Kruimelpad

Delen op 
	Delen op Facebook
 
	Delen op Twitter
 
	Delen op Google+
 
	Delen op linkedIn

Veelgestelde vragen - Werknemers en gepensioneerden


Rechten, voorwaarden en formaliteiten

 • Ieder jaar breng ik twee maanden door in mijn appartement aan de kust van een ander EU-land. Moet ik mij daar bij de gemeente inschrijven?

  NEE - Als u minder dan drie maanden blijft, hoeft u alleen uw aanwezigheid te melden, als dat in het bewuste land moet.

 • Ik ben als Italiaans projectmanager gedurende zeven maanden in België en die termijn loopt binnen drie maanden af. Ik woon er (gratis) in het appartement van mijn Belgische vriendin. Ben ik, omdat ik geen huur of energie betaal, vrijgesteld van de verplichting om me in België in te schrijven?

  NEE - U moet zich zo snel mogelijk inschrijven. Dit is in België verplicht voor alle EU-burgers die langer dan drie maanden blijven. Als u zich niet inschrijft, zult u niet worden weggestuurd maar is het mogelijk dat u een boete moet betalen.

 • Ik ben een Deense gepensioneerde die vijf jaar gelden naar Italië is verhuisd. Twee jaar geleden ben ik voor een operatie naar Denemarken teruggekeerd en er tien maanden gebleven. Heb ik desondanks nog steeds recht op permanent verblijf in Italië?

  JA - Het ononderbroken karakter van het verblijf wordt niet beïnvloed door afwezigheden van minder twaalf maanden wegens ernstige gezondheidsredenen.

 • Ik ben een Fins gepensioneerde die naar Italië wil verhuizen. Ik kan van mijn pensioen leven en heb via dat pensioen ook een volledige ziekteverzekering die in Italië geldig is. Mag ik daar permanent verblijven als ik dat kan bewijzen?

  NEE - Niet onmiddellijk. De Italiaanse autoriteiten zullen eerst een verklaring van inschrijving afleveren. Als u daarna vijf jaar ononderbroken in Italië woont, krijgt u het recht om er uw vaste verblijfplaats van te maken. Zodra u dat recht hebt, kan u niet langer verplicht worden te bewijzen dat u voldoende middelen van bestaan hebt om in Italië te blijven.

 • Ik ben financieel onafhankelijk en wil naar een ander EU-land verhuizen. Moet ik de autoriteiten daar bewijzen dat ik voldoende middelen van bestaan heb?

  JA - Als u kunt bewijzen dat u voldoende inkomsten en een in dat land geldige volledige ziekteverzekering hebt, mag u er langer dan drie maanden blijven.

 • Ik ben las zelfstandige recent naar een ander EU-land verhuisd. Daar hoef ik mij de eerste drie maanden niet in te schrijven. Mag ik er beginnen te werken terwijl ik nog niet ingeschreven ben?

  JA - U mag werken ongeacht of  u er al dan niet ingeschreven bent.

 • Ik ben vergeten me na een verblijf van 3 maanden in een ander EU-land bij het gemeentebestuur in te schrijven. Moet ik nu het land uit?

  NEE - Men kan u niet dwingen om te vertrekken. Maar in sommige landen kunt u wel een boete krijgen als u zich niet inschrijft.

 • Ik heb meer dan vijf jaar legaal in een ander EU-land gewerkt. Kunnen de lokale autoriteiten mij, wanneer ik mijn inschrijving wil verlengen, nog altijd vragen om te bewijzen dat ik daar werk?

  NEE - Na 5 jaar hebt u automatisch recht op permanent verblijf in uw nieuwe land. U moet uw inschrijving dus niet verlengen maar een vaste verblijfsvergunning aanvragen, waaruit blijkt dat u daar mag wonen zelfs als u er niet werkt of als u inkomenssteun nodig hebt.

 • Ik reis ieder jaar een paar keer naar een ander EU-land en blijf er telkens ten hoogste een week. Moet ik daarvoor bepaalde formaliteiten verrichten?

  NEE - Als u nooit langer dan 3 maanden blijft, hoeft u alleen uw aanwezigheid te melden als het land dit eist.

 • Ik woon als zes jaar legaal in een ander EU-land. Word ik als een langdurig ingezetene beschouwd?

  JA - U kunt bij de nationale overheid een bewijs van die status aanvragen.

 • Moet ik tijdens mijn verblijf als toerist in een ander EU-land bepaalde formaliteiten verrichten?

  NEE - Als u er minder dan drie maanden blijft, kan u alleen gevraagd worden om de autoriteiten in te lichten over uw aanwezigheid, maar meestal doet het hotel dat.

Gezinsleden uit de EU

 • Ik ben een Noorse man en ga samen met mijn man naar Spanje verhuizen. Hoe zullen de Spaanse autoriteiten hem behandelen?

  Hij mag zich zonder problemen in Spanje vestigen. Het land erkent huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht.

  Geregistreerde partners en echtgenoten van hetzelfde geslacht worden echter niet in alle EU-landen op dezelfde manier behandeld. Er zijn landen waar de partner niet automatisch verblijfsrecht heeft en waar de nationale overheid geval per geval beoordeelt.

 • Ik heb de Slowaakse nationaliteit en ben zes jaar geleden mijn echtgenoot die in Duitsland woonde, gevolgd. Hij is twee maanden geleden overleden en ik heb geen eigen inkomen, zijn werk was onze enige bron van inkomsten. De Duitse autoriteiten zeggen dat ik moet bewijzen over voldoende eigen middelen te beschikken, maar momenteel heb ik die niet. Moet ik naar Slowakije terugkeren tot ik een baan vind?

  NEE - Krachtens het EU-recht mag u, zonder extra voorwaarden, in Duitsland blijven wonen omdat u er al vijf jaar legaal verblijft.

Gezinsleden van buiten de EU

 • Als ik een maand in een ander EU-land ga werken en mijn vrouw, die geen EU-burger is, gaat mee, moet zij  dan bepaalde formaliteiten verrichten?

  NEE - Als zij er minder dan drie maanden woont, hoeft ze zich niet in te schrijven maar kan er haar wel gevraagd worden om haar aanwezigheid te melden. Ze moet er wel op letten dat ze te allen tijde een geldig paspoort bij zich heeft, dat is voldoende voor haar om verblijfsrecht te hebben.

 • Ik ben Duitser en ga in Nederland als dokter werken. Mijn geregistreerde partner is Mexicaanse en zal mee verhuizen. Zal ze voor de verblijfsformaliteiten als mijn echtgenote worden behandeld?

  JA - Wat verblijfsrechten betreft, hebben geregistreerde partners in Nederland alle rechten. De formaliteiten zijn hetzelfde als voor wie getrouwd is.

  Er zijn echter landen waar geregistreerde partners niet op dezelfde manier behandeld worden. In die landen zou uw partner niet automatisch verblijfsrecht hebben en beoordeelt de nationale overheid ieder geval apart.

 • Ik ben een Bulgaarse arts en ga binnenkort in een Hongaars ziekenhuis aan de slag. Mijn halfbroer, een Rus die sinds zijn kinderjaren bij mij en mijn ouders in Bulgarije heeft gewoond, wil me naar Budapest vergezellen. Krijgt hij in Hongarije als familielid van een EU-burger automatisch verblijfsrecht?

  NEE - Hij is immers geen ten laste komende  (groot-)ouder of (klein-)kind van u. Maar als de Hongaarse autoriteiten hem verblijfsrecht weigeren, moeten ze dat motiveren wat ze alleen kunnen via uitgebreid onderzoek naar uw persoonlijke relatie met uw halfbroer.

Verkiezingen

 • In mijn nieuwe land geldt stemplicht. Als ik op de kiezerslijst sta, ben ik dan verplicht te gaan stemmen?

  JA - Net zoals de onderdanen van dat land.

Meer hulp nodig?

Meer hulp nodig?

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht? Zit u met een probleem?

Advies inwinnen over uw EU-rechten

Hulp bij problemen met overheidsinstanties