Navigointipolku

Jaa 
	Jaa Facebookissa
 
	Lähetä Twitteriin
 
	Jaa Google+:ssa
 
	Jaa LinkedInissa

Työssäkäyvät ja eläkeläiset

Päivitetty : 23/04/2014

living-abroad

Perheenjäsenet (muut kuin EU-kansalaiset)

Muut sukulaiset tai muu kuin rekisteröity kumppani
Muut sukulaiset tai muu kuin rekisteröity kumppani

Enintään kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

Kumppanisi ja sukulaisesi voivat oleskella luonasi toisessa EU-maassa. Jos heidän oleskelunsa kestää alle kolme kuukautta, he tarvitsevat ainoastaan voimassa olevan passin ja joissakin tapauksissa lähtömaansa perusteella maahantuloviisumin.

Lue lisää viisumivaatimuksista ja mahdollisista poikkeuksista

Tarkista ennen lähtöäsi kohdemaasi konsulaatista, tarvitsevatko EU:n ulkopuolelta kotoisin olevat perheenjäsenesi maahantuloviisumia ja kuinka kauan sellaisen saaminen kestää.

Maassa oleskelusta ilmoittaminen

Jos sukulaisesi tai kumppanisi ei ole EU:n kansalainen, muutamissa EU-maissa hänen on ilmoitettava maassa oleskelustaan kohtuullisen ajan kuluessa. Muuten hänelle voidaan määrätä sakkoa.

Ennen kuin perheenjäsenesi muuttaa toiseen maahan, tarkista, mihin mennessä kansallisille viranomaisille on ilmoitettava maassa oleskelusta ja kuinka se tapahtuu.

Sukulaiseltasi tai kumppaniltasi saatetaan edellyttää maassaoleskeluoikeutensa todistamista milloin tahansa (esimerkiksi silloin, kun poliisi pysäyttää hänet), joten hänen on syytä pitää passia aina mukana.

Muutamissa EU-maissa passin unohtamisesta kotiin saattaa olla seurauksena sakkoa tai pidätys, mutta maasta karkottamiselle se ei vielä ole riittävä peruste.

Yhdenvertainen kohtelu

Uudessa asuinmaassasi perheenjäsentäsi on kohdeltava samoin kuin maan omia kansalaisia erityisesti silloin, kun kyseessä on esimerkiksi työhön pääsy, palkka-asiat, työskentelyn mahdollistavat avustukset tai kouluun ilmoittautuminen.

Edes matkailijoina maassa oleskelevilta ei saa periä korkeampia maksuja esimerkiksi museokäynneistä tai matkalipuista.

Poikkeus: Jos olet eläkeläinen, muutamissa EU-maissa sinulta ja perheeltäsi saatetaan evätä toimeentulotuki kolmen ensimmäisen maassaoleskelukuukautesi ajan.

Maastapoistaminen

Uusi asuinmaasi voi poikkeustapauksessa päättää poistaa maasta sellaisen sukulaisesi tai kumppanisi, joka ei ole EU:n kansalainen. Perusteena voi olla yleinen järjestys tai turvallisuus tai kansanterveys. Sukulaisesi tai kumppanisi on kuitenkin todistettavasti muodostettava vakava uhka.

Maastapoistamispäätös on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Yli kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

Työssäkäyvät

Jos olet EU:n kansalainen, joka on toisessa EU-maassa yli kolmen kuukauden ajan paikallisen työnantajan palveluksessa, ulkomaankomennuksella olevana työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana, työskentelymaasi viranomaiset arvioivat, annetaanko EU:n ulkopuolelta kotoisin oleville sukulaisillesi tai kumppanillesi oleskeluoikeus perheenjäseninä. Arviointi tehdään tapauskohtaisesti kansallisten edellytysten perusteella.

Eläkeläiset

Jos olet eläkeläinen, viranomaiset arvioivat, voiko EU:n ulkopuolelta kotoisin oleva sukulaisesi tai kumppanisi oleskella maassa yli kolmen kuukauden ajan, jos sinulla on (itseäsi ja perhettäsi varten)

 • riittävät tulot (mistä tahansa lähteestä), jotta et tarvitse toimeentulotukea
 • kattava sairausvakuutus uudessa asuinmaassasi.

Kansalliset viranomaiset eivät voi edellyttää tulojesi olevan suuremmat kuin kyseisessä maassa toimeentulotukeen oikeuttava summa.

Oleskelukortti

EU:n ulkopuolelta kotoisin olevan sukulaisesi tai kumppanisi on haettava viranomaisilta (yleensä kunnanvirastosta tai poliisiasemalta) oleskelukorttia kolmen kuukauden sisällämaahan saapumisestaan. Hakemista varten he tarvitsevat

 • voimassa olevan passin
 • sinun oleskeluoikeuden rekisteröintitodistuksesi tai muun asiakirjan, joka todistaa, että sinä asut kyseisessä maassa
 • todistus perhesuhteestanne
 • todistus siitä, että he ovat taloudellisesti riippuvaisia sinusta tai että vakavien terveydellisten syiden vuoksi sinun on huolehdittava heistä itse
 • kumppaneilta myös todiste pysyvän parisuhteen olemassaolosta.

Mitään muita asiakirjoja ei saa vaatia.

Viranomaisten on tehtävä päätös oleskelukortin myöntämisestä EU:n ulkopuolelta kotoisin olevalle sukulaisellesi tai kumppanillesi kuuden kuukauden kuluessa. Jos näin ei tapahdu, voit soittaa neuvontapalveluumme.

Jos hakemus hylätään, päätöksestä on mahdollisuus valittaa. Viranomaisten on annettava päätöksensä kirjallisena. Päätökselle on ilmoitettava perustelut ja siinä on kerrottava sen seurauksista sekä neuvottava, miten sukulaisesi tai kumppanisi voi valittaa päätöksestä ja mihin mennessä valitus on tehtävä.

Jos hakemus hyväksytään, sukulaisesi tai kumppanisi on saatava oleskelukortti. Oleskelukortin saa yleensä maksutta tai samaan hintaan, jolla maan omat kansalaiset voivat lunastaa henkilökortin.

Oleskelukortista olisi käytävä selkeästi ilmi, että se on EU:n kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti.

Oleskelukortin kuuluu olla voimassa viiden vuoden ajan (tai sinun oleskelusi ajan, jos aiot oleskella maassa lyhyemmän aikaa). Sinulta voidaan kuitenkin edellyttää, että ilmoitat osoitteenmuutoksista viranomaisille.

EU:n ulkopuolelta kotoisin olevalta sukulaiseltasi tai kumppaniltasi voidaan edellyttää maassaoleskeluoikeutensa todistamista milloin tahansa (esimerkiksi silloin, kun poliisi pysäyttää hänet), joten hänen on syytä pitää passia ja oleskelukorttia aina mukana.

Muutamissa EU-maissa passin unohtamisesta kotiin saattaa olla seurauksena sakkoa tai pidätys, mutta maasta karkottamiselle se ei vielä ole riittävä peruste.

Esimerkkitapaus

Voit saada pyynnöstä EU:n ulkopuolella asuvan vakavasti sairaan sukulaisesi luoksesi asumaan

Ranskalainen Karim on muuttanut Belgiaan vuoden kestävää työharjoittelua varten. Karimin algerialainen setä on sairastunut vakavasti. Sedällä ei ole Karimin lisäksi muita sukulaisia, minkä vuoksi Karim haluaa saada hänet luokseen Belgiaan, jotta hän voi huolehtia sedästään, kun tälle tehdään kokeita.

Karim voi pyytää Belgian viranomaisilta sedälleen kahden kuukauden oleskeluoikeutta. Päätöstä tehdessään viranomaiset ottavat huomioon sekä sedän terveydentilan että sen, että Karim on hänen ainoa sukulaisensa.

Yhdenvertainen kohtelu

Uudessa asuinmaassasi EU:n ulkopuolelta kotoisin olevaa sukulaistasi tai kumppaniasi on kohdeltava samoin kuin maan omia kansalaisia erityisesti silloin, kun kyseessä on esimerkiksi työhön pääsy, palkka-asiat, työskentelyn mahdollistavat avustukset tai kouluun ilmoittautuminen.

Poistumiskehotus/maastapoistaminen

EU:n ulkopuolelta kotoisin oleva sukulaisesi tai kumppanisi saa oleskella luonasi toisessa EU-maassa niin kauan kuin hän täyttää asumisen ehdot.  Jos ehdot eivät enää täyty, kansalliset viranomaiset saattavat antaa maastapoistumiskehotuksen, mutta karkottaminen ei ole mahdollista.

Poikkeustapauksissa uusi asuinmaasi saattaa päättää poistaa perheenjäsenesi maasta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, mutta vain siinä tapauksessa, että hän muodostaa todistettavasti erittäin vakavan uhan.

Maastapoistamispäätös tai poistumiskehotus on annettava kirjallisena. Päätökselle on ilmoitettava perustelut ja siinä on neuvottava, miten sukulaisesi tai kumppanisi voi valittaa päätöksestä ja mihin mennessä se on tehtävä.

Kuolema

Jos olet asunut laillisesti toisessa EU-maassa ja kuolet ennen pysyvän oleskeluoikeuden saamista, EU:n ulkopuolelta kotoisin oleva sukulaisesi tai kumppanisi voi mahdollisesti jäädä maahan, jos hän on asunut siellä vähintään vuoden ennen kuolemaasi.

Maahan jääminen on mahdollista vain, jos EU:n ulkopuolelta kotoisin olevat perheenjäsenesi täyttävät myös samat oleskelun ehdot kuin EU:n kansalaisetkin.

Tarkista, mitkä ehdot ja muodollisuudet koskevat seuraavia:

Pysyvä oleskelu

Jos EU:n ulkopuolelta kotoisin oleva sukulaisesi tai kumppanisi on asunut laillisesti toisessa EU-maassa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan, hän saa automaattisesti pysyvän oleskeluoikeuden samalla tavalla kuin EU:n ulkopuolelta kotoisin oleva puolisosi tai lapsesi.

Tarkista EU:n ulkopuolelta kotoisin oleviin puolisoihin ja lapsiin sovellettavat oikeudet, ehdot ja muodollisuudet

Rekisteröity kumppani
Rekisteröity kumppani

Eräissä maissa rekisteröidyn parisuhteen osapuolia kohdellaan samalla tavoin kuin naimisissa olevia puolisoita. Jos muutat tällaiseen maahan, tarkista puolisoihin sovellettavat oleskeluoikeudet ja -ehdot.

Joissakin EU-maissa taas rekisteröityä parisuhdetta ei rinnasteta avioliittoon. Jos muutat tällaiseen maahan, tarkista muihin sukulaisiin sovellettavat oleskeluoikeudet ja -ehdot.

Tietoa rekisteröityjen parisuhteiden tunnustamisesta eri EU-maissa.

Puoliso / lapsi / vanhempi
Puoliso / lapsi / vanhempi

Ota selvää, millaisia oikeuksia on perheenjäsenilläsi, jotka eivät ole EU:n kansalaisia ja jotka haluavat muuttaa luoksesi uuteen asuinmaahasi.

Enintään kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

EU:n ulkopuolelta kotoisin oleva puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi voi oleskella luonasi toisessa EU-maassa. Jos heidän oleskelunsa kestää alle kolme kuukautta, he tarvitsevat ainoastaan voimassa olevan passin ja joissakin tapauksissa lähtömaansa perusteella maahantuloviisumin.

Lue lisää viisumivaatimuksista ja poikkeuksista

Tarkista ennen lähtöäsi kohdemaasi konsulaatista, tarvitsevatko EU:n ulkopuolelta kotoisin olevat perheenjäsenesi maahantuloviisumia ja kuinka kauan sellaisen saaminen kestää.

Maassa oleskelusta ilmoittaminen

Jos puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi ei ole EU:n kansalainen, muutamissa EU-maissa hänen on ilmoitettava maassa oleskelustaan kohtuullisen ajan kuluessa. Muuten hänelle voidaan määrätä sakkoa.

Ennen kuin perheenjäsenesi muuttaa toiseen maahan, tarkista, mihin mennessä kansallisille viranomaisille on ilmoitettava maassa oleskelusta ja kuinka se tapahtuu.

Puolisosi, lastesi tai vanhempiesi on pidettävä passi aina mukanaan.

Muutamissa EU-maissa passin unohtamisesta kotiin saattaa olla seurauksena sakkoa tai pidätys, mutta maasta karkottamiselle se ei vielä ole riittävä peruste.

Yhdenvertainen kohtelu

Uudessa asuinmaassasi perheenjäsentäsi on kohdeltava samoin kuin maan omia kansalaisia erityisesti silloin, kun kyseessä on esimerkiksi työhön pääsy, palkka-asiat, työskentelyn mahdollistavat avustukset tai kouluun ilmoittautuminen.

Edes matkailijoina maassa oleskelevilta ei saa periä korkeampia maksuja esimerkiksi museokäynneistä tai matkalipuista.

Poikkeus: Jos olet eläkeläinen, muutamissa EU-maissa sinulta ja perheeltäsi saatetaan evätä toimeentulotuki kolmen ensimmäisen maassaoleskelukuukautesi ajan.

Maastapoistaminen

Uusi asuinmaasi voi poikkeustapauksessa päättää poistaa maasta EU:n ulkopuolelta kotoisin olevan puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi. Perusteena voi olla yleinen järjestys tai turvallisuus tai kansanterveys. Perheenjäsenesi on kuitenkin todistettavasti muodostettava vakava uhka.

Maastapoistamispäätös on annettava kirjallisena. Siinä on ilmoitettava kaikki perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Yli kolmen kuukauden mittainen oleskelu ulkomailla

Työssäkäyvät

Jos olet toisessa maassa työssä – paikallisen työnantajan palveluksessa, työkomennuksella tai itsenäisenä ammatinharjoittajana – EU:n ulkopuolelta kotoisin oleva puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi voivat oleskella luonasi pelkästään tällä perusteella.

Eläkeläiset

Jos olet toisessa maassa asuva eläkeläinen, EU:n ulkopuolelta kotoisin oleva puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi voivat asua luonasi, jos sinulla on (itseäsi ja perhettäsi varten)

 • riittävät tulot, jotta et tarvitse toimeentulotukea
 • kattava sairausvakuutus uudessa asuinmaassasi.

Kansalliset viranomaiset eivät voi edellyttää tulojesi olevan suuremmat kuin kyseisessä maassa toimeentulotukeen oikeuttava summa.

Oleskelukortti

EU:n ulkopuolelta kotoisin olevan puolisosi, (lapsen)lastesi tai (iso)vanhempiesi on haettava uuden asuinmaasi viranomaisilta (yleensä kunnanvirastosta tai poliisiasemalta) oleskeluasiakirjaa kolmen kuukauden kuluessa maahan saapumisesta. Hakemista varten he tarvitsevat

 • voimassa olevan passin
 • sinun EU:n kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintitodistuksesi tai muun asiakirjan, joka todistaa, että asut kyseisessä maassa
 • todistuksen siitä, että heillä on perhesuhde kanssasi, eli esimerkiksi vihki- tai syntymätodistuksen
 • (lapsen)lapsilta todistus, että he ovat alle 21-vuotiaita tai että sinä olet heidän huoltajansa
 • (iso)vanhemmilta todistus, että sinä olet heidän huoltajansa.

Mitään muita asiakirjoja ei saa vaatia.

Oleskelukortin saa yleensä maksutta (tai samaan hintaan, jolla maan omat kansalaiset voivat lunastaa henkilökortin).

Oleskelukortista olisi käytävä selkeästi ilmi, että se on EU:n kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti.

Viranomaisten on tehtävä päätös oleskelukortin myöntämisestä kuuden kuukauden kuluessa. Jos näin ei tapahdu, voit soittaa neuvontapalveluumme.

Oleskelukortin on oltava voimassa viiden vuoden ajan (tai sinun oleskelusi ajan, jos aiot oleskella maassa lyhyemmän aikaa). Sinulta voidaan kuitenkin edellyttää, että ilmoitat osoitteenmuutoksista viranomaisille.

Monissa maissa puolisosi, (lapsen)lastesi tai (iso)vanhempiesi on pidettävä oleskelukorttiaan ja passiaan aina mukana. Jos nämä asiakirjat unohtuvat kotiin, seurauksena saattaa olla sakkoa, mutta maasta karkottamiselle tämä ei vielä ole riittävä peruste.

Oleskeluoikeuden rekisteröinti

Puolisosi, lastesi tai vanhempiesi on rekisteröitävä oleskeluoikeutensa uuden asuinmaasi viranomaisten luona (yleensä kunnanvirastossa tai poliisiasemalla) kolmen kuukauden sisällä maahan saapumisestaan. Tässä yhteydessä heille myönnetään oleskelukortti.

Oleskelukortin saamista varten EU:n ulkopuolelta kotoisin oleva puolisosi, lapsesi tai vanhempasi tarvitsevat seuraavat asiakirjat:

 • voimassa olevan passin
 • sinun EU:n kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintitodistuksesi tai muun asiakirjan, joka todistaa, että asut kyseisessä maassa
 • todistuksen siitä, että heillä on perhesuhde kanssasi, eli esimerkiksi vihki- tai syntymätodistuksen
 • lapsilta todistus, että he ovat alle 21-vuotiaita tai että sinä olet heidän huoltajansa
 • vanhemmilta todistus, että sinä olet heidän huoltajansa.

Muiden asiakirjojen esittämistä ei saa vaatia.

Oleskelukortin saa usein maksutta. Jos maksuja peritään, ne eivät saa olla korkeampia kuin maan omilta kansalaisilta vastaavista asiakirjoista perittävät maksut.

Oleskelukortista olisi käytävä selkeästi ilmi, että se on EU:n kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti.

Viranomaisten on tehtävä päätös ja toimitettava oleskelukortti kuuden kuukauden kuluessa.  Jos näin ei tapahdu, voit soittaa neuvontapalveluumme.

Oleskelukortin kuuluu olla voimassa viiden vuoden ajan (tai sinun oleskelusi ajan, jos aiot oleskella maassa lyhyemmän aikaa). Osoitteenmuutoksista on mahdollisesti ilmoitettava viranomaisille.

Monissa maissa puolisosi, lastesi tai vanhempiesi on pidettävä oleskelukorttiaan aina mukana.  Jos nämä asiakirjat unohtuvat kotiin, seurauksena saattaa olla sakkoa tai pidätys, mutta maasta karkottamiselle tämä ei vielä ole riittävä peruste.

Yhdenvertainen kohtelu

Uudessa asuinmaassasi EU:n ulkopuolelta kotoisin olevaa puolisoasi, (lapsen)lastasi tai (iso)vanhempaasi on kohdeltava samoin kuin maan omia kansalaisia erityisesti silloin, kun kyseessä on esimerkiksi työhön pääsy, palkka-asiat, työskentelyn mahdollistavat avustukset tai kouluun ilmoittautuminen.

Poistumiskehotus/maastapoistaminen

EU:n ulkopuolelta kotoisin oleva puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi saa oleskella luonasi toisessa EU-maassa niin kauan kuin hän täyttää oleskelun ehdot. Jos ehdot eivät enää täyty, kansalliset viranomaiset saattavat antaa maastapoistumiskehotuksen, mutta karkottaminen ei ole mahdollista.

Poikkeustapauksissa uusi asuinmaasi saattaa päättää poistaa perheenjäsenesi maasta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, mutta vain siinä tapauksessa, että hän muodostaa todistettavasti erittäin vakavan uhan.

Maastapoistamispäätös tai poistumiskehotus on annettava kirjallisena. Päätökselle on ilmoitettava perustelut ja siinä on neuvottava, miten perheenjäsenesi voi valittaa päätöksestä ja mihin mennessä tämä on tehtävä.

Esimerkkitapaus

Myös EU:n ulkopuolelta kotoisin olevilla perheenjäsenilläsi on EU-oikeuksia

Saksalainen Irina asuu Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Hänen venäläinen äitinsä haki oleskelukorttia Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Hakemusta varten äitiä pyydettiin luovuttamaan passinsa.

Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ilmoittivat Irinalle, että oleskelukortin myöntäminen saattaisi kestää jopa vuoden. Irinan äiti huolestui: jos hän ei saisi passiaan ajoissa takaisin, hän ei pääsisi Venäjälle jouluksi, eikä ainakaan pääsisi takaisin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan poissaolonsa jälkeen.

EU:n ulkopuolelta kotoisin olevien perheenjäsenten oleskeluoikeus tarkoittaa kuitenkin, että Ison-Britannian viranomaisten on myönnettävä oleskelukortti kuuden kuukauden kuluessa, eivätkä viranomaiset voi ottaa hakijan passia haltuunsa kortin myöntämisajaksi.

Kuolema

Jos olet asunut laillisesti toisessa EU-maassa ja kuolet ennen pysyvän oleskeluoikeuden saamista, EU:n ulkopuolelta kotoisin oleva puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi voi mahdollisesti jäädä maahan, jos hän on asunut siellä vähintään vuoden ennen kuolemaasi.

Maahan jääminen on mahdollista vain, jos EU:n ulkopuolelta kotoisin olevat perheenjäsenesi täyttävät samat oleskelun ehdot kuin EU:n kansalaisetkin.

Tarkista, mitkä ehdot ja muodollisuudet koskevat seuraavia:

Avioero

Jos eroat puolisostasi ennen kuin olet saanut pysyvän oleskeluoikeuden toisessa maassa (mitä varten edellytetään yleensä viiden vuoden oleskelua), EU:n ulkopuolelta kotoisin oleva puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi voi jäädä maahan, jos

 • perheenjäsenesi on asunut maassa vähintään vuoden ja
 • avioliittonne oli kestänyt vähintään kolme vuotta ennen avioeroprosessin aloittamista.

Maahan jääminen on mahdollista vain, jos EU:n ulkopuolelta kotoisin olevat perheenjäsenesi täyttävät samat oleskelun ehdot kuin EU:n kansalaisetkin.

Tarkista, mitkä ehdot ja muodollisuudet koskevat seuraavia:

Pysyvä oleskelu

Jos EU:n ulkopuolelta kotoisin oleva puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi on asunut laillisesti toisessa EU-maassa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan, hän saa automaattisesti pysyvän oleskeluoikeuden maassa ilman, että häneltä edellytetään minkään muiden ehtojen täyttymistä. Hän voi siis oleskella maassa haluamansa ajan, vaikkei hänellä olisi työpaikkaa tai hän tarvitsisi toimeentulotukea.

Oleskelu katsotaan yhtäjaksoiseksi seuraavista huolimatta:

 • tilapäinen poissaolo (alle kuusi kuukautta vuodessa)
 • pitempi poissaolo esimerkiksi pakollisen asepalveluksen vuoksi
 • yksi enintään kahdentoista kuukauden yhtäjaksoinen poissaolo esimerkiksi raskauden ja synnytyksen, vakavan sairauden, työskentelyn, ammattiopintojen tai työkomennuksen tai muun merkittävän syyn vuoksi.

Perheenjäsenillä on samat oikeudet ja he voivat saada samoja etuisuuksia kuin maan omat kansalaiset.

Oikeus pysyvään oleskeluun voidaan menettää, jos henkilö asuu maan ulkopuolella yhtäjaksoisesti yli kaksi vuotta.

Työssäkäyvät

Jos olet ollut työssä tai ammatinharjoittajana toisessa EU-maassa ja kuolet ennen pysyvän oleskeluoikeuden saamista, EU:n ulkopuolelta kotoisin olevaa puolisoasi, (lapsen)lastasi tai (iso)vanhempaasi voidaan kohdella erikoistapauksena. Hän voi esimerkiksi saada pysyvän oleskeluoikeuden, jos

 • kuolinsyysi oli työtapaturma tai työperäinen sairaus tai
 • kuolemantapauksen sattuessa olit asunut maassa yhtäjaksoisesti ainakin kahden vuoden ajan.

Pysyvä oleskelukortti

Miten haetaan pysyvää oleskelukorttia, joka todistaa EU-kansalaisen perheenjäsenen oikeuden oleskella maassa ehdoitta?

Poistumiskehotus/maastapoistaminen

EU:n ulkopuolelta kotoisin oleva puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi saa oleskella luonasi toisessa EU-maassa niin kauan kuin hän täyttää oleskelun ehdot. Jos ehdot eivät enää täyty, kansalliset viranomaiset saattavat antaa maastapoistumiskehotuksen, mutta karkottaminen ei ole mahdollista.

Poikkeustapauksissa uusi asuinmaasi saattaa päättää poistaa perheenjäsenesi maasta yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vuoksi, mutta vain siinä tapauksessa, että hän muodostaa todistettavasti erittäin vakavan uhan.

Maastapoistamispäätös tai poistumiskehotus on annettava kirjallisena. Päätökselle on ilmoitettava perustelut ja siinä on neuvottava, miten perheenjäsenesi voi valittaa päätöksestä ja mihin mennessä tämä on tehtävä.

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?

Etkö löytänyt etsimääsi tietoa? Onko sinulla ongelma vailla ratkaisua?

Neuvontapalvelu kertoo oikeuksistasi EU:ssa

Apua julkisten elinten kanssa ilmenneiden ongelmien ratkaisuun

Footnote

muu kuin puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi

Retour au texte en cours.

Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

Retour au texte en cours.

muu kuin puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi

Retour au texte en cours.

muu kuin puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi

Retour au texte en cours.

muu kuin puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi

Retour au texte en cours.

Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

Retour au texte en cours.

muu kuin puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi

Retour au texte en cours.

muu kuin puolisosi, (lapsen)lapsesi tai (iso)vanhempasi

Retour au texte en cours.

Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

Retour au texte en cours.

Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

Retour au texte en cours.