Sökväg

Dela med dig 
	Facebook
 
	Twitter
 
	Dela på Google+
 
	linkedIn

Arbetstagare och pensionärer

Uppdaterat : 23/04/2014

living-abroad

Anhöriga som inte är EU-medborgare

Partner och andra anhöriga

Stanna upp till tre månader

Din partner och andra släktingar får bo med dig i ett annat EU-land. Om de stannar högst tre månader behöver de bara ett giltigt pass och i vissa fall, beroende på vilket land de kommer från, ett inresevisum.

Läs mer om visumkraven

Innan du åker bör du kontakta konsulatet för det land du ska resa till och ta reda på om dina anhöriga behöver ett visum och hur lång tid det tar att få det.

Anmäl närvaro

Vissa EU-länder kräver att dina anhöriga eller din partner anmäler sin närvaro inom en rimlig tid.

Innan de reser in i landet bör de därför höra med landets myndigheter vilken tidsfrist och andra villkor som gäller.

Eftersom dina släktingar eller din partner när som helst kan behöva visa att de har rätt att bo i landet (om de skulle stoppas av polisen) ska de alltid ha med sig sitt pass.

I vissa EU-länder kan man få böta eller tillfälligt tas i förvar om man lämnar passet hemma, men man kan inte bli utvisad.

Likabehandling

Under sin vistelse bör dina anhöriga behandlas på samma sätt som landets medborgare, till exempel när det gäller jobb, lön eller skolgång.

De ska heller inte behöva betala högre inträde på museer eller dyrare bussbiljetter.

Undantag: Om du är pensionär kan vissa EU-länder besluta att inte bevilja dig eller din familj några bidrag de första tre månaderna i landet.

Utvisning

Ditt nya land kan i mycket speciella fall utvisa din partner eller andra anhöriga som inte är EU-medborgare av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa – men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när de kan överklaga.

Stanna längre än tre månader

Arbetstagare

Myndigheterna i det EU-land där du arbetar avgör om din partner eller släkting har rätt att stanna där som din familjemedlem (om du är EU-medborgare och har arbetat, varit utsänd eller egenföretagare i mer än tre månader). Beslutet grundar sig på landets villkor och på era särskilda omständigheter.

Pensionärer

Om du är pensionär kan din partner eller släktng få stanna längre än tre månader om du har (för dig och din familj)

 • tillräcklig inkomst eller andra medel så att du kan försörja er utan bidrag
 • en heltäckande sjukförsäkring som gäller i landet.

Myndigheterna kan inte kräva att din inkomst ska vara högre än den bidragsgrundande inkomsten i landet.

Uppehållskort

Din partner eller släkting som inte är EU-medborgare ska ansöka om ett uppehållskort hos myndigheterna (ofta kommunen eller polisen) inom tre månader. De behöver då

 • ett giltigt pass
 • ditt registreringsbevis eller annat bevis på att du bor i landet
 • bevis på deras familjeanknytning till dig
 • bevis på att de är ekonomiskt beroende av dig eller att de är svårt sjuka och måste tas om hand av dig
 • för din partner, bevis på långvarigt förhållande.

Inga andra handlingar behövs.

Myndigheterna ska besluta om att utfärda ett uppehållskort eller inte inom sex månader. Om du får problem kan du kontakta våra rådgivningstjänster.

Om deras ansökan avslås kan de överklaga. Myndigheterna måste ge dem ett skriftligt beslut med motiveringen, beslutets följder och information om hur och när dina anhöriga kan överklaga.

Om ansökan godkänns får de ett uppehållskort. Det ska i regel inte kosta något (eller lika mycket som ett nationellt id-kort).

Det bör klart och tydligt stå att det är ett uppehållskort för familjemedlem till en EU-medborgare.

Uppehållskortet ska vara giltigt i fem år (eller för din planerade vistelse om den är kortare), men du kan behöva anmäla eventuell adressändring till myndigheterna.

Eftersom dina släktingar eller din partner när som helst kan behöva visa att de har rätt att bo i landet (om de skulle stoppas av polisen) ska de alltid ha med sig både pass och uppehållskort.

I vissa länder kan man få böta eller tillfälligt tas i förvar om man lämnar handlingarna hemma, men man kan inte bli utvisad.

Exempel från verkligheten

En svårt sjuk släkting som inte är EU-medborgare får flytta till dig

Karim från Frankrike flyttade till Belgien för en praktiktjänst på ett år. Hans farbror från Algeriet har blivit allvarligt sjuk. Eftersom Karim är den enda släktingen vill han att farbrodern flyttar till honom i Belgien för att kunna se efter honom medan han går på olika undersökningar.

De belgiska myndigheterna kan låta farbrodern stanna i två månader. I sitt beslut ska de ta hänsyn både till sjukdomen och till att Karim är den enda släktingen.

Likabehandling

Under sin vistelse i det nya landet bör din partner eller släkting behandlas på samma sätt som landets medborgare, till exempel när det gäller jobb, lön eller skolgång.

Krav på att lämna landet

Din partner eller dina släktingar får bo med dig i ett annat EU-land så länge de uppfyller villkoren för uppehållsrätt. Om de inte längre gör det kan myndigheterna kräva att de lämnar landet – men de kan inte bli utvisade.

I mycket speciella fall kan ditt nya hemland utvisa dem av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa – men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när de kan överklaga.

Om du dör

Om du bor lagligt i ett annat EU-land, och dör innan du har fått permanent uppehållsrätt, får dina anhöriga från länder utanför EU stanna i landet om de har bott där minst ett år före din bortgång.

Men de måste också uppfylla samma villkor för uppehållsrätt som EU-medborgare.

Läs om villkor och formaliteter för

Permanent uppehållsrätt

Om din partner eller andra anhöriga som inte är EU-medborgare har bott lagligt i ett annat EU-land i fem år utan längre avbrott får de automatiskt permanent uppehållsrätt där, på samma sätt som din make/maka eller barn från ett land utanför EU skulle få.

Läs om rättigheter, villkor och formaliteter för makar och barn som inte är EU-medborgare.

Registrerad partner

En del EU-länder jämställer registrerade partnerskap med äktenskap. Då bör du kontrollera reglerna för uppehållsrätt för makar.

Andra EU-länder jämställer inte registrerade partnerskap med äktenskap. Då bör du kontrollera reglerna för uppehållsrätt för andra anhöriga.

Läs mer om erkännande av registrerade partnerskap i EU.

Make/maka, barn och föräldrar

Här du kan du läsa om vad som gäller för dina anhöriga som inte är EU-medborgare om de vill flytta med dig till ett annat EU-land.

Stanna upp till tre månader

Dina nära anhöriga – make eller maka, barn, barnbarn, föräldrar och mor- och farföräldrar – får bo med dig i ett annat EU-land. Om de stannar högst tre månader behöver de bara ett giltigt pass och i vissa fall, beroende på vilket land de kommer från, ett inresevisum.

Läs mer om visumkraven

Innan du åker bör du kontakta konsulatet för det land du ska resa till för att ta reda på om dina anhöriga behöver ett visum och hur lång tid det tar att få det.

Anmäl närvaro

Vissa EU-länder kräver att dina anhöriga anmäler sin närvaro inom en rimlig tid.

Innan de reser till landet bör de därför höra med landets myndigheter vilken tidsfrist och andra villkor som gäller.

Tänk på att de alltid ska ha med sig sitt pass.

I vissa EU-länder kan man få böta eller tillfälligt tas i förvar om man lämnar passet hemma, men man kan inte bli utvisad.

Likabehandling

Under sin vistelse bör dina anhöriga behandlas på samma sätt som landets medborgare, till exempel när det gäller jobb, lön, skolgång m.m.

De ska heller inte behöva betala högre inträde på museer eller dyrare bussbiljetter.

Undantag: Om du är pensionär kan vissa EU-länder besluta att inte bevilja dig eller din familj några bidrag de första tre månaderna i landet.

Utvisning

Ditt nya land kan i mycket speciella fall utvisa dina anhöriga som inte är EU-medborgare av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa – men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när de kan överklaga.

Stanna längre än tre månader

Arbetstagare

Om du jobbar i ett annat land – som anställd, egenföretagare eller utsänd – kan dina nära anhöriga som inte är EU-medborgare också bo där utan att behöva uppfylla några andra villkor.

Pensionärer

Om du är pensionär och bor i ett annat land kan din familj också bo där om du har (för dig själv och hela din familj)

 • tillräckliga medel för att försörja er utan bidrag
 • en heltäckande sjukförsäkring som gäller i landet.

Myndigheterna kan inte kräva att din inkomst ska vara högre än den bidragsgrundande inkomsten i landet.

Uppehållskort

Dina nära anhöriga (make/maka, barn, barnbarn, föräldrar och mor- eller farföräldrar) som inte är EU-medborgare måste ansöka om ett uppehållskort hos myndigheterna i det nya landet (ofta kommunen eller polisen) inom tre månader. De behöver då

 • ett giltigt pass
 • ditt registreringsbevis som EU-medborgare eller annat bevis på att du bor i landet
 • bevis på familjeanknytning, t.ex. vigsel- eller födelsebevis
 • för barn och barnbarn, bevis på att de är under 21 eller ekonomiskt beroende av dig
 • för föräldrar och mor- och farföräldrar, bevis på att de är ekonomiskt beroende av dig

Inga andra handlingar behövs.

Uppehållskortet utfärdas i regel utan avgift (eller samma avgift som för ett nationellt id-kort).

Det bör klart och tydligt stå att det är ett uppehållskort för familjemedlem till en EU-medborgare.

Myndigheterna ska besluta om att utfärda ett uppehållskort eller inte inom sex månader. Om du får problem kan du kontakta våra rådgivningstjänster.

Uppehållskortet ska vara giltigt i fem år (eller för din planerade vistelse om den är kortare), men du kan behöva anmäla eventuella adressändringar till myndigheterna.

I många länder måste dina anhöriga alltid ha med sig sitt uppehållskort och pass. Om de lämnar dem hemma kan de få böter, men de kan inte bli utvisade.

Registrering

Dina anhöriga som inte är EU-medborgare måste registrera sig hos myndigheterna i det nya landet (ofta kommunen eller polisen) inom tre månader. De får då ett uppehållskort.

För att få ett uppehållskort behöver de

 • ett giltigt pass
 • ditt registreringsbevis som EU-medborgare eller annat bevis på att du bor i landet
 • bevis på familjeanknytning, t.ex. vigsel- eller födelsebevis
 • för barn och barnbarn, bevis på att de är under 21 eller ekonomiskt beroende av dig
 • för föräldrar och mor- eller farföräldrar, bevis på att de är ekonomiskt beroende av dig.

Inga andra handlingar behövs.

Uppehållskortet utfärdas ofta utan avgift. Eventuella avgifter får inte vara högre än vad landets medborgare betalar för liknande handlingar.

Det bör klart och tydligt stå att det är ett uppehållskort för familjemedlem till en EU-medborgare.

Myndigheterna ska fatta sitt beslut och utfärda uppehållskorten inom sex månader.  Om du får problem kan du kontakta våra rådgivningstjänster.

Uppehållskortet ska vara giltigt fem år (eller för din planerade vistelse om den är kortare). Ni kan behöva meddela eventuella adressändringar till myndigheterna.

I många länder måste dina anhöriga alltid ha med sig sitt uppehållskort.  Om de lämnar det hemma kan de få böter eller tillfälligt tas i förvar, men de kan inte bli utvisade.

Likabehandling

Under sin vistelse i det nya landet bör din familj behandlas på samma sätt som landets medborgare, till exempel när det gäller jobb, lön, skolgång m.m.

Krav på att lämna landet

Dina anhöriga från ett land utanför EU får bo med dig i ett annat EU-land så länge de uppfyller villkoren för uppehållsrätt. Om de inte längre gör det kan myndigheterna kräva att de lämnar landetmen de kan inte bli utvisade.

I mycket speciella fall kan ditt nya hemland utvisa dem av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa – men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när de kan överklaga.

Exempel från verkligheten

Dina familjemedlemmar från ett land utanför EU har också rättigheter i EU

Irina är tysk och bor i Storbritannien. Hennes ryska mamma ansökte om ett uppehållskort i Storbritannien och måste då lämna in sitt pass.

De brittiska myndigheterna sa att det kunde ta upp till ett år att utfärda uppehållskortet. Irinas mamma var rädd för att hon inte skulle kunna åka till Ryssland över julen eller resa tillbaka till Storbritannien efteråt om hon inte fick tillbaka passet i tid.

Uppehållsrätten för anhöriga som inte är EU-medborgare innebär att myndigheterna måste utfärda deras uppehållskort inom sex månader och att de inte kan behålla passet under den tiden.

Om du dör

Om du bor lagligt i ett annat EU-land, och dör innan du har fått permanent uppehållsrätt, får dina anhöriga som inte är EU-medborgare stanna i landet om de bott där minst ett år före din bortgång.

Men de måste också uppfylla samma villkor för uppehållsrätt som EU-medborgare.

Läs om villkor och formaliteter för

Skilsmässa

Om du skiljer dig innan du har permanent uppehållsrätt i landet (vilket kräver att du bott där i fem år), får dina anhöriga som inte är EU-medborgare stanna om

 • de har bott där i minst ett år, och
 • ni varit gifta i minst tre år innan ni ansökte om skilsmässa.

Men de måste också uppfylla samma villkor för uppehållsrätt som EU-medborgare.

Läs om villkor och formaliteter för

Permanent uppehållsrätt

Om dina anhöriga som inte är EU-medborgare har bott lagligt i ett annat EU-land i fem år, har de automatiskt permanent uppehållsrätt där utan några ytterligare villkor – även om de inte arbetar eller om de är beroende av bidrag.

De får dock göra vissa avbrott i femårsperioden:

 • Tillfälliga avbrott på mindre än sex månader per år
 • Längre avbrott för obligatorisk militärtjänstgöring
 • En sammanhängande frånvaro på högst ett år av angelägna skäl, t.ex. graviditet och förlossning, allvarlig sjukdom, arbete, yrkesutbildning eller utstationering till ett annat land.

De ska ha samma rättigheter, förmåner och fördelar som landets invånare.

Om de bor utanför landet mer än två år i rad kan de förlora sin permanenta uppehållsrätt.

Arbetstagare

Om du är anställd eller egenföretagare i ett annat EU-land och dör innan du har fått permanent uppehållsrätt i landet kan dina anhöriga som inte är EU-medborgare ha rätt att stanna permanent om

 • dödsfallet berodde på en arbetsolycka eller arbetssjukdom, eller
 • du före dödsfallet hade bott i landet i minst två år utan avbrott.

Permanent uppehållskort

Läs om hur du får ett permanent uppehållskort som styrker din rätt till bosättning.

Krav på att lämna landet

Dina anhöriga från ett land utanför EU får bo med dig i ett annat EU-land så länge de uppfyller villkoren för uppehållsrätt. Om de inte längre gör det kan myndigheterna kräva att de lämnar landet – men de kan inte bli utvisade.

I mycket speciella fall kan ditt nya hemland utvisa dem av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa – men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när de kan överklaga.

Mer hjälp?

Mer hjälp?

Hittade du inte det du letade efter? Behöver du hjälp?

Få råd om dina rättigheter i EU

Få hjälp att lösa problem med en myndighet

Footnote

som inte är make/maka, barn, barnbarn, förälder eller mor- eller farförälder

Retour au texte en cours.

I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

Retour au texte en cours.

som inte är make/maka, barn, barnbarn, förälder eller mor- eller farförälder

Retour au texte en cours.

som inte är make/maka, barn, barnbarn, förälder eller mor- eller farförälder

Retour au texte en cours.

som inte är make/maka, barn, barnbarn, förälder eller mor- eller farförälder

Retour au texte en cours.

I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

Retour au texte en cours.

som inte är make/maka, barn, barnbarn, förälder eller mor- eller farförälder

Retour au texte en cours.

som inte är make/maka, barn, barnbarn, förälder eller mor- eller farförälder

Retour au texte en cours.

I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

Retour au texte en cours.

I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

Retour au texte en cours.