Sti

Del på 
	Del på Facebook
  
	Send til Twitter
  
	Del på google+
  
	Del på linkedIn

Arbejdstagere og pensionister

Opdateret : 16/10/2013

Familiemedlemmer fra lande uden for EU

Mine øvrige slægtninge/min samlever

Udlandsophold i op til 3 måneder

Din samlever og dine slægtninge kan bo hos dig i et andet EU-land. Hvis de opholder sig hos dig i op til 3 måneder er det tilstrækkeligt med et gyldigt pas og nogle gange, afhængigt af hvilket land de er fra, et indrejsevisum.

Mere om kravene for indrejsevisum og mulige undtagelser.

Inden afrejse bør du undersøge ved konsulatet i det land, du rejser til, om dine familiemedlemmer fra lande uden for EU har brug for et indrejsevisum, og hvor lang tid det vil tage at få et.

Anmeldelse af tilstedeværelse

Nogle EU-lande kræver, at dine slægtninge fra lande uden for EU anmelder deres tilstedeværelse inden for en rimelig frist efter ankomst, og kan idømme dem straf i form af f.eks. en bøde, hvis de undlader dette.

Inden de rejser til det nye land, bør I undersøge fristerne og relevante betingelser for anmeldelse af tilstedeværelse hos de nationale myndigheder.

Dine slægtninge eller din partner kan på et hvilket som helst tidspunkt blive bedt om at bevise, at de har ret til at bo i landet (f.eks. hvis de bliver stoppet af politiet), og de bør derfor have deres pas på sig hele tiden.

I nogle EU-lande kan de få en bøde eller blive midlertidigt tilbageholdt, hvis de lader deres pas ligge hjemme, men de kan ikke udvises af den grund.

Ligebehandling

De skal under deres ophold behandles på lige fod med statsborgere i landet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, arbejdsformidling, indskrivning i skoler osv.

Selv hvis de opholder sig i landet som turister, må de ikke afkræves en højere pris for museumsbesøg, transportbilletter o.lign.

Undtagelse: Hvis du er pensioneret, kan nogle EU-lande beslutte ikke at yde indkomststøtte til dig og din familie i de første 3 måneder af jeres ophold.

Udvisning

Dit nye land kan i sjældne tilfælde beslutte at udvise dine slægtninge eller din partner fra lande uden for EU af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed – men kun hvis de kan bevise, at de udgør en meget alvorlig trussel.

De skal have en skriftlig meddelelse om en sådan beslutning om udvisning. Den skal indeholde alle grundene til afslaget og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Udlandsophold i mere end 3 måneder

Arbejdstagere

Myndighederne i det EU-land, du arbejder i, vurderer, om dine slægtninge eller din partner fra lande uden for EU må opholde sig i landet som dine familiemedlemmer (fordi du er en EU-borger, der er ansat, udstationeret eller arbejder som selvstændig i landet i over 3 måneder). Beslutningen vil blive truffet fra sag til sag på basis af de nationale betingelser.  

Pensionister

Hvis du er pensioneret, vil myndighederne vurdere, om dine slægtninge eller din partner fra lande uden for EU må blive i over 3 måneder, hvis du (for dig og hele din familie):

  • har en tilstrækkelig indkomst (fra hvad som helst) til at leve uden indkomststøtte
  • har en omfattende sygesikring i værtslandet.

De nationale myndigheder må ikke kræve, at din indkomst er højere end det niveau, der berettiger din familie til grundlæggende indkomststøtte i landet.

Opholdskort

Dine slægtninge eller din partner fra lande uden for EU skal anmode om en opholdstilladelse hos myndighederne (ofte rådhuset eller den lokale politistation) senest 3 måneder efter deres ankomst. For at gøre dette, har de brug for:

  • et gyldigt pas
  • dit bevis for registrering eller andet bevis på, at du er bosiddende i landet
  • bevis for den familiemæssige tilknytning til dig
  • bevis for, at de afhænger økonomisk af dig, eller at alvorlige sundhedsmæssige årsager kræver, at du tager dig personligt af dem 
  • for partnere, bevis på jeres langvarige forhold.

Du kan ikke afkræves andre dokumenter.

Myndighederne skal træffe deres afgørelse om udstedelse af opholdskort til dine slægtninge eller din partner fra lande uden for EU inden for 6 måneder. Gør de ikke det, kan du ringe til vores hjælpetjeneste.

Hvis deres ansøgning afvises, kan de klage. Myndighederne skal give dem en skriftlig afgørelse, der indeholder alle grundene til beslutningen og konsekvenserne heraf og angiver, hvordan dine slægtninge eller din partner kan klage, samt fristen for at klage.

Hvis deres ansøgning godkendes, bør de få udstedt et opholdskort. Opholdskort udstedes ofte gratis (eller til samme pris som identitetskort for statsborgere).

Det skal fremgå klart af opholdskortet, at kortholder er familiemedlem til en EU-borger.

Opholdskortet skal være gyldigt i 5 år (eller i dit opholds planlagte varighed, hvis kortere), men en eventuel adresseændring kan skulle anmeldes til myndighederne.

Dine slægtninge eller din partner fra lande uden for EU kan på et hvilket som helst tidspunkt blive bedt om at bevise, at de har ret til at bo i landet (f.eks. hvis de bliver stoppet af politiet), og de bør derfor have deres pas og deres opholdskort på sig hele tiden.

I nogle EU-lande kan de få en bøde eller blive midlertidigt tilbageholdt, hvis de lader deres pas ligge hjemme, men de kan ikke udvises af den grund.

Sagseksempel

Du kan anmode om at blive sammenført med alvorligt syge slægtninge fra lande uden for EU

Karim, der er fransk, er flyttet til Belgien, hvor han skal være i praktik i et år. Hans onkel fra Algeriet er blevet alvorligt syg. Karim er hans eneste slægtning og ønsker derfor, at onklen skal komme til Belgien, så han kan passe på ham, mens han får taget nogle prøver.

Han kan anmode de belgiske myndigheder om at lade onklen blive i 2 måneder. Myndighederne tager både hensyn til sundhedsproblemerne og det faktum, at Karim er den eneste slægtning, når de træffer deres afgørelse.

Ligebehandling

Dine slægtninge eller din partner fra lande uden for EU skal under deres ophold i landet behandles på lige fod med statsborgere i landet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, arbejdsformidling, indskrivning i skoler osv.

Anmodning om udrejse/udvisning

Dine slægtninge eller din partner fra lande uden for EU kan blive boende hos dig i landet, så længe de opfylder betingelserne for ophold. Hvis det ikke længere er tilfældet, kan de nationale myndigheder anmode dem om at forlade landet - men de kan ikke udvise dem.

I sjældne tilfælde kan landet beslutte at udvise dem af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis man kan bevise, at de udgør en meget alvorlig trussel.

Beslutningen om udvisning eller anmodningen om udrejse skal meddeles dem skriftligt og indeholde alle grundene og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Dødsfald

Hvis du boede lovligt  i et andet EU-land og døde, inden du havde fået permanent opholdstilladelse, må dine slægtninge eller din partner fra lande uden for EU blive, hvis de har boet der i mindst 1 år inden din død.

For at kunne blive skal dine familiemedlemmer fra lande uden for EU også opfylde de samme betingelser for opholdstilladelse som EU-borgere.

Undersøg rettigheder og formaliteter for:

Permanent ophold

Efter at have boet lovligt i det nye EU-land i 5 år i træk opnår dine slægtninge eller din partner fra lande uden for EU automatisk permanent opholdsret, på samme måde som din ægtefælle og dine børn fra lande uden for EU gør det.

Undersøg rettigheder, betingelser og formaliteter for ægtefæller og børn fra lande uden for EU

Har du stadig brug for hjælp?

Har du stadig brug for hjælp?

Fandt du ikke de oplysninger, du ledte efter? Har du et problem, du skal have løst?

Få rådgivning om dine EU-rettigheder

Løs problemer med en offentlig myndighed

Footnote

ud over din ægtefælle, dine (børne)børn og (bedste)forældre

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.

ud over din ægtefælle, dine (børne)børn og (bedste)forældre

Retour au texte en cours.

ud over din ægtefælle, dine (børne)børn og (bedste)forældre

Retour au texte en cours.

ud over din ægtefælle, dine (børne)børn og (bedste)forældre

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.

ud over din ægtefælle, dine (børne)børn og (bedste)forældre

Retour au texte en cours.

ud over din ægtefælle, dine (børne)børn og (bedste)forældre

Retour au texte en cours.