Navigacijska pot

Posodobitev : 20/08/2015

living-abroad

Delavci in upokojenci - družinski člani, ki niso državljani EU

Če ste državljan EU in se zaradi dela ali prebivanja preselite v drugo državo EU, se vam s pravili EU družinski člani lažje pridružijo. Informacije o možnosti pridružitve družinskih članov.

Za državljane EU, ki se niso preselili v drugo državo EU in prebivajo v svoji državi, pravila EU ne veljajo. V tem primeru se uporabljajo nacionalni predpisi.

Zakonski partner, otroci in starši
Zakonski partner, otroci in starši

Pravice vaših družinskih članov, ki niso državljani EU in želijo prebivati z vami v drugi državi članici EU.

Prebivanje v tujini do 3 mesecev

Vaš zakonski partner, vzdrževani otroci, vnuki, starši ali stari starši, ki niso državljani EU, lahko prebivajo z vami v drugi državi EU. Če prebivajo z vami manj kot tri mesece, potrebujejo samo veljaven potni list in včasih (odvisno, iz katere države prihajajo) tudi vstopni vizum.

Več o pogojih za pridobitev vizuma in izjemah

Pred odhodom v tujino na diplomatsko-konzularnem predstavništvu države, v katero odhajate, preverite, ali družinski člani, ki niso državljani EU, potrebujejo vstopni vizum in koliko časa traja postopek.

Prijava prihoda

V nekaterih državah EU morajo vaš zakonski partner, otroci, vnuki, starši ali stari starši, ki niso državljani EU, svoj prihod prijaviti v razumnem roku. Če tega ne storijo, jim lahko pristojni organi naložijo kazen, denimo globo.

Pred odhodom v tujino zato priporočamo, da pri pristojnih nacionalnih organih preverite roke in pogoje za prijavo prihoda.

Vaši družinski člani morajo vedno imeti pri sebi svoj potni list.

Če dokumente pozabijo doma, jim lahko v nekaterih državah naložijo globo ali jih začasno pridržijo, vendar jim samo zaradi tega ne smejo izreči ukrepa izgona.

Enaka obravnava

Vaše družinske člane mora država članica med njihovim prebivanjem obravnavati kot državljane države prebivanja, zlasti glede zaposlitve, plačila, možnosti dostopa do dela, vpisa v šolo itd.

To velja tudi za turistične obiske, denimo ni jim treba plačati višjih cen za obisk muzejev ali pri nakupu avtobusnih vozovnic.

Izjema: Če ste upokojenec, lahko država EU določi, da vi in vaša družina prve tri mesece prebivanja ne boste upravičeni do denarne socialne pomoči.

Izgon

V izjemnih primerih lahko država prebivanja vašim družinskim članom (zakonskemu partnerju, otroku, vnuku, staršem ali starim staršem), ki niso državljani EU, izreče ukrep izgona, vendar mora dokazati, da predstavljajo resno nevarnost za javni red, varnost države ali javno zdravje.

Prejeti morajo pisno odločitev o izgonu, v kateri morajo biti navedeni vzroki izgona ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Prebivanje v tujini, daljše od 3 mesecev

Delavci

Če delate v drugi državi (kot zaposleni, samozaposleni ali napoteni na delo), lahko vaš zakonski partner, otroci, vnuki, starši ali stari starši, ki niso državljani EU, prebivajo z vami, ne da bi morali izpolnjevati drugih pogojev.

Upokojenci

Zakonski partner, vzdrževani otroci, vnuki, starši ali stari starši (ki niso državljani EU) upokojenca, ki prebiva v drugi državi, lahko prebivajo z njim, če vsi (upokojenec in družinski člani) izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo zadostna sredstva za preživljanje in ne potrebujejo denarne socialne pomoči,
 • imajo ustrezno zdravstveno zavarovanje v zadevni državi.

Nacionalni organi ne smejo zahtevati, da je vaš dohodek višji od dohodka, pri katerem bi bila vaša družina upravičena do osnovne denarne socialne pomoči.

Dovoljenje za prebivanje

Vaš zakonski partner, otroci, vnuki, starši ali stari starši, ki niso državljani EU, morajo svoje prebivanje prijaviti pri ustreznih organih v novi državi (pogosto na upravni enoti ali krajevni policijski postaji) v treh mesecih po prihodu.

Kako pridobiti dovoljenje za prebivanje za družinske člane, ki niso državljani EU.

Enaka obravnava

Med prebivanjem v drugi državi se vaši družinski člani (vaš zakonski partner, otroci, vnuki, starši ali stari starši), ki niso državljani EU, obravnavajo kot državljani države prebivanja, zlasti glede zaposlitve, plačila, možnosti dostopa do dela, vpisa v šolo itd.

Zahtevek za odhod/izgon

Vaš zakonski partner, otroci, vnuki, starši ali stari starši, ki niso državljani EU, lahko prebivajo z vami v drugi državi EU, dokler izpolnjujejo pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujejo več, lahko nacionalni organi zahtevajo, da zapustijo državo, vendar jim ne smejo izreči ukrepa izgona.

V izjemnih primerih jim lahko država prebivanja izreče ukrep izgona, vendar mora dokazati, da predstavljajo resno nevarnost za javni red ali varnost države.

Prejeti morajo pisno odločitev o izgonu ali zahtevek za zapustitev države, v katerem morajo biti navedeni razlogi za odločitev ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Praktični primer

Pravice družinskih članov, ki niso državljani EU

Irina je Nemka, ki živi v Združenem kraljestvu. Njena mama, ki je državljanka Rusije, je zaprosila za dovoljenje za prebivanje v Združenem kraljestvu. Vlogi je morala priložiti svoj potni list.

Britanski upravni organi so Irini povedali, da bo postopek izdaje dovoljenja morda trajal eno leto. To je bilo seveda neugodno za njeno mamo, saj se ne bi mogla vrniti v Rusijo za božič ali bi imela nato težave pri ponovnem vstopu v Združeno kraljestvo.

V skladu s pravico prebivanja, ki velja za družinske člane državljana EU (tudi če sami niso državljani EU), bi morali britanski organi dovoljenje za prebivanje izdati v šestih mesecih in v tem obdobju nimajo pravice zadržati potnega lista tujca.

Smrt

Če državljan EU, ki zakonito prebiva v drugi državi članici, tam umre, preden pridobi pravico do stalnega prebivanja, lahko njegovi družinski člani (zakonec, otroci, vnuki, starši ali stari starši), ki niso državljani EU, ostanejo v državi, če so tam prebivali vsaj eno leto pred smrtjo državljana.

Vendar morajo družinski člani, ki niso državljani EU, izpolnjevati enake pogoje za prebivanje kot državljani EU.

Pogoji in formalnosti:

Razveza

Če se državljan EU, ki prebiva v drugi državi članici, razveže, preden pridobi pravico do stalnega prebivanja (kar ponavadi traja pet let), lahko njegovi družinski člani (bivši zakonski partner, otroci, vnuki, starši ali stari starši) ostanejo v državi, če:

 • so tam prebivali vsaj eno leto in
 • je zakon trajal vsaj tri leta pred začetkom postopka razveze.

Vendar morajo družinski člani, ki niso državljani EU, izpolnjevati enake pogoje za prebivanje kot državljani EU.

Pogoji in formalnosti:

Stalno prebivališče

Če vaš zakonski partner, otroci, vnuki, starši ali stari starši v drugi državi EU zakonito prebivajo neprekinjeno pet let, samodejno pridobijo pravico do stalnega prebivanja, ne da bi morali izpolnjevati druge pogoje - ostanejo lahko tako dolgo, kolikor želijo, tudi če so brezposelni in če potrebujejo denarno socialno pomoč.

Na neprekinjenost prebivanja ne vplivajo:

 • začasna odsotnost (manj kot šest mesecev na leto),
 • daljša odsotnost zaradi obveznega služenja vojaškega roka,
 • enkratna odsotnost neprekinjeno 12 mesecev zaradi pomembnih razlogov, kot so nosečnost in rojstvo otroka, huda bolezen, delo, poklicno usposabljanje ali napotitev na delo v drugo državo.

Pripadajo jim enake pravice in ugodnosti kot državljanom te države.

Pravico do stalnega prebivanja lahko izgubijo, če zunaj države prebivajo več kot dve zaporedni leti.

Delavci

Če delavec (zaposleni ali samozaposleni) na delu v drugi državi EU umre, preden izpolni pogoj za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje, so njegovi družinski člani (zakonec, otroci, vnuki, starši ali stari starši), ki niso državljani EU, upravičeni do posebne obravnave. To morda pomeni, da lahko pridobijo dovoljenje za stalno prebivanje, pod pogojem:

 • da je bila smrt delavca posledica nezgode pri delu ali poklicne bolezni ali
 • da je delavec v času smrti v državi prebival neprekinjeno že vsaj dve leti.

Dovoljenje za stalno prebivanje

Več o izdaji dovoljenja za stalno prebivanje, ki izkazuje njihovo pravico do stalnega prebivanja v državi.

Zahtevek za odhod/izgon

Vaš zakonski partner, otroci, vnuki, starši in stari starši, ki niso državljani EU, lahko prebivajo z vami v drugi državi EU, dokler izpolnjujejo pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujejo več, lahko nacionalni organi zahtevajo, da zapustijo državo, vendar jim ne smejo izreči ukrepa izgona.

V izjemnih primerih jim lahko država prebivanja izreče ukrep izgona, vendar mora dokazati, da predstavljajo resno nevarnost za javni red ali varnost države.

Prejeti morajo pisno odločitev o izgonu ali zahtevo za zapustitev države, v kateri morajo biti navedeni razlogi za odločitev ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Registrirani partner
Registrirani partner

Nekatere države EU obravnavajo registrirana partnerstva enako kot zakonske skupnosti, zato preverite pravice do prebivanja in pogoje za zakonce, ki veljajo v teh državah

Nekatere države EU ne priznavajo registriranih partnerskih skupnosti enako kot zakonske skupnosti, zato preverite pravice do prebivanja in pogoje za druge sorodnike, ki veljajo v teh državah.

Več o priznavanju registriranih partnerskih skupnosti v Evropi.

Sorodniki in neregistrirani partner
Sorodniki in neregistrirani partner

Prebivanje v tujini do 3 mesecev

Vaš partner in sorodniki lahko prebivajo z vami v drugi državi članici EU. Če prebivajo z vami manj kot tri mesece, potrebujejo samo veljaven potni list in morda (odvisno, iz katere države prihajajo) tudi vstopni vizum.

Več o pogojih za pridobitev vizuma in morebitnih izjemah

Pred odhodom na diplomatsko-konzularnem predstavništvu države, v katero odhajate, preverite, ali družinski člani, ki niso državljani EU, potrebujejo vstopni vizum in koliko časa traja postopek.

Prijava prihoda

V nekaterih državah EU morajo vaši sorodniki in partner, ki niso državljani EU, svoj prihod prijaviti v razumnem roku. Če tega ne storijo, jim lahko pristojni organi naložijo kazen, denimo globo.

Pred odhodom v tujino zato priporočamo, da pri pristojnih nacionalnih organih preverite roke in pogoje za prijavo prihoda.

Vaš partner ali sorodniki bodo morda morali dokazati, da imajo pravico prebivati v tej državi (denimo, če jih ustavi policija), zato morajo imeti vedno pri sebi svoj potni list.

Če ga pozabijo doma, jim lahko v nekaterih državah naložijo globo ali jih začasno pridržijo, vendar jim samo zaradi tega ne smejo izreči ukrepa izgona.

Enaka obravnava

Vaše sorodnike in partnerja mora država članica med njihovim prebivanjem obravnavati kot državljane države prebivanja, zlasti glede zaposlitve, plačila, možnosti dostopa do dela, vpisa v šolo itd.

To velja tudi za turistične obiske, denimo ni jim treba plačati višjih cen za obisk muzejev ali pri nakupu avtobusnih vozovnic.

Izjema: Če ste upokojenec, lahko država EU določi, da vi in vaša družina prve tri mesece prebivanja ne boste upravičeni do denarne socialne pomoči.

Izgon

V izjemnih primerih lahko država prebivanja vašim sorodnikom ali partnerju, ki niso državljani EU, izreče ukrep izgona, vendar mora dokazati, da predstavljajo resno nevarnost za javni red, varnost države ali javno zdravje.

Prejeti morajo pisno odločitev o izgonu, v kateri morajo biti navedeni vzroki izgona ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Prebivanje v tujini, daljše od 3 mesecev

Delavci

Pristojni organi države EU, v kateri delate, bodo presodili, ali lahko vaši sorodniki oziroma partner, ki niso državljani EU, prebivajo z vami kot družinski člani, ker ste kot državljan EU zaposleni, samozaposleni ali napoteni na delo v državo za dlje kot tri mesece. Vsak primer bodo obravnavali posebej in pri odločanju upoštevali nacionalno ureditev.

Upokojenci

Če ste upokojenec, bodo pristojni organi presodili, ali lahko vaši sorodniki ali partner, ki niso državljani EU, v državi ostanejo dlje kot tri mesece, če vi in vaša družina izpolnjujete naslednje pogoje:

 • imate zadostne prihodke (iz katerega koli vira), ki omogočajo preživljanje brez denarne socialne pomoči,
 • imate ustrezno zdravstveno zavarovanje v zadevni državi.

Nacionalni organi ne smejo zahtevati, da je vaš dohodek višji od dohodka, pri katerem bi bila vaša družina upravičena do osnovne denarne socialne pomoči.

Dovoljenje za prebivanje

Vaš partner ali sorodniki, ki niso državljani EU, morajo prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje vložiti vtreh mesecih po prihodu (ponavadi na upravni enoti ali krajevni policijski postaji) .

Kako pridobiti dovoljenje za prebivanje za družinske člane, ki niso državljani EU.

Enaka obravnava

Med prebivanjem v drugi državi se vaš partner ali sorodniki, ki niso državljani EU, obravnavajo kot državljani države prebivanja, zlasti glede zaposlitve, plačila, možnosti dostopa do dela, vpisa v šolo itd.

Zahtevek za odhod/izgon

Vaš partner in sorodniki, ki niso državljani EU, lahko prebivajo z vami v drugi državi EU, dokler izpolnjujejo pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujejo več, lahko nacionalni organi zahtevajo, da zapustijo državo, vendar jim ne smejo izreči ukrepa izgona.

V izjemnih primerih jim lahko država prebivanja izreče ukrep izgona, vendar mora dokazati, da predstavljajo resno nevarnost za javni red ali varnost države.

Prejeti morajo pisno odločitev o izgonu ali zahtevo za zapustitev države, v kateri morajo biti navedeni razlogi za odločitev ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Smrt

Če državljan EU, ki zakonito prebiva v drugi državi članici, tam umre, preden pridobi pravico do stalnega prebivanja, lahko njegovi sorodniki in partner, ki niso državljani EU, ostanejo v tej državi, če so tam prebivali vsaj eno leto pred smrtjo državljana.

Vendar morajo družinski člani, ki niso državljani EU, tudi izpolnjevati enake pogoje za prebivanje kot državljani EU.

Pogoji in formalnosti:

Stalno prebivališče

Če vaši sorodniki ali partner, ki niso državljani EU, zakonito prebivajo v drugi državi EU neprekinjeno pet let, pridobijo pravico do stalnega prebivanja, enako kot bi jo vaš zakonski partner ali otroci (ki niso državljani EU).

Pravice, pogoji in formalnosti za zakonce in otroke, ki niso državljani EU

Javna posvetovanja
  Potrebujete pomoč podporne službe?
  Pomoč in svetovanje

  V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

  Retour au texte en cours.

  V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

  Retour au texte en cours.

  razen zakonca, otrok in vnukov, staršev in starih staršev

  Retour au texte en cours.

  V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

  Retour au texte en cours.

  razen zakonca, otrok in vnukov, staršev in starih staršev

  Retour au texte en cours.

  razen zakonca, otrok in vnukov, staršev in starih staršev

  Retour au texte en cours.

  razen zakonca, otrok in vnukov, staršev in starih staršev

  Retour au texte en cours.

  V tem primeru 27 držav članic EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

  Retour au texte en cours.

  razen zakonca, otrok in vnukov, staršev in starih staršev

  Retour au texte en cours.

  razen zakonca, otrok in vnukov, staršev in starih staršev

  Retour au texte en cours.