Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn

Najčastejšie otázky – Pracovníci a dôchodcovia


Práva, podmienky a formality

 • Bývam v inom členskom štáte EÚ už 6 rokov. Znamená to, že mám status občana s trvalým pobytom?

  ÁNO – môžete požiadať vnútroštátne orgány o vydanie potvrdenia o tomto statuse.

 • Každý rok trávim 2 mesiace vo svojom byte na pobreží v inom členskom štáte EÚ. Musím sa niekde zaregistrovať?

  NIE –  keď váš pobyt neprekročí 3 mesiace, jediná povinnosť, ktorú by ste prípadne museli splniť (ak to dotknutý štát požaduje), je oznámiť svoju prítomnosť na príslušnom úrade.

 • Keď vycestujem do iného členského štátu ako turistka, musím splniť nejaké formality?

  NIE – ak sa tam zdržíte kratšie ako 3 mesiace, môže sa od vás požadovať, aby ste svoju prítomnosť v krajine oznámili krátko po príchode príslušným orgánom, čo však zvyčajne za vás urobí hotel, v ktorom bývate.

 • Legálne som pracovala v inom členskom štáte EÚ viac ako 5 rokov. Môžu odo mňa orgány naďalej požadovať dôkaz o tom, že som zamestnaná v tomto štáte, keď žiadam o obnovenie registračného potvrdenia?

  NIE – po uplynutí 5 rokov legálneho pobytu máte automaticky právo na trvalý pobyt v tomto členskom štáte. Namiesto obnovenia registračného potvrdenia by ste mali požiadať o doklad o trvalom pobyte, ktorý potvrdí vaše právo zdržiavať sa na území tohto štátu, a to aj v prípade, že už nepracujete alebo potrebujete podporu k príjmu.

 • Mám voľné finančné zdroje a plánujem sa presťahovať do iného štátu EÚ. Potrebujem preukázať orgánom v dotknutom štáte, že mám dostatok prostriedkov na pokrytie nákladov spojených s pobytom?

  ÁNO – ak preukážete, že máte dostatočné finančné zdroje a komplexné krytie nemocenského poistenia platné v dotknutom štáte, môžete sa tam zdržiavať dlhšie ako 3 mesiace.

 • Podnikám ako samostatne zárobkovo činná osoba a nedávno som sa presťahoval do iného štátu EÚ. Počas prvých troch mesiacov sa nemusím zaregistrovať. Môžem začať pracovať skôr ako sa zaregistrujem?

  ÁNO – môžete tam podnikať bez ohľadu na to, či máte alebo nemáte registračné potvrdenie.

 • Som fínsky dôchodca a plánujem sa presťahovať do Talianska. Dôchodok mi stačí na pokrytie nákladov súvisiacich s pobytom a mám komplexné nemocenské poistenie, ktoré sa viaže na môj dôchodok a je platné v Taliansku. Keď dokážem preukázať tieto skutočnosti, mám nárok získať trvalý pobyt?

  NIE – nie okamžite. Talianske orgány vám najskôr vydajú registračné potvrdenie. V prípade, že v Taliansku ostanete nepretržite počas obdobia 5 rokov, získate právo na trvalý pobyt. Po získaní tohto práva nebudete viac musieť preukazovať, že máte dostatočné zdroje na svoj pobyt v Taliansku.

 • Som projektový manažér z Talianska na 7 mesačnom vyslaní v Belgicku, ktoré sa skončí o 3 mesiace. V Belgicku bývam v priateľkinom byte (zadarmo). Mám výnimku z povinnosti registrovať sa v Belgicku, keďže si tam neprenajímam byt ani neplatím nijaké poplatky za služby?

  NIE – máte povinnosť sa zaregistrovať bez zbytočného odkladu. V Belgicku majú registračnú povinnosť všetci občania EÚ, ktorí sa tam zdržiavajú viac ako 3 mesiace. Keď sa nezaregistrujete, nemôžu vás síce vyhostiť, ale môžu vám udeliť pokutu.

 • Zabudol som sa zaregistrovať na mestskom úrade v inom členskom štáte, v ktorom žijem dlhšie ako 3 mesiace. Hrozí mi vyhostenie?

  NIE – vyhostiť vás nemôžu. V závislosti od konkrétneho štátu však môžete dostať pokutu za nesplnenie registračnej povinnosti.

 • Zvyknem viackrát ročne vycestovať maximálne na týždeň za prácou do iného členského štátu. Mám povinnosť vybaviť nejaké formality?

  NIE – ak váš pobyt nikdy nie je dlhší ako 3 mesiace, tak jediná povinnosť, ktorú by ste prípadne museli splniť, je oznámiť svoju prítomnosť v prípade, že to dotknutý štát vyžaduje.

Rodinní príslušníci, ktorí sú občanmi EÚ

 • Musím sa starať o môjho bratranca, ktorý je vážne chorý. Je občanom EÚ, nemá však nijaký príjem. V inom členskom štáte EÚ mi ponúkli stále zamestnanie. Budem sa tam môcť presťahovať spoločne s bratrancom?

  ÁNO – najlepšie bude, ak váš bratranec požiada o pobyt ako osoba s nezávislými zdrojmi. Môžu ho vyzvať, aby preukázal dostatočné zdroje na svoju obživu.

  Bude musieť preukázať, že ho budete pravidelne podporovať počas celého jeho plánovaného pobytu a že má zdravotné poistenie, ktoré platí v novom štáte. Príslušné orgány by mu mali bezodkladne vydať registračné potvrdenie.

 • Som Nór a spoločne s mojím homosexuálnym manželom sa sťahujeme do Španielska. Aký právny status mu prisúdia španielske orgány?

  S pobytom v Španielsku, ktoré uznáva manželstvo partnerov rovnakého pohlavia, by nemal mať žiadny problém.

  Nie všetky členské štáty EÚ však majú rovnaký prístup k registrovaným partnerstvám osôb rovnakého pohlavia. V niektorých krajinách nemajú takíto partneri automatické právo na pobyt a ich status posúdia vnútroštátne orgány jednotlivo od prípadu k prípadu.

 • Som slovenská štátna občianka a pred 6 rokmi som odišla za svojim manželom do Nemecka, ktorý tam pracoval. Manžel pred dvomi mesiacmi umrel a ja nemám žiadny osobný príjem – mzda môjho manžela predstavovala jediný zdroj našich príjmov. Nemecké orgány mi oznámili, že musím preukázať, že mám dostatočné osobné zdroje, ale ja ich práve teraz nemám. Musím sa vrátiť na Slovensko na obdobie kým si nenájdem prácu?

  NIE – v zmysle právnych predpisov EÚ môžete naďalej bývať v Nemecku bez splnenia ďalších podmienok, pretože ste sa tam zákonne zdržiavali 5 rokov.

Rodinní príslušníci, ktorí nie sú občanmi EÚ

 • Som Nemec a budem pracovať ako lekár v Holandsku. Moja registrovaná partnerka z Mexika tam pôjde spoločne so mnou. Bude sa považovať za moju manželku na účely formalít súvisiacich s pobytom?

  ÁNO – v otázkach práva na pobyt majú registrovaní partneri v Holandsku plné práva. Uplatnia sa rovnaké formality, ako keby ste boli zosobášení.

  Nie všetky členské štáty EÚ však pristupujú k registrovaným partnerom rovnako – v niektorých štátoch nemajú takíto partneri automatické právo na pobyt a ich status posúdia vnútroštátne orgány jednotlivo od prípadu k prípadu.

 • Som bulharská lekárka a našla som si prácu v nemocnici v Maďarsku. Môj nevlastný brat, ktorý je ruským občanom a vyrastal od detstva so mnou a mojimi rodičmi v Bulharsku, by rád išiel spolu so mnou do Budapešti. Má automatické právo na pobyt v Maďarsku ako rodinný príslušník občana EÚ?

  NIE – pretože nie je váš závislý príbuzný v priamom rade, avšak ak by maďarské orgány jeho pobyt zamietli, museli by svoje rozhodnutie odôvodniť, čo môžu urobiť len po rozsiahlom preskúmaní vášho osobného vzťahu s nevlastným bratom.

 • V prípade, že odchádzam za prácou do iného štátu EÚ na obdobie jedného mesiaca, bude musieť moja manželka, ktorá pôjde so mnou, ale nie je občiankou EÚ, vybavovať nejaké formality?

  NIE –  keď váš pobyt neprekročí 3 mesiace, manželka sa nebude musieť registrovať, i keď bude pravdepodobne musieť oznámiť svoju prítomnosť. Vždy by však mala mať pri sebe svoj platný pas, ktorý postačuje na preukázanie jej práva na pobyt.

Voľby

 • Ak som na voličskom zozname v mojom novom štáte pobytu a v tomto štáte je účasť na voľbách povinná, musím ísť voliť?

  ÁNO – rovnako ako občania dotknutého štátu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi