνομία) ανά πάσα στιγμή ότι έχουν το δικαίωμα να ζουν στη συγκεκριμένη χώρα, θα πρέπει να έχουν πάντοτε μαζί τους το διαβατήριό τους .

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, μπορεί να τους επιβληθεί πρόστιμο ή προσωρινή κράτηση αν έχουν αφήσει το διαβατήριο στο σπίτι, δεν μπορούν όμως να απελαθούν μόνο γι'αυτό.

Ίση μεταχείριση

Καθόλη τη διάρκεια της διαμονής τους θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υπήκοοι της χώρας, ιδίως όσον αφορά την εργασία, τις αμοιβές, τα μέσα που διευκολύνουν την πρόσβαση στην εργασία, την εγγραφή σε σχολείο, κ.λπ.

Ακόμη και αν μένουν ως τουρίστες, δεν θα πρέπει για παράδειγμα να πληρώνουν υψηλότερα ποσά για την επίσκεψη μουσείων ή την αγορά εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κ.λπ.

Εξαίρεση: Αν είστε συνταξιούχος, ίσως ορισμένες χώρες της ΕΕ να μη χορηγήσουν σε σας και την οικογένειά σας εισοδηματική ενίσχυση κατά τους 3 πρώτους μήνες της διαμονής σας στην εν λόγω χώρα.

Απέλαση

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να απελάσει τους συγγενείς ή τον/τη σύντροφό σας, υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ,  για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, αλλά μόνον αν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτοί αποτελούν σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως, να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς και μέχρι πότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή για ακύρωσή της.

Διαμονή στο εξωτερικό για περισσότερους από 3 μήνες

Εργαζόμενοι

Οι αρχές της χώρας ΕΕ στην οποία εργάζεστε θα εξετάσουν αν θα πρέπει να δοθεί στον/στη σύντροφό σας/ στους συγγενείς σας, υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ, άδεια διαμονής ως μελών της οικογένειάς σας (επειδή εσείς είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ και εργάζεστε στη χώρα αυτή ως μισθωτός, αυτοαπασχολούμενος ή με απόσπαση για περισσότερους από 3 μήνες). Η εξέταση θα γίνει με βάση τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις και για κάθε περίπτωση χωριστά.

Συνταξιούχοι

Αν είστε συνταξιούχος, οι αρχές θα εξετάσουν αν ο/η σύντροφος/οι συγγενείς σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, μπορούν να μείνουν περισσότερο από 3 μήνες, εφόσον διαθέτετε (για σας και την οικογένειά σας):

  • επαρκές εισόδημα (από οποιαδήποτε πηγή) που σας επιτρέπει να ζείτε χωρίς να χρειάζεστε εισοδηματική ενίσχυση 
  • πλήρη υγειονομική ασφάλιση σ'αυτή τη χώρα.

Οι εθνικές αρχές δεν μπορούν να θέσουν ως όρο το εισόδημά σας να είναι μεγαλύτερο από εκείνο που δικαιολογεί την καταβολή ενίσχυσης του βασικού εισοδήματος της οικογένειάς σας στην εν λόγω χώρα.

Κάρτα διαμονής

Οι συγγενείς  ή  ο/η σύντροφός σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, θα πρέπει να ζητήσουν την έκδοση κάρτας διαμονής από τις αρχές (συνήθως το δημαρχείο ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα) εντός 3 μηνών από την άφιξή τους. Για τον σκοπό αυτό θα χρειαστούν:

  • ισχύον διαβατήριο
  • το δικό σας πιστοποιητικό εγγραφής ή οποιοδήποτε άλλο  αποδεικτικό διαμονής σας στην εν λόγω χώρα
  • απόδειξη της οικογενειακής τους σχέσης μαζί σας
  • απόδειξη ότι εξαρτώνται από σας ή ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας που σας επιβάλλουν να αναλάβετε τη φροντίδα τους
  • για συντρόφους, απόδειξη της μακροχρόνιας σχέσης.

Δεν επιτρέπεται να ζητηθούν άλλα έγγραφα.

Οι αρχές θα πρέπει να αποφασίσουν εντός 6 μηνών αν θα εκδώσουν ή όχι την κάρτα διαμονής για τους συγγενείς ή τον/τη σύντροφό σας, υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ. Αν δεν το πράξουν, μπορείτε να απευθυνθείτε στις υπηρεσίες παροχής βοήθειας της ΕΕ.

Αν η αίτησή τους απορριφθεί, μπορούν να ασκήσουν προσφυγή κατά της απόφασης. Οι αρχές πρέπει να κοινοποιήσουν την απόφασή τους εγγράφως, αναφέροντας τους λόγους στους οποίους βασίζεται η απόφαση και τις επιπτώσεις για τον/τη σύντροφο ή τους συγγενείς σας και ορίζοντας πώς αυτοί μπορούν να ασκήσουν προσφυγή και μέχρι πότε κατά της απόφασης αυτής.

Αν η αίτησή τους γίνει αποδεκτή, θα πρέπει να εκδοθεί η κάρτα διαμονής. Οι κάρτες διαμονής εκδίδονται συχνά δωρεάν (ή έναντι ποσού ίσου με αυτό που απαιτείται για την έκδοση δελτίων ταυτότητας για τους υπηκόους της χώρας).

Η κάρτα διαμονής πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι πρόκειται για κάρτα διαμονής μέλους οικογένειας υπηκόου της ΕΕ.

Η κάρτα διαμονής πρέπει να ισχύει για 5 χρόνια (ή για τη διάρκεια της δικής σας προβλεπόμενης διαμονής στη χώρα αυτή, αν αυτή είναι μικρότερη), και ενδεχομένως να υποχρεούστε να δηλώνετε κάθε αλλαγή διεύθυνσης στις αρχές.

Επειδή ίσως οι συγγενείς ή ο/η σύντροφός σας υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ χρειαστεί να αποδείξουν (π.χ. στην αστυνομία) ανά πάσα στιγμή ότι έχουν το δικαίωμα να ζουν στη συγκεκριμένη χώρα, θα πρέπει να έχουν πάντοτε μαζί τους το διαβατήριο και την κάρτα διαμονής τους.

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, μπορεί να τους επιβληθεί πρόστιμο ή προσωρινή κράτηση αν έχουν αφήσει το διαβατήριο στο σπίτι, δεν μπορούν όμως να απελαθούν μόνο γι'αυτό.

Μια αληθινή ιστορία

Μπορείτε να ζητήσετε να επιτραπεί σε σοβαρά ασθενή συγγενή σας υπήκοο χώρας εκτός ΕΕ να ζήσει μαζί σας

Ο Καρίμ, γάλλος υπήκοος, μετακόμισε στο Βέλγιο για να εργαστεί ένα έτος ως ασκούμενος. Όταν ο αλγερινός θείος του αρρώστησε σοβαρά, ο Καρίμ, ως ο μόνος συγγενής του, θέλησε να τον καλέσει να μείνει μαζί του στο Βέλγιο ώστε να μπορεί να τον φροντίσει κατά τη διεξαγωγή ποικίλων ιατρικών εξετάσεων.

Μπορεί να ζητήσει από τις βελγικές αρχές να επιτρέψουν στον θείο του να μείνει στη χώρα για 2 μήνες. Για την έκδοση της απόφασής τους, οι αρχές θα λάβουν υπόψη τόσο τα προβλήματα υγείας του θείου όσο και ότι ο Καρίμ είναι ο μόνος του συγγενής.

Ίση μεταχείριση

Κατά τη διαμονή τους στη νέα σας χώρα, ο/η σύντροφος/οι συγγενείς σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υπήκοοι της χώρας, ιδίως όσον αφορά την εργασία, τις αμοιβές, τα μέσα που διευκολύνουν την πρόσβαση στην εργασία, την εγγραφή σε σχολείο, κ.λπ.

Εντολή εγκατάλειψης της χώρας / Απέλαση

Οι συγγενείς ή ο/η σύντροφός σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, μπορούν να ζουν μαζί σας σε άλλη χώρα της ΕΕ, για όσο διάστημα πληρούν τους όρους διαμονής. Αν πάψουν να πληρούν αυτούς τους όρους, οι εθνικές αρχές μπορούν να τους ζητήσουν να εγκαταλείψουν τη χώρα, δεν μπορούν όμως να τους απελάσουν.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να αποφασίσει να τους απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, αλλά μόνον αν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτοί αποτελούν πολύ σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης ή η εντολή εγκατάλειψης της χώρας πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως, να αναφέρει τους λόγους της απόρριψης και να ορίζει πώς και μέχρι πότε μπορούν να ασκήσουν προσφυγή κατά της απόφασης αυτής.

Θάνατος

Εάν ζείτε νόμιμα σε άλλη χώρα της ΕΕ και αποβιώσετε προτού να αποκτήσετε το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εκεί, ο/η σύντροφος και οι συγγενείς σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, μπορούν να μείνουν στην εν λόγω χώρα αν πριν από τον θάνατό σας είχαν συμπληρώσει ήδη ένα τουλάχιστον έτος διαμονής εκεί.

Για να μπορούν να μείνουν, τα μέλη της οικογένειάς σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ πρέπει επίσης να πληρούν τους ίδιους όρους διαμονής με τους υπηκόους της ΕΕ.

Δείτε τους όρους και τις διατυπώσεις για:

Μόνιμη διαμονή

Αφού ζήσουν νόμιμα σε άλλη χώρα της ΕΕ επί 5 χρόνια χωρίς διακοπή, οι συγγενείς και ο/η σύντροφός σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, αποκτούν αυτόματα το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εκεί, ακριβώς όπως και ο/η σύζυγος και τα παιδιά σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ.

Δείτε: Δικαιώματα, όροι και διατυπώσεις για συζύγους και παιδιά, υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ

Χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια;

Χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια;

Δεν βρήκατε τις πληροφορίες που ζητάτε; Έχετε κάποιο πρόβλημα που θέλετε να επιλύσετε;

Μάθετε για τα δικαιώματα που έχετε ως ευρωπαίος πολίτης

Προβλήματα με δημόσιες αρχές

Footnote

εκτός συζύγου, τέκνων, γονέων, εγγονών και παππούδων

Retour au texte en cours.

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.

εκτός συζύγου, τέκνων, γονέων, εγγονών και παππούδων

Retour au texte en cours.

εκτός συζύγου, τέκνων, γονέων, εγγονών και παππούδων

Retour au texte en cours.

εκτός συζύγου, τέκνων, γονέων, εγγονών και παππούδων

Retour au texte en cours.

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.

εκτός συζύγου, τέκνων, γονέων, εγγονών και παππούδων

Retour au texte en cours.

εκτός συζύγου, τέκνων, γονέων, εγγονών και παππούδων

Retour au texte en cours.