Sökväg

Uppdaterat : 20/08/2015

living-abroad

Arbetstagares och pensionärers anhöriga som inte är EU-medborgare

Om du är EU-medborgare och flyttar till ett annat EU-land för att bo eller arbeta där, gör EU:s regler det enklare för din familj att följa med dig. På den här sidan kan du läsa om hur din familj kan flytta med dig.

EU:s regler gäller dock inte om du är EU-medborgare och bor kvar i ditt hemland. Då gäller nationella regler.

Make/maka, barn och föräldrar

Här du kan du läsa om vad som gäller för dina anhöriga som inte är EU-medborgare om de vill flytta med dig till ett annat EU-land.

Stanna upp till tre månader

Dina nära anhöriga - make eller maka, barn, barnbarn, föräldrar och mor- och farföräldrar - får bo med dig i ett annat EU-land. Om de stannar högst tre månader behöver de bara ett giltigt pass och i vissa fall, beroende på vilket land de kommer från, ett inresevisum.

Läs mer om visumkraven

Innan du åker bör du kontakta konsulatet English för det land du ska resa till för att ta reda på om dina anhöriga behöver ett visum och hur lång tid det tar att få det.

Anmäl närvaro

Vissa EU-länder kräver att dina anhöriga anmäler sin närvaro inom en rimlig tid.

Innan de reser till landet bör de därför höra med landets myndigheter vilken tidsfrist och andra villkor som gäller.

Tänk på att de alltid ska ha med sig sitt pass.

I vissa EU-länder kan man få böta eller tillfälligt tas i förvar om man lämnar passet hemma, men man kan inte bli utvisad.

Likabehandling

Under sin vistelse bör dina anhöriga behandlas på samma sätt som landets medborgare, till exempel när det gäller jobb, lön, skolgång m.m.

De ska heller inte behöva betala högre inträde på museer eller dyrare bussbiljetter.

Undantag: Om du är pensionär kan vissa EU-länder besluta att inte bevilja dig eller din familj några bidrag de första tre månaderna i landet.

Utvisning

Ditt nya land kan i mycket speciella fall utvisa dina anhöriga som inte är EU-medborgare av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa - men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när de kan överklaga.

Stanna längre än tre månader

Arbetstagare

Om du jobbar i ett annat land - som anställd, egenföretagare eller utsänd - kan dina nära anhöriga som inte är EU-medborgare också bo där utan att behöva uppfylla några andra villkor.

Pensionärer

Om du är pensionär och bor i ett annat land kan din familj också bo där om du har (för dig själv och hela din familj)

 • tillräckliga medel för att försörja er utan bidrag
 • en heltäckande sjukförsäkring som gäller i landet.

Myndigheterna kan inte kräva att din inkomst ska vara högre än den bidragsgrundande inkomsten i landet.

Uppehållskort

Dina nära anhöriga (make/maka, barn, barnbarn, föräldrar och mor- eller farföräldrar) som inte är EU-medborgare måste ansöka om ett uppehållskort hos myndigheterna i det nya landet (ofta kommunen eller polisen) inom tre månader.

Ta reda på hur du skaffar ett uppehållskort för anhöriga som inte är EU-medborgare.

Likabehandling

Under sin vistelse i det nya landet bör din familj behandlas på samma sätt som landets medborgare, till exempel när det gäller jobb, lön, skolgång m.m.

Krav på att lämna landet

Dina anhöriga från ett land utanför EU får bo med dig i ett annat EU-land så länge de uppfyller villkoren för uppehållsrätt. Om de inte längre gör det kan myndigheterna kräva att de lämnar landet - men de kan inte bli utvisade.

I mycket speciella fall kan ditt nya hemland utvisa dem av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa - men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när de kan överklaga.

Exempel från verkligheten

Dina familjemedlemmar från ett land utanför EU har också rättigheter i EU

Irina är tysk och bor i Storbritannien. Hennes ryska mamma ansökte om ett uppehållskort i Storbritannien och måste då lämna in sitt pass.

De brittiska myndigheterna sa att det kunde ta upp till ett år att utfärda uppehållskortet. Irinas mamma var rädd för att hon inte skulle kunna åka till Ryssland över julen eller resa tillbaka till Storbritannien efteråt om hon inte fick tillbaka passet i tid.

Uppehållsrätten för anhöriga som inte är EU-medborgare innebär att myndigheterna måste utfärda deras uppehållskort inom sex månader och att de inte kan behålla passet under den tiden.

Om du dör

Om du bor lagligt i ett annat EU-land, och dör innan du har fått permanent uppehållsrätt, får dina anhöriga som inte är EU-medborgare stanna i landet om de bott där minst ett år före din bortgång.

Men de måste också uppfylla samma villkor för uppehållsrätt som EU-medborgare.

Läs om villkor och formaliteter för

 • suomi English

Skilsmässa

Om du skiljer dig innan du har permanent uppehållsrätt i landet (vilket kräver att du bott där i fem år), får dina anhöriga som inte är EU-medborgare stanna om

 • de har bott där i minst ett år, och
 • ni varit gifta i minst tre år innan ni ansökte om skilsmässa.

Men de måste också uppfylla samma villkor för uppehållsrätt som EU-medborgare.

Läs om villkor och formaliteter för

 • i diritti, le condizioni e le formalità in materia di soggiorno applicabili al coniuge suomi English

Permanent uppehållsrätt

Om dina anhöriga som inte är EU-medborgare har bott lagligt i ett annat EU-land i fem år, har de automatiskt permanent uppehållsrätt där utan några ytterligare villkor - även om de inte arbetar eller om de är beroende av bidrag.

De får dock göra vissa avbrott i femårsperioden:

 • Tillfälliga avbrott på mindre än sex månader per år
 • Längre avbrott för obligatorisk militärtjänstgöring
 • En sammanhängande frånvaro på högst ett år av angelägna skäl, t.ex. graviditet och förlossning, allvarlig sjukdom, arbete, yrkesutbildning eller utstationering till ett annat land.

De ska ha samma rättigheter, förmåner och fördelar som landets invånare.

Om de bor utanför landet mer än två år i rad kan de förlora sin permanenta uppehållsrätt.

Arbetstagare

Om du är anställd eller egenföretagare i ett annat EU-land och dör innan du har fått permanent uppehållsrätt i landet kan dina anhöriga som inte är EU-medborgare ha rätt att stanna permanent om

 • dödsfallet berodde på en arbetsolycka eller arbetssjukdom, eller
 • du före dödsfallet hade bott i landet i minst två år utan avbrott.

Permanent uppehållskort

Läs om hur du får ett permanent uppehållskort som styrker din rätt till bosättning.

Krav på att lämna landet

Dina anhöriga från ett land utanför EU får bo med dig i ett annat EU-land så länge de uppfyller villkoren för uppehållsrätt. Om de inte längre gör det kan myndigheterna kräva att de lämnar landet - men de kan inte bli utvisade.

I mycket speciella fall kan ditt nya hemland utvisa dem av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa - men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när de kan överklaga.

Registrerad partner

En del EU-länder jämställer registrerade partnerskap med äktenskap. Då bör du kontrollera reglerna för uppehållsrätt för makar.

Andra EU-länder jämställer inte registrerade partnerskap med äktenskap. Då bör du kontrollera reglerna för uppehållsrätt för andra anhöriga.

Läs mer om erkännande av registrerade partnerskap i EU.

Partner och andra anhöriga

Stanna upp till tre månader

Din partner och andra släktingar får bo med dig i ett annat EU-land. Om de stannar högst tre månader behöver de bara ett giltigt pass och i vissa fall, beroende på vilket land de kommer från, ett inresevisum.

Läs mer om visumkraven

Innan du åker bör du kontakta konsulatet för det land du ska resa till och ta reda på om dina anhöriga behöver ett visum och hur lång tid det tar att få det.

Anmäl närvaro

Vissa EU-länder kräver att dina anhöriga eller din partner anmäler sin närvaro inom en rimlig tid.

Innan de reser in i landet bör de därför höra med landets myndigheter vilken tidsfrist och andra villkor som gäller.

Eftersom dina släktingar eller din partner när som helst kan behöva visa att de har rätt att bo i landet (om de skulle stoppas av polisen) ska de alltid ha med sig sitt pass.

I vissa EU-länder kan man få böta eller tillfälligt tas i förvar om man lämnar passet hemma, men man kan inte bli utvisad.

Likabehandling

Under sin vistelse bör dina anhöriga behandlas på samma sätt som landets medborgare, till exempel när det gäller jobb, lön eller skolgång.

De ska heller inte behöva betala högre inträde på museer eller dyrare bussbiljetter.

Undantag: Om du är pensionär kan vissa EU-länder besluta att inte bevilja dig eller din familj några bidrag de första tre månaderna i landet.

Utvisning

Ditt nya land kan i mycket speciella fall utvisa din partner eller andra anhöriga som inte är EU-medborgare av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa - men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när de kan överklaga.

Stanna längre än tre månader

Arbetstagare

Myndigheterna i det EU-land där du arbetar avgör om din partner eller släkting har rätt att stanna där som din familjemedlem (om du är EU-medborgare och har arbetat, varit utsänd eller egenföretagare i mer än tre månader). Beslutet grundar sig på landets villkor och på era särskilda omständigheter.

Pensionärer

Om du är pensionär kan din partner eller släktng få stanna längre än tre månader om du har (för dig och din familj)

 • tillräcklig inkomst eller andra medel så att du kan försörja er utan bidrag
 • en heltäckande sjukförsäkring som gäller i landet.

Myndigheterna kan inte kräva att din inkomst ska vara högre än den bidragsgrundande inkomsten i landet.

Uppehållskort

Din partner eller släkting som inte är EU-medborgare ska ansöka om ett uppehållskort hos myndigheterna (ofta kommunen eller polisen) inom tre månader.

Ta reda på hur du skaffar ett uppehållskort för anhöriga som inte är EU-medborgare.

Likabehandling

Under sin vistelse i det nya landet bör din partner eller släkting behandlas på samma sätt som landets medborgare, till exempel när det gäller jobb, lön eller skolgång.

Krav på att lämna landet

Din partner eller dina släktingar får bo med dig i ett annat EU-land så länge de uppfyller villkoren för uppehållsrätt. Om de inte längre gör det kan myndigheterna kräva att de lämnar landet - men de kan inte bli utvisade.

I mycket speciella fall kan ditt nya hemland utvisa dem av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa - men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när de kan överklaga.

Om du dör

Om du bor lagligt i ett annat EU-land, och dör innan du har fått permanent uppehållsrätt, får dina anhöriga från länder utanför EU stanna i landet om de har bott där minst ett år före din bortgång.

Men de måste också uppfylla samma villkor för uppehållsrätt som EU-medborgare.

Läs om villkor och formaliteter för

Permanent uppehållsrätt

Om din partner eller andra anhöriga som inte är EU-medborgare har bott lagligt i ett annat EU-land i fem år utan längre avbrott får de automatiskt permanent uppehållsrätt där, på samma sätt som din make/maka eller barn från ett land utanför EU skulle få.

Läs om rättigheter, villkor och formaliteter för makar och barn som inte är EU-medborgare.

Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd

  I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

  Retour au texte en cours.

  I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

  Retour au texte en cours.

  som inte är make/maka, barn, barnbarn, förälder eller mor- eller farförälder

  Retour au texte en cours.

  I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

  Retour au texte en cours.

  som inte är make/maka, barn, barnbarn, förälder eller mor- eller farförälder

  Retour au texte en cours.

  som inte är make/maka, barn, barnbarn, förälder eller mor- eller farförälder

  Retour au texte en cours.

  som inte är make/maka, barn, barnbarn, förälder eller mor- eller farförälder

  Retour au texte en cours.

  I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

  Retour au texte en cours.

  som inte är make/maka, barn, barnbarn, förälder eller mor- eller farförälder

  Retour au texte en cours.

  som inte är make/maka, barn, barnbarn, förälder eller mor- eller farförälder

  Retour au texte en cours.