Sti

Opdateret : 20/08/2015

living-abroad

Arbejdstageres og pensionisters familie fra lande uden for EU

Hvis du er EU-borger og er flyttet til et andet EU-land for at bo eller arbejde, gør EU-reglerne det lettere for din familie at følge med dig. På denne side kan du læse mere om, hvordan din familie kan flytte med dig.

Hvis du er EU-borger og bor i dit hjemland, gælder EU-reglerne ikke. Her gælder de nationale regler.

Min ægtefælle/mine børn/mine forældre
Min ægtefælle/mine børn/mine forældre

Her kan du læse om rettighederne for dine familiemedlemmer, som ikke er EU-borgere, og som gerne vil bo sammen med dig i dit nye land.

Udlandsophold i op til 3 måneder

Din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre kan bo hos dig i et andet EU-land. Hvis de opholder sig hos dig i op til 3 måneder er det tilstrækkeligt med et gyldigt pas og nogle gange, afhængigt af hvilket land de er fra, et indrejsevisum.

Mere om kravene for indrejsevisum/undtagelser.

Inden afrejse bør du undersøge ved konsulatet i det land, du rejser til, om dine familiemedlemmer fra lande uden for EU har brug for et indrejsevisum, og hvor lang til det vil tage at få et.

Anmeldelse af tilstedeværelse

Nogle EU-lande kræver, at din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre fra lande uden for EU anmelder deres tilstedeværelse inden for en rimelig frist efter ankomst, og kan idømme dem straf i form af f.eks. en bøde, hvis de undlader dette.

Inden de rejser til det nye land, bør I undersøge fristerne og relevante betingelser for anmeldelse af tilstedeværelse hos de nationale myndigheder.

Din ægtefælle, dine børn eller dine forældre bør have deres pas på sig hele tiden.

I nogle EU-lande kan de få en bøde eller blive midlertidigt tilbageholdt, hvis de lader deres pas ligge hjemme, men de kan ikke udvises af den grund.

Ligebehandling

De skal under deres ophold behandles på lige fod med statsborgere i landet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, arbejdsformidling, indskrivning i skoler osv.

Selv hvis de opholder sig i landet som turister, må de ikke afkræves en højere pris for museumsbesøg, transportbilletter o.lign.

Undtagelse: Hvis du er pensioneret, kan nogle EU-lande beslutte ikke at yde indkomststøtte til dig og din familie i de første 3 måneder af jeres ophold.

Udvisning

Dit nye land kan i sjældne tilfælde beslutte at udvise din ægtefælle, dine (børne)børn eller (bedste)forældre af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed - men kun hvis de kan bevise, at de udgør en meget alvorlig trussel.

De skal have en skriftlig meddelelse om en sådan beslutning om udvisning. Den skal indeholde alle grundene til afslaget og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Udlandsophold i mere end 3 måneder

Arbejdstagere

Hvis du arbejder i et andet land - som ansat, selvstændig eller udstationeret - kan din ægtefælle, dine (børne)børn eller (bedste)forældre fra lande uden for EU bo der sammen med dig uden at skulle opfylde andre betingelser.

Pensionister

Hvis du som pensionist bor i et andet land, kan din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre fra lande uden for EU også bo der, hvis du (for dig selv og hele din familie):

 • har en tilstrækkelig indtægt til at leve uden indkomststøtte
 • har en omfattende sygesikring i værtslandet.

De nationale myndigheder må ikke kræve, at din indkomst er højere end det niveau, der berettiger din familie til grundlæggende indkomststøtte i landet.

Opholdskort

Dine familiemedlemmer, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre fra lande uden for EU skal anmode om opholdstilladelse hos myndighederne i det nye land (ofte rådhuset eller den lokale politistation) senest 3 måneder efter deres ankomst.

Find ud af, hvordan du får et opholdskort til dine familiemedlemmer fra lande uden for EU.

Ligebehandling

Din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre fra lande uden for EU skal under deres ophold i landet behandles på lige fod med statsborgere i landet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, arbejdsformidling, indskrivning i skoler osv.

Anmodning om udrejse/udvisning

Din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre kan blive boende hos dig i et andet EU-land, så længe de opfylder betingelserne for ophold. Hvis det ikke længere er tilfældet, kan de nationale myndigheder anmode dem om at forlade landet - men de kan ikke udvise dem.

I sjældne tilfælde kan landet beslutte at udvise dem af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis man kan bevise, at de udgør en meget alvorlig trussel.

Beslutningen om udvisning eller anmodningen om udrejse skal meddeles dem skriftligt og indeholde alle grundene og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Sagseksempel

Dine familiemedlemmer har EU-rettigheder, selv om de ikke er EU-borgere

Irina er tysker og bor i England. Hendes russiske mor har anmodet om et opholdskort i England og skulle i den forbindelse indgive sit pas.

De engelske myndigheder fortalte Irina, at det kunne tage op til 1 år at udstede opholdskortet. Irinas mor var bekymret for, om hun ville få sit pas tilbage i tide, så hun kunne holde jul i Rusland og få lov til at rejse ind i England igen bagefter.

Familiemedlemmer fra lande uden for EU har rent faktisk ret til at få udstedt et opholdskort inden for 6 måneder af de engelske myndigheder, som heller ikke må beholde passet.

Dødsfald

Hvis du boede lovligt  i et andet EU-land og døde, inden du havde fået permanent opholdstilladelse, må din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre fra lande uden for EU blive, hvis de har boet der i mindst 1 år inden din død.

For at kunne blive skal dine familiemedlemmer fra lande uden for EU opfylde de samme betingelser for opholdstilladelse som EU-borgere.

Undersøg rettigheder og formaliteter for:

Skilsmisse

Hvis du blev skilt, inden du havde fået permanent opholdstilladelse i det andet land (hvilket som regel kræver, at man har boet i landet i 5 år) - kan din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre blive i landet, hvis de:

 • har boet der i mindst 1 år, og
 • jeres ægteskab varede i mindst 3 år, inden skilsmisseproceduren blev sat i gang

For at kunne blive skal dine familiemedlemmer fra lande uden for EU opfylde de samme betingelser for opholdstilladelse som EU-borgere.

Undersøg rettigheder og formaliteter for:

Permanent ophold

Når din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre fra lande uden for EU har boet i dit nye EU-land i 5 år i træk, får de automatisk ret til permanent opholdstilladelse uden at skulle opfylde yderligere betingelser - de kan blive så længe de vil, også selvom de ikke arbejder og har brug for indkomststøtte.

Kravet om uafbrudt ophold berøres ikke af:

 • midlertidigt fravær (under 6 måneder om året)
 • længere fravær (obligatorisk militærtjeneste)
 • ét fravær på højst 12 på hinanden følgende måneder af vægtige grunde som graviditet og fødsel eller alvorlig sygdom, arbejde eller erhvervsuddannelse eller udstationering i et andet land.

De nyder godt af samme rettigheder og fordele som landets statsborgere.

De kan miste retten til permanent ophold, hvis de bosætter sig uden for landet i over 2 år i træk.

Arbejdstagere

Hvis du var ansat eller selvstændig i et andet EU-land og døde, inden du havde fået permanent opholdstilladelse, kan din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre fra lande uden for EU få særbehandling. Det kan betyde, at de får tilladelse til permanent ophold , hvis:

 • dødsfaldet skyldes en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, eller
 • du på det tidspunkt, da døden indtraf, havde opholdt dig i værtslandet uafbrudt i mindst 2 år.

Permanent opholdskort

Læs mere om, hvordan du får udstedt et permanent opholdskort, så du kan bekræfte din ubetingede opholdsret.

Anmodning om udrejse/udvisning

Din ægtefælle, dine (børne)børn eller dine (bedste)forældre kan blive boende hos dig i et andet EU-land, så længe de opfylder betingelserne for ophold. Hvis det ikke længere er tilfældet, kan de nationale myndigheder anmode dem om at forlade landet - men de kan ikke udvise dem.

I sjældne tilfælde kan landet beslutte at udvise dem af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis man kan bevise, at de udgør en meget alvorlig trussel.

Beslutningen om udvisning eller anmodningen om udrejse skal meddeles dem skriftligt og indeholde alle grundene og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Min registrerede partner
Min registrerede partner

I nogle EU-lande betragtes registreret partnerskab på lige fod med ægteskab. I dette tilfælde bør du undersøge de gældende regler om opholdsret og betingelser for ægtefæller.

Andre EU-lande anerkender ikke registreret partnerskab som sidestillet med ægteskab. Du bør i det tilfælde undersøge de gældende regler om opholdsret og betingelser for øvrige familiemedlemmer.

Læs mere om anerkendelse af registreret partnerskab i Europa.

Mine øvrige slægtninge/min samlever
Mine øvrige slægtninge/min samlever

Udlandsophold i op til 3 måneder

Din samlever og dine slægtninge kan bo hos dig i et andet EU-land. Hvis de opholder sig hos dig i op til 3 måneder er det tilstrækkeligt med et gyldigt pas og nogle gange, afhængigt af hvilket land de er fra, et indrejsevisum.

Mere om kravene for indrejsevisum og mulige undtagelser.

Inden afrejse bør du undersøge ved konsulatet i det land, du rejser til, om dine familiemedlemmer fra lande uden for EU har brug for et indrejsevisum, og hvor lang tid det vil tage at få et.

Anmeldelse af tilstedeværelse

Nogle EU-lande kræver, at dine slægtninge fra lande uden for EU anmelder deres tilstedeværelse inden for en rimelig frist efter ankomst, og kan idømme dem straf i form af f.eks. en bøde, hvis de undlader dette.

Inden de rejser til det nye land, bør I undersøge fristerne og relevante betingelser for anmeldelse af tilstedeværelse hos de nationale myndigheder.

Dine slægtninge eller din partner kan på et hvilket som helst tidspunkt blive bedt om at bevise, at de har ret til at bo i landet (f.eks. hvis de bliver stoppet af politiet), og de bør derfor have deres pas på sig hele tiden.

I nogle EU-lande kan de få en bøde eller blive midlertidigt tilbageholdt, hvis de lader deres pas ligge hjemme, men de kan ikke udvises af den grund.

Ligebehandling

De skal under deres ophold behandles på lige fod med statsborgere i landet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, arbejdsformidling, indskrivning i skoler osv.

Selv hvis de opholder sig i landet som turister, må de ikke afkræves en højere pris for museumsbesøg, transportbilletter o.lign.

Undtagelse: Hvis du er pensioneret, kan nogle EU-lande beslutte ikke at yde indkomststøtte til dig og din familie i de første 3 måneder af jeres ophold.

Udvisning

Dit nye land kan i sjældne tilfælde beslutte at udvise dine slægtninge eller din partner fra lande uden for EU af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed - men kun hvis de kan bevise, at de udgør en meget alvorlig trussel.

De skal have en skriftlig meddelelse om en sådan beslutning om udvisning. Den skal indeholde alle grundene til afslaget og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Udlandsophold i mere end 3 måneder

Arbejdstagere

Myndighederne i det EU-land, du arbejder i, vurderer, om dine slægtninge eller din partner fra lande uden for EU må opholde sig i landet som dine familiemedlemmer (fordi du er en EU-borger, der er ansat, udstationeret eller arbejder som selvstændig i landet i over 3 måneder). Beslutningen vil blive truffet fra sag til sag på basis af de nationale betingelser.  

Pensionister

Hvis du er pensioneret, vil myndighederne vurdere, om dine slægtninge eller din partner fra lande uden for EU må blive i over 3 måneder, hvis du (for dig og hele din familie):

 • har en tilstrækkelig indkomst (fra hvad som helst) til at leve uden indkomststøtte
 • har en omfattende sygesikring i værtslandet.

De nationale myndigheder må ikke kræve, at din indkomst er højere end det niveau, der berettiger din familie til grundlæggende indkomststøtte i landet.

Opholdskort

Dine slægtninge eller din partner fra lande uden for EU skal anmode om en opholdstilladelse hos myndighederne (ofte rådhuset eller den lokale politistation) senest 3 måneder efter deres ankomst.

Find ud af, hvordan du får et opholdskort til dine familiemedlemmer fra lande uden for EU.

Ligebehandling

Dine slægtninge eller din partner fra lande uden for EU skal under deres ophold i landet behandles på lige fod med statsborgere i landet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, arbejdsformidling, indskrivning i skoler osv.

Anmodning om udrejse/udvisning

Dine slægtninge eller din partner fra lande uden for EU kan blive boende hos dig i landet, så længe de opfylder betingelserne for ophold. Hvis det ikke længere er tilfældet, kan de nationale myndigheder anmode dem om at forlade landet - men de kan ikke udvise dem.

I sjældne tilfælde kan landet beslutte at udvise dem af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis man kan bevise, at de udgør en meget alvorlig trussel.

Beslutningen om udvisning eller anmodningen om udrejse skal meddeles dem skriftligt og indeholde alle grundene og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Dødsfald

Hvis du boede lovligt  i et andet EU-land og døde, inden du havde fået permanent opholdstilladelse, må dine slægtninge eller din partner fra lande uden for EU blive, hvis de har boet der i mindst 1 år inden din død.

For at kunne blive skal dine familiemedlemmer fra lande uden for EU også opfylde de samme betingelser for opholdstilladelse som EU-borgere.

Undersøg rettigheder og formaliteter for:

Permanent ophold

Efter at have boet lovligt i det nye EU-land i 5 år i træk opnår dine slægtninge eller din partner fra lande uden for EU automatisk permanent opholdsret, på samme måde som din ægtefælle og dine børn fra lande uden for EU gør det.

Undersøg rettigheder, betingelser og formaliteter for ægtefæller og børn fra lande uden for EU

Offentlige høringer
Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
Få hjælp og rådgivning

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.

ud over din ægtefælle, dine (børne)børn og (bedste)forældre

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.

ud over din ægtefælle, dine (børne)børn og (bedste)forældre

Retour au texte en cours.

ud over din ægtefælle, dine (børne)børn og (bedste)forældre

Retour au texte en cours.

ud over din ægtefælle, dine (børne)børn og (bedste)forældre

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.

ud over din ægtefælle, dine (børne)børn og (bedste)forældre

Retour au texte en cours.

ud over din ægtefælle, dine (børne)børn og (bedste)forældre

Retour au texte en cours.