Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
  
	Přidej na Twitter
  
	Přidej na google+
  
	Přidej na linkedIn

Pracující a důchodci

Zde naleznete veškeré informace o získání povolení k pobytu v jiné zemi EU, a to především: jaká máte v jiné členské zemi práva, které správní náležitosti je nutné si vyřídit, zda s vámi v jiné členské zemi může pobývat váš rodinný příslušník?

Další informace jsou k dispozici zde:

Viz také:

Footnote

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.