Kruimelpad

Bijgewerkt : 16/07/2015

Veelgestelde vragen - Gezinsleden van buiten de EU van werknemers en gepensioneerden

 • Ik ga een maand in een ander EU-land werken. Mijn vrouw, die geen EU-burger is, gaat mee. Moet zij bepaalde formaliteiten vervullen?

  NEE - Als zij er minder dan drie maanden woont, hoeft ze zich niet in te schrijven maar misschien moet ze wel haar aanwezigheid melden. Ze moet er ook op letten dat ze altijd een geldig paspoort bij zich heeft. Dat is alles.

 • Ik ben Duitser en ga in Nederland als dokter werken. Mijn geregistreerde partner is Mexicaanse en komt mee. Wordt zij als mijn echtgenote beschouwd voor de verblijfsformaliteiten?

  JA - Wat verblijfsrecht betreft, hebben geregistreerde partners dezelfde rechten als gehuwden.

  Er zijn echter landen waar geregistreerde partners anders worden behandeld. Daar zou uw partner niet automatisch verblijfsrecht hebben en beoordeelt de nationale overheid ieder geval apart.

 • Ik ben een Bulgaarse arts en ga binnenkort in een Hongaars ziekenhuis aan de slag. Mijn halfbroer, een Rus die sinds zijn kinderjaren bij mij en mijn ouders in Bulgarije woont, wil me naar Boedapest vergezellen. Krijgt hij in Hongarije als gezinslid van een EU-burger automatisch verblijfsrecht?

  NEE - Hij is immers geen ten laste komende (groot-)ouder of (klein-)kind van u. Maar als de Hongaarse autoriteiten hem verblijfsrecht weigeren, moeten ze dat motiveren. Ze kunnen dat alleen na een uitgebreid onderzoek naar uw persoonlijke relatie met uw halfbroer.

 • Ik ben een Grieks staatsburger en woon en werk in het Schotland. Mijn Tunesische man trekt binnenkort bij me in. Krijgt hij een verblijfs- en werkvergunning in het Verenigd Koninkrijk?

  JA - Als gezinslid heeft uw man het recht om in het Verenigd Koninkrijk te wonen en er werk te zoeken of zelf een bedrijf te starten.
 • Ik ben Hongaarse en woon in Slowakije. De nationale overheid erkent het recht van mijn Oekraïense broer om bij mij in Slowakije te wonen. Mag hij hier ook werken, ook al is hij geen EU-burger?

  JA – Als de overheid heeft erkend dat uw broer het recht heeft bij u in Slowakije te wonen, dan heeft hij alle rechten die van toepassing zijn op gezinsleden, net als bijvoorbeeld een echtgenoot. Hij mag dus in Slowakije een baan zoeken of als zelfstandige werken.
 • Mijn vrouw en ik zijn Colombianen die in België wonen. Onze jongste dochter is in België geboren en heeft de Belgische nationaliteit. Kunnen we op basis van haar rechten als EU-burger er zeker van zijn dat wij in België mogen wonen en werken?

  JA – Omdat u de primaire zorg hebt voor uw dochter, die onderdaan is van een EU-land, hebt u het recht om te wonen en te werken in België, want als u dat recht niet zou hebben, zou het hele gezin gedwongen zijn de EU te verlaten.
 • Mijn vrouw en ik zijn Chinees maar onze zoon van zeven werd in Ierland geboren en heeft de Ierse nationaliteit. Kunnen we ons baseren op zijn recht van vrij verkeer binnen de EU om als gezin naar Duitsland te verhuizen?

  JA – Als ouders bent u verantwoordelijk voor uw kind en kunt u besluiten dat het in zijn eigen belang is, bijvoorbeeld voor zijn opvoeding en onderwijs, om met hem in Duitsland te gaan wonen. In Duitsland moet u wel kunnen aantonen dat uw gezin over voldoende bestaansmiddelen beschikt om niet ten laste te komen van de Duitse sociale zekerheid. Bovendien moet u tegen ziektekosten zijn verzekerd.
 • Ik ben Braziliaanse en ons hele gezin is naar Frankrijk gekomen, waar mijn Portugese man een baan had. Onmiddellijk na onze aankomst in Frankrijk zijn we gescheiden. Mag ik in Frankrijk blijven wonen als ik het ouderlijk gezag heb over ons 6 jaar oude kind?

  JA – U behoudt het recht van verblijf in Frankrijk, het land waar uw kind verblijft, op voorwaarde dat u het ouderlijk gezag over het kind heeft met de instemming van uw ex-echtgenoot of bij rechterlijke beslissing. Hetzelfde zou gelden als de vader het gezag krijgt, maar u wel bezoekrecht heeft en de rechter heeft geoordeeld dat dat bezoekrecht in Frankrijk moet worden uitgeoefend.
 • Mijn Duitse echtgenoot is overleden en ik heb, als Nigeriaanse, niet lang genoeg met hem in het Engeland gewoond om er een permanente verblijfsvergunning te krijgen. Onze dochter (ook van Nigeriaanse nationaliteit) gaat hier echter naar school. Moeten we Engeland verlaten?

  Nee. Het overlijden van uw man mag niet van invloed zijn op uw recht van verblijf of dat van uw kind, als u ten minste één jaar in Engeland (of elders in het Verenigd Koninkrijk) woonde. Maar ook die laatste voorwaarde geldt niet wanneer uw kind daar een school bezoekt.

 

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
Vraag hulp of advies