Ścieżka nawigacji

Podziel się 
	Udostępnij na Facebook
 
	Twitter
 
	Udostępnij na google+
 
	Udostępnij na linkedIn

FAQ – Pracownicy i emeryci


Prawa, warunki i formalności

 • Co roku spędzam dwa miesiące w moim nadmorskim mieszkaniu w innym kraju UE. Czy muszą się rejestrować w urzędzie miasta?

  NIE – jeśli przyjeżdżasz na mniej niż trzy miesiące, jedyną formalnością, jakiej być może powinieneś dopełnić jest zgłoszenie pobytu, o ile jest to wymagane w danym kraju.

 • Czy muszę dopełnić jakichś formalności, jeśli wyjeżdżam do innego kraju UE jako turysta?

  NIE – jeśli przebywasz tam mniej niż trzy miesiące, władze mogą wymagać od Ciebie tylko zgłoszenia pobytu - ale tym zajmuje się zwykle hotel, w którym mieszkasz.

 • Jestem duńską emerytką, pięć lat temu przeprowadziłam się do Włoch. Dwa lata temu musiałam wrócić do Danii na zabieg chirurgiczny i spędziłam tam dziesięć miesięcy. Czy mimo to będę mieć prawo do stałego pobytu we Włoszech?

  TAK – na odnoszący się do Ciebie wymóg „ciągłości pobytu” nie mają wpływu nieobecności wynoszące mniej niż 12 miesięcy, wynikające z poważnych przyczyn zdrowotnych.

 • Jestem fińskim emerytem planującym przeprowadzkę do Włoch. Jestem w stanie utrzymać się z własnej emerytury i mam pełne ubezpieczenie zdrowotne powiązane z moją emeryturą, obowiązujące we Włoszech. Czy jeśli to udowodnię, będzie mi przysługiwać prawo do pobytu stałego?

  NIE – nie od razu. Najpierw władze włoskie wydadzą Ci zaświadczenie o rejestracji. Jeśli spędzisz następnie we Włoszech pięć kolejnych lat, uzyskasz prawo do pobytu stałego. Kiedy uzyskasz to prawo, nie będzie można już od Ciebie wymagać udowodnienia, że posiadasz wystarczające środki, aby pozostać we Włoszech.

 • Jestem samozatrudniona i niedawno przeprowadziłam się do innego kraju UE. Nie mam tam obowiązku rejestrowania się przez pierwsze trzy miesiące. Czy mogę zacząć pracę, zanim się zarejestruję?

  TAK – masz prawo pracować bez względu na to, czy posiadasz zaświadczenie o rejestracji.

 • Jestem włoskim kierownikiem projektu na siedmiomiesięcznej delegacji w Belgii, która za trzy miesiące dobiega końca. W Belgii mieszkam w mieszkaniu mojej dziewczyny, Belgijki (nieodpłatnie). Czy jestem zwolniony z obowiązku zarejestrowania się w Belgii, ponieważ nie podpisałem tutaj umowy najmu ani nie płacę za żadne media?

  NIE – nadal musisz zarejestrować się w najwcześniejszym możliwym terminie. W Belgii ten obowiązek dotyczy wszystkich obywateli spędzających tam więcej niż trzy miesiące. Nie możesz zostać wydalony, jeśli się nie zarejestrujesz, ale możesz zostać ukarany grzywną.

 • Kilka razy w roku wyjeżdżam służbowo do innego kraju UE i za każdym razem zostaję tam nie dłużej niż tydzień. Czy muszę dopełniać jakichś formalności?

  NIE – jeśli za każdym razem przyjeżdżasz na mniej niż trzy miesiące, jedyną formalnością, jakiej być może powinieneś dopełnić jest zgłoszenie pobytu, jeśli jest to wymagane w danym kraju.

 • Od ponad pięciu lat zgodnie z prawem pracuję w innym kraju UE. Czy tamtejsze władze nadal mogą wymagać ode mnie udowodnienia, że jestem zatrudniona, kiedy odnawiam zaświadczenie o rejestracji?

  NIE - po pięciu latach automatycznie zyskujesz prawo pobytu stałego w nowym kraju. Nie musisz odnawiać zaświadczenia o rejestracji, lecz wystąpić o dokument pobytu stałego, potwierdzający, że masz prawo przebywać w tym kraju, nawet jeśli nie pracujesz lub potrzebujesz zasiłku.

 • Od sześciu lat mieszkam w innym kraju UE. Czy można uznać, że mam prawo pobytu stałego?

  TAK – możesz wystąpić do władz krajowych o dowód tego statusu.

 • Posiadam niezależne środki i planuję przeprowadzkę do innego kraju UE. Czy muszę udowodnić władzom, że dysponuję wystarczającymi środkami do utrzymania się?

  TAK – jeśli jesteś w stanie udowodnić, że posiadasz wystarczające środki i kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne ważne w takim kraju, możesz pozostać tam przez ponad trzy miesiące.

 • Zapomniałem zarejestrować się w urzędzie miasta po spędzeniu trzech miesięcy w innym kraju UE. Czy zostanę wydalony?

  NIE – nie możesz zostać wydalony. Jednakże, zależnie od kraju, możesz zostać ukarany grzywną za brak rejestracji, kiedy jest ona wymagana.

Członkowie rodziny z UE

 • Jestem Norwegiem i przeprowadzam się do Hiszpanii z mężem. Jak potraktują go władze hiszpańskie?

  Nie powinien mieć żadnych problemów z pobytem w Hiszpanii, która uznaje małżeństwa osób tej samej płci.

  Jednakże nie wszystkie kraje UE traktują zarejestrowanych partnerów / małżonków tej samej płci tak samo. W takich krajach prawo partnera do pobytu nie jest automatyczne i jest rozpatrywane przez władze krajowe w trybie indywidualnym.

 • Jestem obywatelką Słowacji, sześć lat temu przyjechałam do męża, pracującego w Niemczech. Dwa miesiące temu mąż zmarł, a ja nie mam niezależnego dochodu – praca męża była naszym jedynym źródłem utrzymania. Według władz niemieckich muszę udowodnić, że posiadam wystarczające środki osobiste, ale w tej chwili ich nie mam. Czy muszę wrócić na Słowację do czasu, kiedy znajdę pracę?

  NIE – zgodnie z prawem UE możesz nadal mieszkać w Niemczech, nie spełniając żadnych warunków, ponieważ spędziłaś tam zgodnie z prawem pięć lat.

 • Muszę zająć się ciężko chorym kuzynem. Jest obywatelem UE, ale nie ma żadnego dochodu. Zaproponowano mi stałą pracę w innym kraju UE. Czy kuzyn będzie mógł się tam ze mną przeprowadzić?

  TAK – najlepiej byłoby, gdyby kuzyn wystąpił o prawo pobytu jako osoba posiadająca niezależne środki. Może zostać poproszony o wykazanie, że dysponuje wystarczającymi własnymi środkami.

  Będzie musiał udowodnić, że utrzymujesz go w stały i regularny sposób oraz że ma ubezpieczenie zdrowotne w nowym kraju. Zaświadczenie o rejestracji powinno zostać mu wydane bezzwłocznie.

Członkowie rodziny spoza UE

 • Jestem Niemcem i wyjeżdżam do Holandii, gdzie będę pracować jako lekarz. Jedzie ze mną moja zarejestrowana partnerka, która jest Meksykanką. Czy do celów formalności związanych z pobytem będzie traktowana jako moja małżonka?

  TAK – jeśli chodzi o prawo pobytu, w Holandii zarejestrowanym partnerom przysługują pełne uprawnienia. Formalności będą takie same jak w przypadku, gdybyście byli małżeństwem.

  Jednak nie wszystkie kraje UE traktują zarejestrowanych partnerów tak samo – w takich krajach prawo partnera do pobytu nie jest automatyczne i jest rozpatrywane przez władze krajowe w trybie indywidualnym.

 • Jestem bułgarskim lekarzem i znalazłem pracę w węgierskim szpitalu. My przyrodni brat, obywatel rosyjski, który od dzieciństwa mieszka ze mną i z moimi rodzicami w Bułgarii, chciałby towarzyszyć mi w Budapeszcie. Czy jako członkowi rodziny obywatela UE przysługuje mu automatyczne prawo pobytu na Węgrzech?

  NIE – ponieważ nie jest pozostającym na Twoim utrzymaniu krewnym wstępnym ani zstępnym w linii prostej, jednak  jeśli władze węgierskie odmówią mu prawa pobytu, muszą to uzasadnić, co mogą zrobić dopiero po gruntownym zbadaniu relacji osobistych między Tobą i Twoim przyrodnim bratem.

 • Jeśli na miesiąc wyjadę służbowo do innego kraju UE, czy moja pochodząca spoza UE żona, która pojedzie ze mną, będzie musiała dopełnić jakichś formalności?

  NIE – aby mieszkać tam z Tobą przez mniej niż trzy miesiące, nie musi rejestrować się w urzędzie, chociaż może zostać wezwana do zgłoszenia pobytu. Powinna jednak stale nosić ważny paszport – to wystarczy, aby zapewnić jej prawo do pobytu.

Wybory

 • Moje nazwisko figuruje w spisie wyborców w moim nowym kraju pobytu, a głosowanie jest tam obowiązkowe, czy muszę wziąć w nim udział?

  TAK – tak samo jak obywatele tego kraju.

Pomoc

Pomoc

Nie znalazłeś potrzebnych informacji? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemu?

Uzyskaj porady na temat swoich praw w UE

Rozwiązywanie problemów z urzędami