Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 20/08/2015

living-abroad

Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι - Μέλη της οικογένειας υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ

Αν είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ και μετακομίζετε σε άλλη χώρα της ΕΕ για διαμονή ή εργασία, η νομοθεσία της ΕΕ διευκολύνει τα μέλη της οικογένειάς σας να σας συνοδεύσουν. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να μάθετε πώς μπορούν να σας συνοδεύσουν τα μέλη της οικογένειάς σας.

Ακόμη και αν είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ, εάν δεν έχετε μετακομίσει σε άλλη χώρα της ΕΕ και ζείτε στη χώρα καταγωγής σας, δεν εφαρμόζονται οι κανόνες της ΕΕ. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η εθνική νομοθεσία.

Σύζυγος / παιδιά / γονείς
Σύζυγος / παιδιά / γονείς

Μάθετε τα δικαιώματα των μελών της οικογένειάς σας που δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ και επιθυμούν να ζήσουν μαζί σας στη νέα σας χώρα.

Διαμονή στο εξωτερικό μέχρι 3 μήνες

Ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, μπορούν να μείνουν μαζί σας σε άλλη χώρα της ΕΕ. Εφόσον μείνουν λιγότερο από 3 μήνες, χρειάζονται μόνο ισχύον διαβατήριο και, μερικές φορές, ανάλογα με τη χώρα από την οποία προέρχονται, θεώρηση διαβατηρίου (βίζα ).

Περισσότερα για τις βίζες και τις ενδεχόμενες εξαιρέσεις.

Προτού αναχωρήσετε για τη νέα σας χώρα, ενημερωθείτε από το προξενείο της, αν τα μέλη της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ χρειάζονται βίζα και πόσο διάστημα απαιτείται για την έκδοσή της.

Δήλωση παρουσίας

Ορισμένες χώρες της ΕΕ επιβάλλουν στον/τη σύζυγο, στα παιδιά ή τα εγγόνια σας, στους γονείς ή τους παππούδες/γιαγιάδες σας, υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ, να δηλώσουν την παρουσία τους εντός λογικού χρονικού διαστήματος μετά την άφιξή τους και αν δεν συμμορφωθούν μπορεί να τους επιβάλουν κυρώσεις, όπως πρόστιμο.

Πριν από τη μετάβασή τους στη νέα χώρα θα πρέπει να ενημερωθείτε από τις εθνικές αρχές για τις προθεσμίες και τους όρους που διέπουν τη δήλωση παρουσίας.

Ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή οι γονείς σας θα πρέπει να έχουν πάντοτε μαζί τους το διαβατήριό τους .

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, μπορεί να τους επιβληθεί πρόστιμο ή προσωρινή κράτηση αν έχουν αφήσει το διαβατήριο στο σπίτι, δεν μπορούν όμως να απελαθούν μόνο γι'αυτό.

Ίση μεταχείριση

Καθόλη τη διάρκεια της διαμονής τους θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υπήκοοι της χώρας, ιδίως όσον αφορά την εργασία, τις αμοιβές, τα μέσα που διευκολύνουν την πρόσβαση στην εργασία, την εγγραφή σε σχολείο, κ.λπ.

Ακόμη και αν μένουν ως τουρίστες, δεν θα πρέπει, π.χ., να πληρώνουν υψηλότερα ποσά για την επίσκεψη μουσείων ή την αγορά εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κ.λπ.

Εξαίρεση: Αν είστε συνταξιούχος, ίσως ορισμένες χώρες της ΕΕ να μη χορηγήσουν σε σας και την οικογένειά σας εισοδηματική ενίσχυση κατά τους 3 πρώτους μήνες της διαμονής σας στην εν λόγω χώρα.

Απέλαση

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να απελάσει τον/τη σύζυγο, τα παιδιά ή τα εγγόνια, τους γονείς ή τους παππούδες/γιαγιάδες σας, υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ, για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, αλλά μόνο αν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτοί αποτελούν σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως, να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς και μέχρι πότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή για ακύρωσή της.

Διαμονή στο εξωτερικό για περισσότερους από 3 μήνες

Εργαζόμενοι

Αν εργάζεστε σε άλλη χώρα ως μισθωτός, αυτοαπασχολούμενος ή με απόσπαση, ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, μπορούν να μείνουν εκεί μαζί σας χωρίς να χρειάζεται να πληρούν άλλους όρους.

Συνταξιούχοι

Αν είστε συνταξιούχος και ζείτε σε άλλη χώρα, ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, μπορούν επίσης να μείνουν εκεί εφόσον διαθέτετε (για σας και για ολόκληρη την οικογένειά σας):

 • επαρκές εισόδημα που σας επιτρέπει να ζείτε χωρίς να χρειάζεστε εισοδηματική ενίσχυση 
 • πλήρη υγειονομική ασφάλιση σ'αυτή τη χώρα.

Οι εθνικές αρχές δεν μπορούν να θέσουν ως όρο το εισόδημά σας να είναι μεγαλύτερο από εκείνο που δικαιολογεί την καταβολή ενίσχυσης του βασικού εισοδήματος της οικογένειάς σας στην εν λόγω χώρα.

Κάρτα διαμονής

Ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, θα πρέπει να ζητήσουν την έκδοση κάρτας διαμονής από τις αρχές της νέας σας χώρας (συνήθως το δημαρχείο ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα) εντός  3 μηνών από την άφιξή τους.

Πώς να λάβετε κάρτα διαμονής για τα μέλη της οικογενείας σας που δεν είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ.

Ίση μεταχείριση

Κατά τη διαμονή τους στη νέα σας χώρα, ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υπήκοοι της χώρας, ιδίως όσον αφορά την εργασία, τις αμοιβές, τα μέσα που διευκολύνουν την πρόσβαση στην εργασία, την εγγραφή σε σχολείο, κ.λπ.

Εντολή εγκατάλειψης της χώρας / Απέλαση

Ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, μπορούν να ζουν μαζί σας σε άλλη χώρα της ΕΕ, για όσο διάστημα πληρούν τους όρους διαμονής. Αν πάψουν να πληρούν αυτούς τους όρους, οι εθνικές αρχές μπορούν να τους ζητήσουν να εγκαταλείψουν τη χώρα - δεν μπορούν όμως να τους απελάσουν.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να αποφασίσει να τους απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, αλλά μόνο αν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτοί αποτελούν πολύ σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης ή η εντολή εγκατάλειψης της χώρας πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως, να αναφέρει τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς αυτοί μπορούν να ασκήσουν προσφυγή για την ακύρωσή της και μέχρι πότε.

Μια αληθινή ιστορία

Τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν υπήκοοι της ΕΕ έχουν επίσης δικαιώματα στην ΕΕ

Η Ιρίνα είναι Γερμανίδα και ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ρωσίδα μητέρα της υπέβαλε αίτηση για την έκδοση κάρτας διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο, και της ζητήθηκε να καταθέσει το διαβατήριό της.

Οι βρετανικές αρχές πληροφόρησαν την Ιρίνα ότι για την έκδοση της κάρτας διαμονής θα χρειαζόταν ένας χρόνος. Η μητέρα της Ιρίνα ανησυχούσε ότι αν δεν της επιστρεφόταν εγκαίρως το διαβατήριό της, δεν θα μπορούσε να ταξιδέψει στη Ρωσία για τα Χριστούγεννα ή δεν θα της επιτρεπόταν η είσοδος στο ΗΒ κατά την επιστροφή της.

Σύμφωνα με τα δικαιώματα διαμονής μελών της οικογένειας υπηκόων χωρών εκτός ΕΕ, οι βρετανικές αρχές όφειλαν να εκδώσουν την κάρτα διαμονής εντός 6 μηνών και δεν μπορούσαν να κρατήσουν το διαβατήριο όλο αυτό το διάστημα.

Θάνατος

Εάν ζείτε νόμιμα σε άλλη χώρα της ΕΕ και αποβιώσετε προτού να αποκτήσετε το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εκεί, ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, μπορούν να μείνουν στην εν λόγω χώρα αν πριν από τον θάνατό σας είχαν ήδη συμπληρώσει ένα τουλάχιστον έτος διαμονής εκεί.

Για να μπορούν να μείνουν, τα μέλη της οικογένειάς σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ πρέπει επίσης να πληρούν τους ίδιους όρους διαμονής με τους υπηκόους της ΕΕ.

Δείτε τους όρους και τις διατυπώσεις για:

Διαζύγιο

Αν πήρατε διαζύγιο προτού να αποκτήσετε το δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην εν λόγω χώρα (για το οποίο απαιτείται συνήθως πενταετής διαμονή) - ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, μπορούν να μείνουν στην εν λόγω χώρα εφόσον:

 • ζουν στη χώρα αυτή τουλάχιστον έναν χρόνο, και
 • ο γάμος σας διήρκεσε τουλάχιστον 3 χρόνια προτού να αρχίσετε τη διαδικασία διαζυγίου

Για να μπορούν να μείνουν, τα μέλη της οικογένειάς σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ πρέπει επίσης να πληρούν τους ίδιους όρους διαμονής με τους υπηκόους της ΕΕ.

Δείτε τους όρους και τις διατυπώσεις για:

Μόνιμη διαμονή

Μετά από νόμιμη διαμονή σε άλλη χώρα της ΕΕ επί 5 χρόνια χωρίς διακοπή,         ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ,  αποκτούν αυτόματα το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εκεί χωρίς να χρειάζεται να πληρούν καμία άλλη προϋπόθεση - και θα μπορούν να μείνουν όσο θέλουν, ακόμη και σε περίπτωση που δεν εργάζονται και χρειάζονται εισοδηματική ενίσχυση.

Η συνέχεια της διαμονής δεν επηρεάζεται από:

 • προσωρινές απουσίες (συντομότερες των 6 μηνών το έτος)
 • μεγαλύτερες απουσίες (υποχρεωτική στρατιωτική θητεία)
 • απουσίες μικρότερες των 12 συνεχών μηνών για σημαντικούς λόγους όπως π.χ. εγκυμοσύνη και τοκετός, σοβαρή ασθένεια, εργασία, επαγγελματική κατάρτιση ή απόσπαση σε άλλη χώρα.

Θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα, οφέλη και υποχρεώσεις με τους υπηκόους της εν λόγω χώρας.

Μπορεί να χάσουν το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εάν ζήσουν εκτός της χώρας αυτής για πάνω από δύο συνεχή έτη.

Εργαζόμενοι

Εάν εργάζεστε ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος σε άλλη χώρα της ΕΕ και αποβιώσετε προτού να αποκτήσετε το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εκεί, ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, μπορούν να έχουν ειδική μεταχείριση. Μπορεί να τους επιτραπεί η μόνιμη διαμονή εφόσον:

 • ο θάνατός σας ήταν συνέπεια εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας ή
 • τη στιγμή του θανάτου σας, είχατε ζήσει στη χώρα αυτή επί δύο τουλάχιστον χρόνια χωρίς διακοπή.

Κάρτα μόνιμης διαμονής

Πληροφορίες για την έκδοση δελτίου μόνιμης διαμονής που πιστοποιεί το δικαίωμα άνευ όρων διαμονής.

Εντολή εγκατάλειψης της χώρας / Απέλαση

Ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, οι γονείς ή οι παππούδες/γιαγιάδες σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, μπορούν να ζουν μαζί σας σε άλλη χώρα της ΕΕ, για όσο διάστημα πληρούν τους όρους διαμονής. Αν πάψουν να πληρούν αυτούς τους όρους, οι εθνικές αρχές μπορούν να τους ζητήσουν να εγκαταλείψουν τη χώρα, δεν μπορούν όμως να τους απελάσουν.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να αποφασίσει να τους απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, αλλά μόνον αν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτοί αποτελούν πολύ σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης ή η εντολή εγκατάλειψης της χώρας πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως, να αναφέρει τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς και μέχρι πότε μπορούν να ασκήσουν προσφυγή για την ακύρωσή της.

Δηλωμένος/-η σύντροφος
Δηλωμένος/-η σύντροφος

Ορισμένες χώρες της ΕΕ αναγνωρίζουν το καθεστώς καταχωρισμένης συμβίωσης ως γάμο. Σ' αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ελέγξετε τα ισχύοντα δικαιώματα και όρους διαμονής για συζύγους.

Άλλες χώρες της ΕΕ δεν αναγνωρίζουν το καθεστώς καταχωρισμένης συμβίωσης ως ισοδύναμο με γάμο. Σ' αυτή την περίπτωση ενημερωθείτε για το τι ισχύει σχετικά με τα δικαιώματα και τους όρους διαμονής για τους υπόλοιπους συγγενείς.

Μάθετε τι ισχύει σχετικά με την αναγνώριση του καθεστώτος καταχωρισμένης συμβίωσης στην Ευρώπη.

Λοιποί συγγενείς /μη δηλωμένος/-η σύντροφος
Λοιποί συγγενείς /μη δηλωμένος/-η σύντροφος

Διαμονή στο εξωτερικό μέχρι 3 μήνες

Ο/η σύντροφος και οι συγγενείς σας μπορούν να ζήσουν μαζί σας σε άλλη χώρα της ΕΕ. Εφόσον μείνουν λιγότερο από 3 μήνες, χρειάζονται μόνο ισχύον διαβατήριο και, μερικές φορές, ανάλογα με τη χώρα από την οποία προέρχονται, θεώρηση διαβατηρίου (βίζα ).

Περισσότερα για τις βίζες και τις ενδεχόμενες εξαιρέσεις.

Προτού αναχωρήσετε για τη νέα σας χώρα, ενημερωθείτε από το προξενείο της αν τα μέλη της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ χρειάζονται βίζα και πόσο διάστημα απαιτείται για την έκδοσή της.

Δήλωση παρουσίας

Ορισμένες χώρες της ΕΕ απαιτούν από τους συγγενείς ή τον/τη σύντροφό σας, υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ, να δηλώσουν την παρουσία τους εντός λογικού χρονικού διαστήματος από την άφιξή τους και αν δεν συμμορφωθούν μπορεί να τους επιβάλουν κυρώσεις, όπως πρόστιμο.

Πριν από τη μετάβασή τους στη νέα χώρα θα πρέπει να ενημερωθείτε από τις εθνικές αρχές για τις προθεσμίες και τους όρους που διέπουν τη δήλωση παρουσίας.

Επειδή ίσως οι συγγενείς ή ο/η σύντροφός σας χρειαστεί να αποδείξουν (π.χ. στην αστυνομία) ανά πάσα στιγμή ότι έχουν το δικαίωμα να ζουν στη συγκεκριμένη χώρα, θα πρέπει να έχουν πάντοτε μαζί τους το διαβατήριό τους .

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, μπορεί να τους επιβληθεί πρόστιμο ή προσωρινή κράτηση αν έχουν αφήσει το διαβατήριο στο σπίτι, δεν μπορούν όμως να απελαθούν μόνο γι'αυτό.

Ίση μεταχείριση

Καθόλη τη διάρκεια της διαμονής τους θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υπήκοοι της χώρας, ιδίως όσον αφορά την εργασία, τις αμοιβές, τα μέσα που διευκολύνουν την πρόσβαση στην εργασία, την εγγραφή σε σχολείο, κ.λπ.

Ακόμη και αν μένουν ως τουρίστες, δεν θα πρέπει για παράδειγμα να πληρώνουν υψηλότερα ποσά για την επίσκεψη μουσείων ή την αγορά εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κ.λπ.

Εξαίρεση: Αν είστε συνταξιούχος, ίσως ορισμένες χώρες της ΕΕ να μη χορηγήσουν σε σας και την οικογένειά σας εισοδηματική ενίσχυση κατά τους 3 πρώτους μήνες της διαμονής σας στην εν λόγω χώρα.

Απέλαση

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να απελάσει τους συγγενείς ή τον/τη σύντροφό σας, υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ,  για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, αλλά μόνον αν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτοί αποτελούν σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως, να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς και μέχρι πότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή για ακύρωσή της.

Διαμονή στο εξωτερικό για περισσότερους από 3 μήνες

Εργαζόμενοι

Οι αρχές της χώρας ΕΕ στην οποία εργάζεστε θα εξετάσουν αν θα πρέπει να δοθεί στον/στη σύντροφό σας/ στους συγγενείς σας, υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ, άδεια διαμονής ως μελών της οικογένειάς σας (επειδή εσείς είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ και εργάζεστε στη χώρα αυτή ως μισθωτός, αυτοαπασχολούμενος ή με απόσπαση για περισσότερους από 3 μήνες). Η εξέταση θα γίνει με βάση τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις και για κάθε περίπτωση χωριστά.

Συνταξιούχοι

Αν είστε συνταξιούχος, οι αρχές θα εξετάσουν αν ο/η σύντροφος/οι συγγενείς σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, μπορούν να μείνουν περισσότερο από 3 μήνες, εφόσον διαθέτετε (για σας και την οικογένειά σας):

 • επαρκές εισόδημα (από οποιαδήποτε πηγή) που σας επιτρέπει να ζείτε χωρίς να χρειάζεστε εισοδηματική ενίσχυση 
 • πλήρη υγειονομική ασφάλιση σ'αυτή τη χώρα.

Οι εθνικές αρχές δεν μπορούν να θέσουν ως όρο το εισόδημά σας να είναι μεγαλύτερο από εκείνο που δικαιολογεί την καταβολή ενίσχυσης του βασικού εισοδήματος της οικογένειάς σας στην εν λόγω χώρα.

Κάρτα διαμονής

Οι συγγενείς  ή  ο/η σύντροφός σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, θα πρέπει να ζητήσουν την έκδοση κάρτας διαμονής από τις αρχές (συνήθως το δημαρχείο ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα) εντός 3 μηνών από την άφιξή τους.

Πώς να λάβετε κάρτα διαμονής για τα μέλη της οικογενείας σας που δεν είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ.

Ίση μεταχείριση

Κατά τη διαμονή τους στη νέα σας χώρα, ο/η σύντροφος/οι συγγενείς σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υπήκοοι της χώρας, ιδίως όσον αφορά την εργασία, τις αμοιβές, τα μέσα που διευκολύνουν την πρόσβαση στην εργασία, την εγγραφή σε σχολείο, κ.λπ.

Εντολή εγκατάλειψης της χώρας / Απέλαση

Οι συγγενείς ή ο/η σύντροφός σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, μπορούν να ζουν μαζί σας σε άλλη χώρα της ΕΕ, για όσο διάστημα πληρούν τους όρους διαμονής. Αν πάψουν να πληρούν αυτούς τους όρους, οι εθνικές αρχές μπορούν να τους ζητήσουν να εγκαταλείψουν τη χώρα, δεν μπορούν όμως να τους απελάσουν.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να αποφασίσει να τους απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, αλλά μόνον αν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτοί αποτελούν πολύ σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης ή η εντολή εγκατάλειψης της χώρας πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως, να αναφέρει τους λόγους της απόρριψης και να ορίζει πώς και μέχρι πότε μπορούν να ασκήσουν προσφυγή κατά της απόφασης αυτής.

Θάνατος

Εάν ζείτε νόμιμα σε άλλη χώρα της ΕΕ και αποβιώσετε προτού να αποκτήσετε το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εκεί, ο/η σύντροφος και οι συγγενείς σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, μπορούν να μείνουν στην εν λόγω χώρα αν πριν από τον θάνατό σας είχαν συμπληρώσει ήδη ένα τουλάχιστον έτος διαμονής εκεί.

Για να μπορούν να μείνουν, τα μέλη της οικογένειάς σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ πρέπει επίσης να πληρούν τους ίδιους όρους διαμονής με τους υπηκόους της ΕΕ.

Δείτε τους όρους και τις διατυπώσεις για:

Μόνιμη διαμονή

Αφού ζήσουν νόμιμα σε άλλη χώρα της ΕΕ επί 5 χρόνια χωρίς διακοπή, οι συγγενείς και ο/η σύντροφός σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ, αποκτούν αυτόματα το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εκεί, ακριβώς όπως και ο/η σύζυγος και τα παιδιά σας, υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ.

Δείτε: Δικαιώματα, όροι και διατυπώσεις για συζύγους και παιδιά, υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές

  Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

  Retour au texte en cours.

  Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

  Retour au texte en cours.

  εκτός συζύγου, τέκνων, γονέων, εγγονών και παππούδων

  Retour au texte en cours.

  Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

  Retour au texte en cours.

  εκτός συζύγου, τέκνων, γονέων, εγγονών και παππούδων

  Retour au texte en cours.

  εκτός συζύγου, τέκνων, γονέων, εγγονών και παππούδων

  Retour au texte en cours.

  εκτός συζύγου, τέκνων, γονέων, εγγονών και παππούδων

  Retour au texte en cours.

  Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

  Retour au texte en cours.

  εκτός συζύγου, τέκνων, γονέων, εγγονών και παππούδων

  Retour au texte en cours.

  εκτός συζύγου, τέκνων, γονέων, εγγονών και παππούδων

  Retour au texte en cours.