Naršymo kelias

Atnaujinta 2015-08-20

living-abroad

Darbuotojų ir pensininkų šeimos nariai ne ES piliečiai

Jei esate ES pilietis, persikėlęs į kitą ES šalį gyventi arba dirbti, dėl ES taisyklių jūsų šeimos nariams lengviau prie jūsų prisijungti. Šiame puslapyje sužinosite apie savo šeimos narių galimybes atvykti gyventi su jumis.

Net jei esate ES pilietis, jei nesate persikėlęs į kitą ES šalį, o gyvenate savo šalyje, ES taisyklės netaikomos. Tokiu atveju taikomos nacionalinės taisyklės.

Mano sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, tėvai
Mano sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, tėvai

Sužinokite apie savo šeimos narių, kurie nėra ES piliečiai ir kurie nori su jumis gyventi jūsų naujojoje šalyje, teises.

Buvimas užsienyje iki 3 mėnesių

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, anūkai, tėvai ar seneliai, kurie nėra ES piliečiai, gali su jumis gyventi kitoje ES šalyje. Jei jie būna šalyje trumpiau kaip 3 mėnesius, jiems tereikia turėti galiojantį pasą ir kai kuriais atvejais, priklausomai nuo jų kilmės šalies, vizą.

Daugiau apie vizos reikalavimus ir išimtis.

Prieš išvykdami pasiteiraukite šalies, į kurią vykstate, konsulato, ar jūsų šeimos nariams, kurie nėra ES piliečiai, reikės vizos ir kiek laiko užtruks ją gauti.

Pranešimas apie buvimą šalyje

Kai kuriose ES šalyse reikalaujama, kad sutuoktiniai, vaikai, anūkai, tėvai ar seneliai, kurie nėra ES piliečiai, per pagrįstą laikotarpį nuo atvykimo praneštų apie savo buvimą šalyje ir, jiems to nepadarius, gali taikyti sankcijas, pavyzdžiui, skirti baudą.

Prieš jiems vykstant į kitą šalį nacionalinių valdžios institucijų pasiteiraukite apie pranešimo apie buvimą terminus ir atitinkamas sąlygas.

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai ar tėvai su savimi visuomet turėtų turėti pasą.

Kai kuriose ES šalyse dėl to, kad pamiršo pasą, jie gali gauti baudą arba būti laikinai sulaikyti, bet vien dėl to jie negali būti išsiųsti iš šalies.

Vienodos sąlygos

Gyvenimo jūsų naujojoje šalyje laikotarpiu jie turėtų būti traktuojami kaip tos šalies piliečiai, visų pirma, galimybių ir pagalbos įsidarbinti, užmokesčio, priėmimo į mokyklas ir kitais klausimais.

Net jei jie apsistoja kaip turistai, jie neturėtų, pavyzdžiui, mokėti brangiau už muziejų ar transporto bilietus ir kt.

Išimtis: jei esate pensininkas, kai kurios ES šalys gali nuspręsti jums ir jūsų šeimai neskirti paramos pirmus 3 jūsų buvimo toje šalyje mėnesius.

Išsiuntimas iš šalies

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti jūsų sutuoktinį ar sutuoktinę, vaikus, anūkus, tėvus arba senelius, kurie nėra ES piliečiai, išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar visuomenės sveikatos sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jie kelia rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies jiems turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Buvimas užsienyje ilgiau kaip 3 mėnesius

Darbuotojai

Jei dirbate kitoje ES šalyje –  kaip samdomasis ar komandiruotas darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo, jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, anūkai, tėvai arba seneliai gali joje gyventi su jumis ir jie neturi atitikti jokių kitų sąlygų.

Pensininkai

Jei esate kitoje šalyje gyvenantis pensininkas, jūsų sutuoktinė, vaikai, anūkai, tėvai ar seneliai, kurie nėra ES piliečiai, taip pat gali joje su jumis gyventi, jei jūs turite (sau ir visai savo šeimai):

 • pakankamai pajamų gyventi be finansinės paramos,
 • visapusišką sveikatos draudimą toje šalyje.

Nacionalinės valdžios institucijos negali reikalauti, kad jūsų pajamos būtų didesnės nei lygis, kuriam esant jūsų šeima turėtų teisę prašyti bazinės paramos toje šalyje.

Leidimas gyventi šalyje

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, anūkai, tėvai ar seneliai, kurie nėra ES piliečiai, per 3 mėnesius nuo atvykimo naujosios šalies valdžios institucijų (dažnai savivaldybės arba vietos policijos poskyrio) turi paprašyti leidimo gyventi šalyje.

Sužinokite, kaip gauti leidimo gyventi kortelę jūsų šeimos nariams, kurie nėra ES piliečiai.

Vienodos sąlygos

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, anūkai, tėvai ar seneliai, kurie nėra ES piliečiai, buvimo jūsų naujojoje šalyje laikotarpiu turėtų būti traktuojami kaip tos šalies piliečiai, visų pirma galimybių ir pagalbos įsidarbinti, užmokesčio, priėmimo į mokyklas ir kitais klausimais.

Įpareigojimas išvykti ir išsiuntimas

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, anūkai, tėvai arba seneliai, kurie nėra ES piliečiai, gali su jumis gyventi kitoje ES šalyje tol, kol jie atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei taip jau nebėra, nacionalinės institucijos gali pareikalauti, kad jie išvyktų, bet jie negali būti išsiųsti.

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti juos išsiųsti viešosios tvarkos at visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jie kelia labai rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba įpareigojimas išvykti jiems turi būti pateiktas raštu išdėstant visas priežastis ir nurodant apeliavimo tvarką bei terminą.

Atsitikimas

Šeimos nariai, kurie nėra ES piliečiai, taip pat turi ES teisės aktais suteikiamų teisių

Irina yra Jungtinėje Karalystėje gyvenanti vokietė. Jos rusė mama paprašė leidimo gyventi Jungtinėje Karalystėje. Tam jos buvo paprašyta pateikti pasą.

Didžiosios Britanijos valdžios institucijos informavo Iriną, kad leidimo išdavimas gali užtrukti iki 1 metų. Irinos mama sunerimo, kad, laiku neatgavusi paso, ji negalės grįžti į Rusiją Kalėdoms arba po to negalės įvažiuoti į Jungtinę Karalystę.

Pagal ES teisės aktus Didžiosios Britanijos valdžios institucijos turėjo išduoti leidimą gyventi šalyje per 6 mėnesius ir tuo laikotarpiu paso laikyti negalėjo.

Mirtis

Jei teisėtai gyvenate kitoje ES šalyje ir mirštate dar neįgijęs teisės nuolat gyventi toje šalyje, jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, anūkai, tėvai ar seneliai, kurie nėra ES piliečiai, gali joje likti, jei jie joje gyveno ne trumpiau kaip 1 metus prieš jūsų mirtį.

Be to, jie privalo atitikti tokias pačias gyvenimo kitoje ES šalyje sąlygas, kokios taikomos ES piliečiams.

Pasitikrinkite, kokios sąlygos ir formalumai taikomi:

Skyrybos

Jei išsiskiriate prieš gaudami leidimą nuolat gyventi kitoje šalyje (tam paprastai reikia joje būti gyvenus 5 metus), jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, anūkai, tėvai ir seneliai, kurie nėra ES piliečiai, gali joje likti:

 • jei jie joje gyveno bent 1 metus ir
 • jei jūsų santuoka truko ne trumpiau kaip 3 metus prieš pradedant skyrybų procedūrą.

Kad galėtų likti gyventi šalyje, jie dar privalo atitikti tokias pačias gyvenimo kitoje ES šalyje sąlygas, kokios taikomos ES piliečiams.

Pasitikrinkite, kokios sąlygos ir formalumai taikomi:

Teisė nuolat gyventi kitoje ES šalyje

Be pertraukos 5 metus teisėtai pragyvenę kitoje ES šalyje, jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, anūkai, tėvai ar seneliai, kurie nėra ES piliečiai, automatiškai įgyja teisę nuolat joje gyventi ir jiems nereikia atitikti jokių kitų sąlygų. Jie gali joje būti tiek, kiek nori, net jei nedirba ir jiems reikia finansinės paramos.

Jų gyvenimo šalyje tęstinumui įtakos neturi:

 • laikinas išvykimas (mažiau kaip 6 mėnesiai per metus),
 • ilgesnis išvykimas (privalomoji karinė tarnyba),
 • vienas ne ilgesnis kaip 12 mėnesių iš eilės išvykimas dėl svarbių priežasčių, pavyzdžiui, nėštumo ir gimdymo, sunkios ligos, darbo, profesinio mokymo arba komandiruotės kitoje šalyje.

Jie turėtų turėti tokias pačias teises, galėti naudotis tokiomis pačiomis privilegijomis ir išmokomis, kaip ir tos šalies piliečiai.

Jie gali netekti teisės nuolat gyventi šalyje, jei joje negyvena daugiau kaip 2 metus iš eilės.

Darbuotojai

Jei esate samdomas darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo kitoje ES šalyje ir mirštate dar neįgijęs teisės nuolat gyventi toje šalyje, jūsų sutuoktinei, vaikams, anūkams, tėvams ar seneliams gali būti taikoma speciali tvarka. Jiems gali būti leista nuolat gyventi šalyje:

 • jei jūs mirėte atsitikus nelaimei darbe ar dėl profesinės ligos arba
 • jei prieš mirtį buvote be pertraukos pragyvenęs toje šalyje bent 2 metus.

Leidimas nuolat gyventi šalyje

Sužinokite, kaip gauti nuolatinio gyventojo kortelę, patvirtinančią jų besąlygišką teisę pasilikti šalyje.

Įpareigojimas išvykti ir išsiuntimas

Jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė, vaikai, anūkai, tėvai arba seneliai, kurie nėra ES piliečiai, gali su jumis gyventi kitoje ES šalyje tol, kol jie atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei taip jau nebėra, nacionalinės institucijos gali pareikalauti, kad jie išvyktų, bet jie negali būti išsiųsti.

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti juos išsiųsti viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jie kelia labai rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba įpareigojimas išvykti jiems turi būti pateiktas raštu išdėstant visas priežastis ir nurodant apeliavimo tvarką bei terminą.

Registruotieji partneriai
Registruotieji partneriai

Kai kuriose ES šalyse registruotieji partneriai traktuojami taip pat kaip susituokusios poros. Tokiu atveju turėtumėte patikrinti, kokios yra sutuoktinių teisės gyventi tose šalyse ir kokios sąlygos jiems taikomos.

Kitos ES šalys nelaiko registruotos partnerystės lygiaverte santuokai. Tokiu atveju turėtumėte patikrinti, kokios yra kitų giminaičių teisės jose gyventi ir kokios sąlygos jiems taikomos.

Informacija apie registruotos partnerystės pripažinimą Europoje.

Kiti mano giminaičiai, neregistruotasis partneris
Kiti mano giminaičiai, neregistruotasis partneris

Buvimas užsienyje iki 3 mėnesių

Jūsų partneris ar partnerė ir giminaičiai gali su jumis gyventi kitoje ES šalyje. Jei jie šalyje būna trumpiau kaip 3 mėnesius, jiems tereikia galiojančio paso ir tam tikrais atvejais, priklausomai nuo jų kilmės šalies, vizos.

Daugiau apie vizos reikalavimus ir galimas išimtis.

Prieš išvykdami pasiteiraukite šalies, į kurią vykstate, konsulato, ar jūsų šeimos nariams, kurie nėra ES piliečiai, reikia vizos ir kiek laiko užtruks ją gauti.

Pranešimas apie buvimą šalyje

Kai kuriose ES šalyse reikalaujama, kad jūsų giminaičiai arba partneris ar partnerė, kurie nėra ES piliečiai, per pagrįstą laikotarpį nuo atvykimo praneštų apie savo buvimą šalyje, ir, jiems to nepadarius, gali taikyti sankcijas, pavyzdžiui, skirti baudą.

Prieš jiems vykstant į kitą šalį pasiteiraukite nacionalinių valdžios institucijų apie pranešimo apie buvimą terminus ir atitinkamas sąlygas.

Kadangi jūsų giminaičiams arba partneriui ar partnerei gali prireikti bet kuriuo metu įrodyti, kad jie turi teisę gyventi toje šalyje (pavyzdžiui, jei juos sustabdytų policija), jie turėtų su savimi visuomet turėti pasą.

Kai kuriose ES šalyse pamiršus pasą jiems gali būti skirta bauda arba jie gali būti laikinai sulaikyti, bet vien dėl to jie negali būti išsiųsti iš šalies.

Vienodos sąlygos

Gyvenimo jūsų naujojoje šalyje laikotarpiu jie turėtų būti traktuojami kaip tos šalies piliečiai, visų pirma galimybių ir pagalbos įsidarbinti, užmokesčio, priėmimo į mokyklas ir kitais klausimais.

Net jei jie šalyje lankosi kaip turistai, jie neturėtų, pavyzdžiui, mokėti brangiau už muziejų ar transporto bilietus ir kt.

Išimtis: jei esate pensininkas, kai kurios ES šalys gali nuspręsti jums ir jūsų šeimai neskirti finansinės paramos pirmus 3 buvimo toje šalyje mėnesius.

Išsiuntimas iš šalies

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti jūsų giminaičius arba partnerį ar partnerę, kurie nėra ES piliečiai, išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar visuomenės sveikatos sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jie kelia rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies jiems turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Buvimas užsienyje ilgiau kaip 3 mėnesius

Darbuotojai

ES šalies, kurioje dirbate, valdžios institucijos įvertins, ar jūsų giminaičiams arba partneriui ar partnerei, kurie nėra ES piliečiai, turėtų būti leista joje būti kaip jūsų šeimos nariams (nes jūs esate ES pilietis, joje dirbantis savarankiškai ar samdomą darbą arba į ją komandiruotas ilgiau kaip 3 mėnesiams). Vertinama bus atsižvelgiant į nacionalines sąlygas ir į kiekvieną konkretų atvejį.

Pensininkai

Jei esate pensininkas, valdžios institucijos įvertins, ar jūsų giminaičiai arba partneris ar partnerė, kurie nėra ES piliečiai, gali šalyje būti ilgiau kaip 3 mėnesius, jei turite (sau ir visai savo šeimai):

 • pakankamai pajamų (šaltinis nesvarbu) gyventi neprašant finansinės paramos,
 • visapusišką sveikatos draudimą toje šalyje.

Nacionalinės valdžios institucijos negali reikalauti, kad jūsų pajamos būtų didesnės nei lygis, kuriam esant jūsų šeima turėtų teisę prašyti bazinės paramos toje šalyje.

Leidimas gyventi šalyje

Jūsų giminaičiai arba partneris ar partnerė, kurie nėra ES šalių piliečiai, per 3 mėnesius nuo atvykimo valdžios institucijų (dažnai savivaldybės arba vietos policijos poskyrio) turėtų paprašyti leidimo gyventi šalyje.

Sužinokite, kaip gauti leidimo gyventi kortelę jūsų šeimos nariams, kurie nėra ES piliečiai.

Vienodos sąlygos

Jūsų giminaičiai arba partneris ar partnerė, kurie nėra ES piliečiai, buvimo jūsų naujojoje šalyje laikotarpiu turėtų būti traktuojami kaip tos šalies piliečiai, visų pirma, galimybių ir pagalbos įsidarbinti, užmokesčio, priėmimo į mokyklas ir kitais klausimais.

Įpareigojimas išvykti ir išsiuntimas

Jūsų giminaičiai arba partneris ar partnerė, kurie nėra ES piliečiai, gali su jumis gyventi kitoje ES šalyje tol, kol jie atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei taip jau nebėra, nacionalinės institucijos gali pareikalauti, kad jie išvyktų, bet jie negali būti išsiųsti.

Išimtiniais atvejais jūsų naujosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti juos išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jie kelia labai rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba įpareigojimas išvykti jiems turi būti pateiktas raštu išdėstant visas priežastis ir nurodant apeliavimo tvarką bei terminą.

Mirtis

Jei teisėtai gyvenate kitoje ES šalyje ir mirštate dar neįgijęs teisės nuolat gyventi toje šalyje, jūsų giminaičiai ir partneris ar partnerė, kurie nėra ES piliečiai, gali joje likti, jei joje gyveno ne trumpiau kaip 1 metus prieš jūsų mirtį.

Be to, jie privalo atitikti tokias pačias gyvenimo kitoje šalyje sąlygas, kokios taikomos ir ES piliečiams.

Pasitikrinkite, kokios sąlygos ir formalumai taikomi:

Teisė nuolat gyventi kitoje ES šalyje

Be pertraukos 5 metus teisėtai pragyvenę kitoje ES šalyje jūsų giminaičiai arba partneris ar partnerė, kurie nėra ES piliečiai, automatiškai įgyja teisę nuolat joje gyventi - taip pat, kaip ją įgytų jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė bei vaikai, kurie nėra ES piliečiai.

Pasitikrinkite, kokios sutuoktinių ir vaikų, kurie nėra ES piliečiai, teisės, kokios sąlygos ir formalumai jiems taikomi.

Viešosios konsultacijos
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai

  Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

  Retour au texte en cours.

  Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

  Retour au texte en cours.

  išskyrus jūsų sutuoktinį, vaikus, anūkus, tėvus ir senelius

  Retour au texte en cours.

  Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

  Retour au texte en cours.

  išskyrus jūsų sutuoktinį, vaikus, anūkus, tėvus ir senelius

  Retour au texte en cours.

  išskyrus jūsų sutuoktinį, vaikus, anūkus, tėvus ir senelius

  Retour au texte en cours.

  išskyrus jūsų sutuoktinį, vaikus, anūkus, tėvus ir senelius

  Retour au texte en cours.

  Šiuo atveju 27 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija.

  Retour au texte en cours.

  išskyrus jūsų sutuoktinį, vaikus, anūkus, tėvus ir senelius

  Retour au texte en cours.

  išskyrus jūsų sutuoktinį, vaikus, anūkus, tėvus ir senelius

  Retour au texte en cours.